ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

AULIYAA' SOLIHIN 'KONSEP SHEIKH MURSYID' DLM AL-QURAN

 PERINTAH IKUT AULIYAA' SOLIHIN 'KONSEP SHEIKH MURSYID' DLM AL-QURAN

AL-AN'AM:153.
AL-ANKABUT:69
AL-INSAN:29
AN-NISAA':88
AN-NISAA':115
AL-MAIDAH:55,56
AAL-IMRAN:28
AN-NISAA':83,69
AL-KAHF:65-68
YUNUS:35
AL-TAUBAH:119
LUQMAN:151
YAASIN:21
AL-NAHL:43
YUSUF:108
AL-AN'AM:90
AL-FURQAN:59
AL-AHZAB:46
ALZAMR:29

HADIS-HADIS:
ABU DAWUD, AN-NASA'I
AL-TABRANI
AL-TIRMIZI
MUSLIM
DLL