ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Karya Ilmiah ; ‘al-Rudud al-Mardiah ala Munkiri as-Saadah as-Sufiyyah’.

Karya Ilmiah ; ‘al-Rudud al-Mardiah ala Munkiri as-Saadah as-Sufiyyah’.

Sebuah karya ilmiah baru dan massa yang menyajikan hujah sebenar mengenai sufi, tasawuf dan penyelewengan dan tohmahan terhadap sufi dan ilmu tasawuf. Sebuah karya mengikut perspektif dan muktadil mengikut pandangan IslamI dan ulama yang arif dalam bidang ini. Sebagaimana kesahihan dan bersumberkan faham menurut al-Quran dan Sunnah. Syabas kepada penulis yang menerbitkan karya ilmiah ini yang merupakan hasil tesis sarjana master beliau di Mesir.

BUKU INI Amat wajar dibaca dan dirujuk bagi mereka yang boleh memahami bahasa Arab, pencinta ilmu yang sahih dan hakikat kebenaran serta pengkaji ilmu dan sejarah berkaitan Sufi dan Tasawuf.

Boleh didapati dengan Pustaka al-Baqir, Kota Bharu, Kelantan http://pustaka-albaqir.com/. Harga RM$50. Atau email kepada saya putrabistari@gmail.com


Berikut antara perkara yang dibicarakan dalam karya ilmiah ini:

FASAL 1:

PENGENALAN RINGKAS TASAWUF

- MAKNA UMUM TASAWUF

- MAKNA TASAWUF

- PERBEZAAN ANTARA SUFI, MUTASAWIF & MUTAMASWIF

- PERKEMBANGAN ILMU TASAWUF & SUMBERNYA

- TARIKH & PERKEMBANGAN ILMU TASAWUF DAN SUMBERNYA

- SUMBER TASAWUF SAHIH

- TARIQAT SUFI

- MAKNA TARIQAT SUFI

- PERKEMBANGAN TARIQAT SUFI

- RAHSIA BERBILANG TARIQAT

- KESAN PENINGGALAN TARIQAT SUFI DLM MASYARAKAT

- FAKTOR SEBAHAGIAN MUSLIM MENOLAK DAN TOHMAH TERHADAP TASAWUF

- PERANAN AL-AZHAR AS-SYARIF DLM DAKWAH TASAWUF & PERANAN ULAMA’NYA MEMPERTAHANKAN KESUFIAN

- AL-AZHAR & TASAWUF

- PENYAKSIAAN ULAMA MENGENAI KEPENTINGAN TASAWUF

FASAL 2 :

- PENYELEWENGAN YANG DISANDARKAN KEPADA SUFI DLM MASALAH AKIDAH

- WIHDAH AL-WUJUD, HULUL & ITTIHAD

- SALAH FAHAM TERHADAP KONSEP WIHDAH AL-WUJUD & PERBAHASANNYA

- MAKSUD SEBENAR WIHDAH AL-WUJUD

- FATWA SYEKH ABD HALIM MAHMUD TERHADAP GOLONGAN MENTOHMAH KONSEP HULUL & ITTIHAD

- SYATAH SUFI & HAJAT KPD PENTAKWILAN

- PANDANGAN SALAH TERHADAP SYATAHAT SUFI & PERBAHASANNYA

- CONTOH SYATAHAT SUFI & TAKWILAN ULAMA

- KRITIKAN TERHADAP PENGINGKAR / PENERANGAN HUBUNGAN ANTARA SYARIAT, THORIQAH & HAKIKAT

- ISU TAWASUL & WASILAH

- PANDANGAN ULAMA MASALAH TAWASUL

- JENIS & TATACARA TAWASUL

- MADIH NABAWI

- SYUBHAH MELAMPAU BAGI MADIH NABAWI

- CONTOH MADIH NABAWI

- ILMU GHAIB & JENISNYA

- WILAYAH & KARAMAH

- MAKNA WILAYAH

- KARAMAH & DALILINYA

- PENOLAKAN MELEBIHI WALI DRPD NABI

FASAL 3 ;

- PENYELEWENGAN DISANDARKAN KPD SUFI DLM MASALAH PENGIBADATAN

- ISU TIADA TAKLIF & TUJUAN IBADAT

- SYUBHAH

- TUJUAN IBADAT DISISI SUFI

- ZIKIR ISIM ‘ALLAH’

- ZIKIR ‘HU’ ‘AH’

- GERAKAN DLM ZIKIR

- AURAD SUFI

- MAKNA WIRID,HIZIB & PENSYARIATANNYA

- LAFAZ ‘AS-SIRRIAH’

- KEWAJIPAN MENGIKUTI SYEKH

- IHTIFAL MAULID & FAHAM BID’AH

- TABARUK DENGAN MAKAM & BERTEMPAT DI MASJID

- PANDANGAN ULAMA ISU TABARUK

- BARAKAH & TABARUK

- IBADAT, ITTIBA’, IQTIDA’, TAASI & FITNAH BAGI MERUNTUHKAN MAKAM DENAGN DAKWAAN PEMUJAAN 7 PENYEMBAHAN.

- PENUTUP