ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Rujukan Idealis Kajian

Rujukan Idealis kajian :

1. Falsafah & Kaedah Pemikiran, Abdul Rahman Hj Abdullah.

2. Islam & Masyarakat Melayu: Peranan & Pengaruh Timur Tengah, Mohammad Redzuan Othman.

3. Pemikiran Islam Di Malaysia, Abdul Rahman Hj Abdullah.

4. Penyebaran Thariqat-Thariqat Shufiyah Mu’tabarah Di Dunia Melayu, Hj Wan Mohd. Saghir Abdullah.

5. Transformasi Gerakan Islah Dan Dakwah Di Timur Tengah Dan di Malaysia, Ahmad Zaki Ab. Latif

6. Membina Rantaian Berdasarkan Manhaj Tauhid Tasawuf, Ibrahim Mohamad.

7. Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abd xvii&xviii, Prof. Dr. Azyumardi Azra.

8. Budaya Dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia, UKM.

9. Building Moderate Muslim Networks, Angel rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, Peter Sickle.

10. Shaikh Dalam Ilmu Tariqah, Jahid Sidek.

11. Kebangkitan Generasi Salahuddin Dan Kembalinya al-Aqsa Ke Pangkuan Islam, Dr Majid Irsan Kaylani

12. History of Turkey civilization, IRCICA.