ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Institusi Pondok & Pemerkasaannya


Institusi Pondok: Relevan Kewujudannya Dan Langkah-langkah Pemerkasaannya.

Institusi Pondok merupakan institusi pengajian agama yang masih bersifat tradisional dan merupakan warisan bangsa Melayu di rantau Alam Melayu sejak berzaman didalam sumbangannya kepada agama dan masyarakat Nusantara terutama didalam keilmuan agama, dakwah dan nasionalisme Melayu. Dalam arus semasa institusi pondok semakin menghadapi cabaran dan persaingan dalam perkembangan arus semasa dengan institusi pengajian agama yang moden pada hari ini. Dalam konteks Malaysia Institusi pondok Masih wujud dan mendapat tempat terutama ianya masih banyak terdapat di Kelantan, Kedah, Terengganu, sedikit di Perak, Negeri Sembilan dan Selangor.

Institusi pondok masih relevan wujudnya pada hari ini terutama di negara kita kerana berdasarkan sumbangannya kepada agama, bangsa dan tanahair dan kelebihan-kelebihan yang terdapat didalam sistem pengajian di pondok-pondok. Konsep sistem pengajian pondok masih utuh secara tradisional iaitu secara menadah kitab (talaqi) daripada guru-guru, menggunakan sukatan kitab-kitab agama jawi klasik karya ulamak-ulamak Melayu, pembelajaran ilmu agama dan bahasa arab secara menyeluruh dan mendalam, kebiasaannya adalah secara tidak formal dimana para pelajar bebas memilih halaqah pengajian mana yang diingini, namun sesetengah tempat adalah secra berjadual , ianya berdasarkan khidmat dan sukarela kalangan guru dan juga pelajar, mementingkan kaedah hafazan, pengajian di siang hari dan dimalam hari dan berpaksi kepada warisan Sunni Ahli Sunnah Waljamaah yang menjadi pegangan Islam sebenar umat Islam sedunia.

Penempatan pelajar-pelajar pondok dan guru-guru adalah di dalam kawasan pondok yang sama, sikap begitu menghormati para guru dan hubungan ukhuwah kalangan pelajar adalah erat dan bersifat kerjasama dan gotong-royong. Tenaga pengajar adalah berdasarkan khidmat sukarela, kebiasaanya yuran pengajian secara percuma dan jikalau dikenakan yuran ianya adalah begitu sedikit, pengajian di pondok adalah begitu terbuka kepada semua peringkat umur dan golongan samaada kepada golongan muda dan tua.

Pondok merupakan diantara pusat warisan Sunni Ahli Sunnah Waljamaah yang masih utuh di Alam Melayu dan menjadi benteng daripada ajaran-ajaran sesat yang bertopengkan agama dengan demikian institusi pondok keseluruhannya berpaksi kepada fahaman Ahli Sunnah Waljamaah.

Para lepasan pondok kebiasaannya terlibat didalam dakwah dan mengajar agama di masjid dan surau kampung dan masih dhormati oleh masyarakat serta menjadi tempat rujukan hal-hal agama.

Bahasa Melayu tetap dibanggakan sebagai bahasa ilmu dan menjadi warisan budaya dan bangsa serta khazanah ketamadunan Melayu. Sistem pengajian pondok kesemuanya merujuk kepada kitab-kitab Melayu Jawi klasik karangan ulamak-ulamak Melayu silam yang mencakupi pelbagai bidang keilmuan agama dan bahasa arab. Justeru pondok mengeluarkan dan membina produk bangsa Melayu, budaya melayu dan jatidiri Melayu dengan ilmu-ilmu agama, rasa sayang dan bangga dengan agama Islam, Bangsa Melayu dan bahasa Melayu serta budaya Melayu. Serta tulisan jawi yang menjadi tulisan rasmi merupakan warisan identiti Melayu yang dipertahankannya dan pelajar-pelajar pondok dapat menguasai bahasa Melayu dengan dua tulisan yang dibanggai kerana uniknya bahasa Melayu yang mempunyai dua tulisan iaitu tulisan jawi dan rumi.

Pelajar lepasan pondok mempunyai syaksiah yang elok dari segi akhlak dan berpakaian dan mempunyai jatidiri Melayu dan Islam yang sebati tidak dapat dipisahkan.

Bahkan disesetengah tempat seperti di Patani dan di Indonesia pondok menjadi pusat kebangkitan nasionalisme Melayu dan Islam serta menjadi benteng terakhir bangsa Melayu dan agama Islam daripada ancaman, penindasan dan kezaliman pihak-pihak tertentu terhadap bangsa dan agama serta tanahair mereka.

Melayu patriotik yang mempunyai kesedaran terhadap agama, bangsa dan tanahair tercinta akan terus mempertahankan dan memperkasakan benteng-benteng ketuanan Melayu demi masa depan generasi insan bernama Melayu dan Muslim.Langkah-Langkah Pemerkasaannya

Dengan kesedaran sebagai insan berbangsa Melayu dan beragama Islam adalah wajar institusi pondok dipertahankan dan diperkasakan agar ianya terus wujud walaupun di arus zaman moden. Kerana ianya menjadi benteng terakhir kepada ketuanan Melayu dan Islam di Alam Melayu termasuk di negara kita yang tercinta.

Tradisi pengajian pondok yang semakin kurang mendapat sambutan dan bantuan harus digerakkan agar ianya tidak hilang begitu sahaja di bawa arus zaman semasa. Langkah-langkah untuk menarik para pelajar dan masyarakat harus diambil tindakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kesedaran dan tanggungjawab. Institu pondok harus dilakukan perubahan lantaran perubahan semasa namun sistem pengajian secara halaqah, rujukan kitab-kitab jawi klasik harus dikekalkan dan dipertahankan. Diantanya perlunya kesedaran kepentingan pondok oleh pihak-pihak seperti kerajaan, ngo-ngo melayu dan masyarakat didalam mengembleng bersama warisan bangsa terus hidup dan bergerak maju.

Diantaranya kepentingan kepada pelapis-pelapis guru yang kebanyakkannya sudah tua, justeru perlunya pemberian elaun tetap bagi menghargai sumbangan para guru bagi memastikan mereka terus memberi sumbangan mengajar di pondok-pondok . bantuan kewangan hendaklah seumpama diberikan kepada sistem-sistem pengajian lain yang terdapat di negara kita. Infrastrukur bagi pondok-pondok hendaklah dibangunkan dan disediakan kerana kebanyakkan pondok dan kemudahan yang terdapat adalah begitu usang dan lama. Sistem kantin harus diwujudkan di pondok-pondok dengan bayaran harga yang murah bagi menjimatkan masa pelajar yang kebiasaanya memasak sendiri. Bangunan lama harus diganti dengan bangunan baru, dan perancangan membina kawasan baru bagi penempatan pondok. Dan juga promosi secara menyeluruh melalui media-media bagi menarik ibubapa dan masyarakat menghantar anak-anak mereka ke pondok samaada secara sepenuh masa atau separuh masa.

Pentingnya bantuan daripada pihak kerajaan dan juga ngo-ngo Melayu di dalam menghidupkan institusi pondok terus bergerak dan mendapat tempat, pondok-pondok harus digerak kepada membina dana ekonomi sendiri seperti projek perniagaan, ternakan dan pertanian disamping kemahiran kepada para pelajar serta kursus-kursus intensif dan pembelajaran ict bagi mengikuti arus perkembangan semasa. Kokurikulum harus diceriakan diantaranya dengan riadah, permainan dan seni-seni warisan bangsa seperti silat dan seumpamanya.

Pengurusan pondok-pondok harus diperkemaskan , pondok-pondok harus diletakkan dibawah suatu pentadbiran khas dan jaringan pondok-pondok dengan persatuan tersendiri serta jaringan seNusantara. Serta perlunya pondok bebas dipengaruhi oleh mereka yang bias kepada kepartian bagi memastikan institusi pondok bebas sebagai pusat keilmuan dan dakwah. Pondok-pondok juga hendaklah dijadikan sebagai pusat wacana ilmu dan program-program dengan muzakarah, wacana, seminar dan forum serta pameran-pameran ilmiah.

Begitu juga sistem pengajian pondok hendaklah diseragamkan, bersepadu , mewujudkan pelbagai aktiviti dan program yang berfaedah, dan kokurikulm massa seperti ict diwujudkan kepada para pelajar.

Kerjasama pondok dengan sekolah-sekolah dan Ipt-Ipt hendaklah dipergiatkan bagi menarik pelajar-pelajar tersebut mengikuti pengajian pondok di musim cuti pengajian mereka dan kerjasama berkaitan keilmuan. Dan pondok boleh menjadi pusat tarbiah membina jatidiri Melayu dan Islam

Pengiktirafan kepada lepasan pondok adalah penting bagi mengubah persepsi masyarakat bahawa pondok hanyalah tempat terakhir dan tidak mempunyai masa depan kerjaya kepada pelajar-pelajarnya. Dengan menjadikan pondok adalah juga menjadi tempat pilihan kepada pelajar. Justeru sijil-sijil pengajian pondok hendak diberi pengiktirafan yang sama oleh Kementerian Pendidikan.

Dengan kesedaran dan tanggungjawab mengukuhkan dan memperkasakan institusi pondok akan dapat memastikan sumbangan dan peranan pondok adalah penting sepanjang zaman yang dapat memberi kebaikan dan kemaslahatan bagi agenda kepentingan agama, bangsa dan tanahair tecinta.