ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Pusat Ilmu Sufi


Pusat Ilmu Sufi

Asyirah al-Muhammadiah merupakan pelopor sebagai institusi bagi kajian dan pengajian ilmu sufi dan tasawuf di Mesir. Idea ini merupakan saranan bagi menjadikan ilmu tasawuf mengikut acuannya sebagai thaqafah dan maklumat. Walaubagaimanapun tasawuf sebenarnya ilmu amali dan zauqiyyah. Begitu juga makna Sufi ialah insane pilihan yang disucikan samaada melalui mujahadah dan dipilih oleh Allah Taala melalui Saidina Rasulullah SAW.
Pusat Ilmu Sufi yang diuruskan oleh Asyirah al-Muhammadiah ini menyendiakan peringkat pengajian tinggi dengan merujuk kepada karya-karya tasawuf ulamam silam dan oleh ulamma massa. Asyirah juga membuka cawangannya di Paris bagi pengajian ilmu tasawuf kepada umat Islam di Paris yang merupakan jumlah penduduk Islam teramai di eropah.

Objektif institusi ini ialah bagi menyemarakkan ilmu tasawuf kalangan umat Islam bagi agenda membentuk modal insani dan insani rabbani. Ianya juga bagi mempertahankan pandangan golongan mengingkari tasawuf, pendakwaan sufi dan penyelewengannnya.
Antara anggota lajnah institusi ini:
Prof Syekh Ahmad al-Tayeb (Syeikhul al-Azhar)
Prof Syekh Ahmed Omar Hashim (Mantan Rektor Universiti al-Azhar)
Prof Syekh Judah al-Mahdi (Timbalan Rektor Universiti al-Azhar)
Prof Syekh Hassan as-Syafei
Prof Syekh Daud Jaril
Prof Syekh Ali Gomaa (Mufti Mesir)
Prof Syekh Mohamad Rejab al-Bayumi
Prof Syekh Mohamad Said Ramadhan al-Bouty (Ulama Syria)
Prof Syekh Muhyiddin al-Sifi
Prof Syekh Mahmud Syaikhun
Prof Syekh Mustafa al-Sya’kah (Anggota Institut Penyelidikan Islamiah al-Azhar)