ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

'Al-Muhadharah'


Program “Al-Muhadharah”

Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan akan mengadakan program  “Al-Muhadharah” pada 3 November 2012 (Sabtu) di Masjid Pekan Labu, Batu 10Program ini merupakan satu daripada kehendak yang ada di dalam Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan) 2005 iaitu menjadikan pusat pengamalan tarekat tasawuf sebagai pusat pengajian, penyebaran dan pengembangan ilmu bagi manfaat ahli tarekat.

Objektif program “Al-Muhadharah” ini ialah untuk menghidupkan budaya ilmu di pusat pengamalan tarekat, memberi maklumat kepada ahli tarekat berhubung tarekat tasawuf yang sebenar berlandaskan syarak dan memurnikan tarekat tasawuf daripada unsur penyelewengan.

Dua kertas kerja akan dibentangkan iaitu:
Kertas I
Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan) 2005: Penggubalan dan Pelaksanaannya.
Pembentang: A.F Ust. Mohd Zaidi bin Ramli


Kertas II
Keperluan Ilmu Dalam Bertarekat
Pembentang: Dr. Manam bin Mohamad

 8 tarekat yang telah diluluskan pentaftarannya oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan.
Berikut adalah aturcara program tersebut:

ATURCARA PROGRAM
AL-MUHADHARAH
Tarikh         :         3 November 2012
Masa           :         8.00 pagi – 2.00 ptg
Tempat        :         Masjid Pekan Labu, Batu 10.
8.00 pagi – 9.00 pagi
Pendaftaran Peserta/Minum Pagi

9.00 pagi – 10.30 pagi 
Kertas I
Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan) 2005: Penggubalan dan Pelaksanaannya.
Pembentang: A.F Ust. Mohd Zaidi bin Ramli

10.30 pagi – 11.00 pagi
Kudapan

11.00 pagi – 12.30 tgh 
Kertas II
Keperluan Ilmu Dalam Bertarekat
Pembentang: Dr. Manam bin Mohamad

12.30 tgh – 12.45 tgh  
Majlis PenutupProgram akan datang :