ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

TATABAHASA SUFI (Syarah Ajurumiah) oleh Syekh Ibnu Ajibah
Buku ini wajar dimiliki bagi mereka yang meminati ilmu Tasawuf dan tatabahasa Arab (nahu Matan Ajurumiah) karya Syekh Muhammad bin Muhammad b Daud b Ajurum as-Sinhaji (672-723/1273-1323)berasal dari Fez, Maghribi.Ajurrum dalam bahasa Berber,Maghribi bermakna al-faqir as-sufi.  Karya beliau merupakan asas bagi mempelajari ilmu bahasa Arab. Karya ini dihuraikan menurut pendekatan ilmu tasawuf oleh ulama Sufi Syeikh Ibnu Ajibah iaitu Syekh Ahmad b Muhammad b al-Mahdi b Ajibah al-hasani(1160-1224/1747-1809)berasal dari Maghribi. Karya ini melihatkan kesepaduan dan kehebatan bahasa Arab yang mempunyai roh Islami. Dimana ilmu nahu sepakat dengan ilmu tasawuf dan saling berkait dan berhubung diantara keduanya. Golongan Sufi dan ulama’ Rabbani mampu melihat kesepaduan ilmu-ilmu dan ditulis bagi tatapan para pembaca dan umat Islam. Sehubungan itu, karya terjemahan ini sepatutnya dimiliki oleh para penuntut ilmu, ilmuwan dan lain-lain. Karya ini juga sesuai dinamakan Nahu al-Qulub.

Judul : TATABAHASA SUFI (Syarah Ajurumiah) 
Penulis :  Syeikh Ibnu Ajibah r.a.
Penterjemah : TGKH Abdul Aziz Sukarnawadi
Harga :  RM 25 
Penerbit :  Badan Penerbitan dan Penterjemahan Nahdatul Watan NW

Bagi pembelian secara pos termasuk kos pengeposan blh hubungi Pustaka al-Baqir, Kelantan. http://pustaka-albaqir.com/  hp: 0139363693 http://www.facebook.com/jamillangkasuka


Kewajipan Mencintai Keluarga Nabi Saw


Kewajipan Mencintai Keluarga Nabi Saw

Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN

RATA-RATANYA masyarakat Islam keliru mengenai apakah pegangan sebenar Ahli Sunnah Wal Jamaah terhadap ahli keluarga Nabi SAW. Kekeliruan ini membuatkan ramai di kalangan kita tidak mahu menyentuh permasalahan mengenai hak-hak Ahli Bait barangkali kerana khuatir terlibat dengan fahaman puak Syiah dan Rafidhah.

Sebahagian yang lain menganggap ia bukanlah suatu permasalahan yang penting untuk diambil berat dan diperbahaskan dengan panjang lebar.

Walau apa pun alasannya, perbuatan dan perkataan salafussoleh serta ulama telah bersalahan dengan pendirian mereka. Pendapat salaf juga menjadi bukti dan hujah bahawa mereka tidak pernah meletakkan perbahasan mengasihi Ahli Bait sebagai perkara sampingan dan hal remeh-temeh.

Sebabnya, mereka sedar dengan sebenar-benar kesedaran bahawa mencintai dan memuliakan ahli keluarga Nabi SAW adalah perintah yang wajib dijunjung walau di mana mereka berada.

Secara umumnya perintah memulia dan mencintai ahli keluarga Nabi SAW termaktub di dalam firman Allah SWT yang bermaksud: Katakanlah (Wahai Nabi Muhammad): Bahawa aku tidak meminta sebarang upah di atas seruan dakwahku ini melainkan agar kalian mencurahkan rasa kasih sayang terhadap al-Qurba (kaum kerabat Rasulullah SAW). (as-Syuura: 23)

Demikian juga diriwayatkan dalam banyak hadis mengenai tuntutan mencintai dan memuliakan Ahli Bait seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud: Aku ingatkan kamu kepada Allah (agar mencintai dan memuliakan) ahli keluargaku. (riwayat Muslim, Tarmizi, al-Nasa'i, Ahmad dan al-Hakim).

Di dalam hadis yang lain pula Baginda SAW bersabda, maksudnya: "Sesungguhnya aku tinggalkan buat kalian dua bekalan iaitu Kitabullah dan keturunanku Ahli Bait. Sesungguhnya Allah Yang Maha Pelembut dan Maha Mengetahui telah memberitahuku bahawa kedua-duanya tidak akan berselisih sehinggakan kedua-duanya masuk ke syurga, maka lihatlah bagaimana kalian melanjutkan kepimpinanku terhadap dua perkara ini". (Dikeluarkan oleh al-Haytami dalam Majma' al Zawaid)

Daripada dalil-dalil di atas, nyatalah kepada kita bahawa mencintai dan memuliakan Ahli Bait adalah merupakan perintah yang terbit dari pelita al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.

Salafussoleh dan Ahli Bait

Para salafussoleh r.a tidak membiarkan firman Allah SWT dan hadis-hadis yang terlalu banyak menekankan peri pentingnya mencintai dan memuliakan Ahli Bait sebagai kalam yang sia-sia. Mereka telah mempraktikkan semua ini sepanjang kehidupan mereka dan menyemai rasa kasih dan penghormatan terhadap Ahli Bait ke dalam hati anak-anak mereka sejak kecil lagi.

Saidina Abu Bakar al Siddiq r.a pernah berkata: "Demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaan-Nya, aku lebih suka menyambungkan silaturrahim dengan kerabat Rasulullah SAW daripada kerabatku. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Saidina Umar ibn al-Khattab r.a pula pernah menyatakan kepada Saidina Abbas r.a dengan katanya: "Demi Allah! Keislaman kamu pada hari kamu memeluk Islam lebih aku sukai daripada pengislaman al-Khattab (iaitu bapanya), kerana keIslaman kamu lebih dikasihi oleh Rasulullah SAW daripada pengislaman al-Khattab". (riwayat Ibnu Saad di dalam al-Tobaqat).

Demikian juga perbuatan Saidina Zaid ibn Thabit r.a yang mencium tangan Ibnu Abbas r.a lalu berkata: "Beginilah kami diperintahkan agar menghormati ahli keluarga Nabi kami".

Seorang cucu Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibn Hasan ibn Hasan berkata: "Aku telah datang menemui Umar ibn Abdul Aziz dengan membawa hajatku. Maka dia berkata kepadaku: Sekiranya kamu mempunyai sebarang hajat, maka utuskanlah seorang utusan kepadaku dan tulislah hajatmu itu kerana aku malu kepada Allah tatkala melihatmu berada di depan pintu rumahku".

Kecintaan Imam Mazhab Terhadap Ahli Bait

Imam-imam mazhab fiqh yang muktabar juga sentiasa meletakkan kedudukan Ahli Bait di tempat yang selayaknya seperti yang telah diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya.

Mereka hidup bergaul dengan zuriat Baginda SAW yang mendiami kota Madinah, Mekah dan bumi Syam dengan pergaulan yang baik, penghormatan dan kasih sayang demi meraih keredaan nenda mereka, Rasulullah SAW.

Imam Abu Hanifah r.a adalah di antara imam-imam Ahli Sunnah yang begitu mengasihi ahli keluarga Nabi SAW. Beliau telah berfatwa agar umat Islam memberikan wala' (kesetiaan), melazimi dan mentaati Saidina Ibrahim ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Hasan al-Muthanna ibn Ali r.a. Fatwanya ini menyebabkan beliau dipenjara tetapi diuar-uarkan bahawa beliau dihukum penjara kerana menolak jawatan kadi yang ditawarkan kepadanya.

Imam Malik ibn Anas r.a juga telah memuliakan dan berfatwa agar umat Islam memberi ketaatan kepada Saidina Ibrahim ibn Zaid ibn Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain ibn Ali r.a. Lantaran daripada itu, beliau dipenjarakan selama beberapa tahun.

Imam Muhammad ibn Idris al-Syafie pula adalah di kalangan imam yang paling tebal kecintaannya terhadap ahli keluarga Nabi SAW. Beliau menegaskan di dalam serangkap syairnya yang bermaksud: "Sekiranya mencintai ahli keluarga Nabi SAW menjadikan seseorang itu digelar Rafidhah, maka saksikanlah wahai manusia dan jin bahawa aku adalah Rafidhah".

Di dalam sebuah syairnya yang lain beliau menyatakan: "Wahai Ahli Bait Rasulullah! Cinta terhadap kalian adalah satu kewajipan di dalam al-Quran yang diturunkan Allah, Cukuplah bukti betapa tingginya kedudukan kalian, sesiapa yang tidak bersalawat ke atas kalian di dalam solat, maka tidak sempurnalah solatnya".

Diriwayatkan oleh muridnya bernama al-Rabi' bahawa: Ketika kami pergi mengerjakan haji bersama Imam Syafie r.a, kami melihat beliau tidak akan mendaki suatu tempat yang tinggi atau turun ke kawasan lembah, melainkan beliau akan menangis dan mendendangkan syairnya yang bermaksud: "Ahli keluarga Nabi adalah perisaiku dan mereka adalah wasilahku kepada Allah, aku berharap kelak dengan keberkatan mereka, agar diserahkan sahifah (catatan amalan) di tangan kananku".

Mencintai Ahli Bait di sisi Ahli Sunnah Wal Jamaah

Sesungguhnya Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah kelompok umat Islam yang paling benar dan tepat dalam mempersembahkan kasihnya terhadap ahli keluarga Nabi SAW.

Kecintaan mereka pada hakikatnya berbeza dengan pegangan kaum Syiah yang bersifat melampau dalam mengagungkan Ahli Bait. Kecintaan mereka yang berpaksikan kepada al-Quran dan Sunnah ini merumuskan kepada kita kepada beberapa perkara:

Ahli Sunnah mewajibkan pengikutnya mencintai dan memuliakan semua Ahli Bait dan sahabat-sahabat Baginda SAW kerana tanda kasih yang tulus terhadap Nabi SAW ialah dengan mengasihi dan memuliakan Ahli Bait dan para sahabat baginda.

Ahli Sunnah berlepas diri (tiada kena mengena) dengan jalan orang yang melakukan pelampauan ke atas keluarga Nabi SAW seperti mana amalan kaum Rafidhah yang tercela.

Ahli Sunnah memuliakan isteri-isteri Nabi SAW serta mendoakan agar Allah SWT meredai mereka setiap kali disebut nama-nama mereka. Pemilihan mereka sebagai isteri adalah dari perbuatan Nabi SAW yang maksum. Sekiranya kita mencerca mereka seperti amalan kaum Syiah, secara tidak langsung kita mempertikaikan kemaksuman Rasulullah SAW.

Ahli Sunnah menyifatkan Ahli Bait sebagaimana yang disyariatkan dan digariskan oleh al- Quran dan Sunnah, bukan mengasihi mereka untuk menjayakan syiar dan muslihat politik seperti mana amalan kaum Syiah.

Ahli Sunnah tidak mengiktikadkan bahawa Ahli Bait adalah maksum, bahkan mereka juga manusia biasa yang tidak terlepas dari melakukan dosa sebagaimana manusia yang lain.

Ahli Sunnah beriktikad bahawa perkataan dan pendapat yang menyebut tentang kelebihan atau kemuliaan Ahli Bait tidaklah bermaksud melebihkan mereka pada setiap keadaan atau setiap orang. Bahkan dari beberapa sudut yang lain terdapat individu-individu lain yang lebih afdal daripada mereka.

Demikian juga terdapat banyak kitab karangan ulama fiqh, hadis dan tafsir mengenai gesaan mencintai dan memuliakan ahli keluarga Nabi SAW. Di antara mereka ialah al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti r.a.

Beliau telah menulis sebuah risalah bertajuk Ihya' al-Mayyit Bi Fadhail Aalil Bait yang menghimpunkan 60 buah hadis yang membicarakan tentang tuntutan mengasihi, keutamaan dan kelebihan ahli keluarga Nabi SAW.
 —

فيلم الأزهر - الجزء الأول - Al-ِِِAzhar Film - Part 1

فيلم الأزهر- الجزء الرابع -AL-Azhar - Part 4

فيلم الأزهر - الجزء الثالث- Al-ِِِAzhar Film - Part 3

فيلم الأزهر - الجزء الثاني - Al-ِِِAzhar Film - Part 2

KARYA RUJUKAN BAGI KAJIAN PEMIKIRAN KETAMADUNAN


RUJUKAN KAJIAN PEMIKIRAN KETAMADUNAN

BIBLIOGRAFI
RUJUKAN IDEAL :
1.    Ahmad b. Mohd. Zain al-Fathoni,(1354H).’Hadiqatul al-Azhar Wa Rayahin’, Pulau Pinang: Matbaah Parsama Press.
 1. Ding Choo Ming (2008).Manuskrip Melayu Sumber Maklumat Peribumi Melayu. Bangi: UKM.
 2. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (1998).Hadiqatul Azhar Wa ar Rayahin Asas Teori Takmilah Sastera Melayu-Islam Jld. 1. Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah.
 3. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (1992).Hadiqatul Azhar War Riyahin syeikh Ahmad al Fathani. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.


AL-QURAN / TAFSIR :

AL-HADITH :

ENSIKLOPEDIA / KAMUS :

 1. al-Baqi, Mohd Fuad(1996).al-Mu’jam al-Mufaras Lil Alfaz al-Quran as-Syarif. Kaherah: Dar al-Hadis.
 2. Dewan Editor (2005).Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Cet. Ke-3,Indonesia:Pt Ichtiar Baru Van Hoeve.
 3. Dewan Bahasa Dan Pustaka (1991). Glosari Hadith. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
 4. Dewan Bahasa Dan Pustaka (1996). Istilah Usuluddin Dan Falsafah Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
 5. Dewan Bahasa Dan Pustaka (2007). Kamus Dewan. ed. 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
 6. Undang-Undang Negeri Sembilan. Enakmen Tarekat Tasawuf (Negeri Sembilan) 2005 .Kuala lumpur:Percetakan Nasional Malaysia bhd.
 7. Esposito, John L.(2003).The Oxford Dictionary Of Islam. New York: Oxford University Press.
 8. al-Hifni, Dr Abdul al-Mun'im (1997).al-Mu'jam as-Sufi. Kaherah: Dar ar-Rasyad.
 9. Ibn Manzur, Jamal al-Din Abu al-Fadl Muhammad Mukarram Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Abi al-Qasim Ibn Habaqah (630-711H) (t.t.), Lisan al-Arab. 8. jld. Tahqiq Abdullah Ali al-Kabir, Muhammad Ahmad Hasbullah Dan Hashim Muhammad al-Syazili. Kaherah: Dar al-Ma'arif.
 10. al-Qasyani, Abdul Razak (1992).Mu'jam Istilahat as-Sufiah. Kaherah: Dar al-Manar.
 11. K.H. Aziz Masyhuri (2011) Ensiklopedi 22 Aliran Tarekat Dalam Tasawuf. Surabaya: Penerbit Imtiaz.
 12. Sayyed Hossein Nasr (2003).Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam. Bandung: Mizan.


BUKU ARAB :

 1. Abdul Aziz Sukarnawadi 2011. Al-Rudud al-Mardiah ala Munkiri as-Saadah as-Sufiyyah, Kaherah: Matbaah Ibad ar-Rahman.
 2. Abdul Qadir Isa (t.t.). Haqaiq An al-Tasawuf.
 3. Abdul Al-Tawab Abdul Aziz (1973).Sayyid Ibrahim ad-Dusuqi.Kaherah: Dar al-Thaqafah al-Arabiah Lil Tabaah.
 4.  
 5. Ahmad Izzudin Abdullah (1998). Min Qadah Al-Fikr As-Sufi Al-Islami Sayyid Ibrahim ad-Dusuqi. Kaherah: Majlis a’la Syuun al-Islamiah, Wizarah al-Auqaf, Mesir.
 6. al-Ainain, Said Abu (1997). Rihlah al-Auliya’ Allah Fi Misr al-Mahrusah. Kaherah: Dar Mayu al-Wataniah Li Nashr.
 7. Al-amir Syakib Arsalan. Tarikh Daulah Al-Uthmaniyyah. Damsyik: Dar Ibn Kasir & Dar al-Tarbiyyah
 8. al-Azhari, Syeikh Nabil as-Syarif (2000)’I’lam al-Muslimin Bi Batlan Fatwa al-Qaradawi Bitahrim al-Tawasul Bil Anbiyaa; Wa Solihin’, Beirut: Jamiyyah al-Masyari’ Lilnashr wa Tauzi’.
 9. al-Baqi, Mohd Fuad.1996.al-Mu’jam al-Mufaras Lil Alfaz al-Quran as-Syarif. Kaherah: Dar al-Hadis.
 10. al-Baghdadi, Abdul Qahir b Tahir b Mohamad (t.t.) al-Farq Baina al-Farq. Kaherah: Maktabah al-Taufiqiah.
 11. al-Baruhi, Abu al-Nukman Sulaiman b Ibrahim (2002).Al-Madkhal ila al-Tasawuf al-Islami. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd.
 12. al-Burhani, Mohamad Osman Abduh (1970). Intisar Auliya ar-Rahman ala Auliya as-Syaitan.
 13. al-Burhani, Mohamad Osman Abduh (t.t.) Tabriah al-Zimmah Fi Nashi al-Ummah.
 14. al-Baqi, Mohd Fuad.1996.al-Mu’jam al-Mufaras Lil Alfaz al-Quran as-Syarif. Kaherah: Dar al-Hadis.
 15. al-Maliki, Sayyid Mohamad Alawi al-Hasani (t.t.).Mafahim Yajib an Tusahiha. Dubai: Daerah al-Auqaf as-Syuun al-Islamiah.
 16. Al- Ghazali, Abi Hamid Mohamad Bin Mohamad (1998).Ihyaa’Ulumuddin Wa al-Kitab al-Mughni An Haml al-Asfar Fi al-Asfar Fi Takhrij Mafi Ihyaa’ Min al-Akhbar Imam Zainuddin Abi Fadl Abdul Rahim Bin al-Husin al-Iraqi (w.806H). 5 Jld., Beirut: Dar al-Kitib al-Ilmiah
 17. al-Ghumari, Abdullah Sidiq (1998).al-I'lam Bi Annah al-Tasawuf Min Syariat al-Islam. kaherah:Maktabah al-Kaherah.
 18. al-Imam Ghazali (1994).Majmuah al-Imam al-Ghazali. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
 19. al-Imam Ghazali (1988).Kitab al-Arbain fi Usuluddin. Beirut: Dar al-Jil.
 20. Ibn Ajibah, 2006.Ijabah al-Ghaus Bayan Hal . Kaherah: Maktabah Kaherah.
37. Ibn Khaldun, 2009.’Mukadimah’ Kuala Lumpur:DBP.
38. Imam Abd wahab Syarani,t.t.’Lawaqih al-Qudsiah Fi Ma’rifat Qawaid as-Sufiah’, Kaherah: Maktabah al-Taufiqiah.
39. Al-Asad, Said Abu (2006). Subula Khairat Lilfauz bil Baqiyat as-Solihat. Kaherah:Syarikat al-Fathu wa Nashr wa Tauzi’.
 1. al-Ja’fari, Syeikh Solah (1991). Fathu wa Faid wa Fadl Minallah. Kaherah: Dar Jawami’ al-kalim.
 2. Al-Jilani, Syeikh Abdul al-Qadir (1995) al-Fathu ar-Rabbani Wa Faid ar-Rahmani. Kaherah: Dar Maktab al-Hayah Liltabaah Wa Nashr Wa Tauzi’.
 3.  Al-Jilani, Abdul al-Qadir bin Musa bin Abdullah (t.t.). Al-Ghuniah Litalib al-Haq Fi Akhlak Wa Tasawwuf Wa al-Adab al-Islamiah. Kaherah: Maktabah al-Taufiqiyyah.
 4. Judah Mohd Abu Yazid (t.t).Maalim al-Tariq as-Sufi Rad Syubhat al-Munkirin Ala Sufiah. Silsilah Kutub Tasawuf 13.
 5. Khadijah al-Nibrawi.1998. Fi Yaqazah al-Ummah. Kaherah:Sozler  Publications
 6. al-Kanj, Abdul Razak (1998). Alima al-Aqtab al-Hakiki Sayyidi Ibrahim ad-Dusuqi. Kaherah: Dar ar-Ridwan.
 7. al-Khatib, As’ad (1996). al-Butulah wal Fida’ Inda Sufia. Damsyik: Dar al-Fikr.
 8. al-Khalidi, Ahmad al-Naqsyabandi (1997).Jami' al-Usul Fi Auliyaa. Jld.1-2, Beirut: Muassah Intisyar al-Arabi.
 9. Al-Kalabazi, Abu bakr Mohamad bin Ishak (1998). Al-taaruf il Mazhab Ahl al-Tasawuf. Kaherah;Maktabah Thaqafah ad-Diniyyah.
 10. Al-Kurdi, Syeikh Mohamad Amin (1995). Tanwir al-Qulub Fi Muamalah Allam al-Ghuyub. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
 11. al-Tusi, Abi Nasr (1998). al-Luma’. Tahqiq: al-Imam al-Akhbar Syeikhul al-Azhar Dr. Abdul Halim Mahmood, Kaherah: Maktabah al-Thaqafah ad-Diniah.
 12. Al-Qadiri(1991) Safinah al-Qadiriyyah. Beirut:Dar albab
 13. al-Maghribi, Ahmad Mohamad Isa al-Baransi (t.t.) Qawaid al-Tasawuf Ala Wajh Yajma' as-Syariah Wal Haqiqah. Tarablus: Maktabah al-Najah.
 14. Al-Muqaddisi,  Syeikh Ahmad bin Abdul Rahman (t.t.). Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Kaherah: Maktabah al-Iman.
 15. al-Markaz al-Ilmi as-Sufi al-Asyirah al-Muhammadiah, (Bil. 1)(t.t).Majalah al-Buhuth Wa al-Dirasah al-Sufiah. Kaherah:Muaasah Ihyaa' al-Turath as-Sufi.
 16. Al-Nabhani, Syeikh Yusuf Ismail (1997). Al-Anwar al-Muhammadiah Min al-Manakib al-Laduniah. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiah.
 17. Al-Nabhani, Syeikh Yusuf Ismail (t.t.). Syawahid al-Haq Fi Istighasah Bisayyid al-Khalq SAW. Kaherah: Maktabah al-Taufiqiah.
 18. Al-Nursi, Badiuzzman Said (1992). Al-Maktubat 2- Kuliyyat Rasail  an-Nur. Kaherah: Soldzer Linashr.
 19. as-Syarnubi, Ahmad Arabi (1980). Taiah as-Suluk Ila Malikul al-Muluk. Kaherah: Maktabah al-Kaherah.
59. al-Tijani, Solahuddin (1999).al-Kanz fi Masail as-Sufiah. Kaherah: Haiah al-Masriah al-Amah Lilkitab.
 1. al-To’mie, Muhyiddin (1994). al-Tabaqat al-Kubra. Jld. 1-3, Beirut: Maktabah al-Thaqafah.
 2. as-Suyuti, Jalaluddini (2005). al-Khabar ad-Dal Ala Wujud al-Qutub Wa al-Autad Wa an-Nujaba' Wa al-Abdal.  Mansurah: Maktabah al-Rahmah al-Mahdah.
 3. as-Sya’rani, Imam Abd Wahab (t.t.)Lawaqih al-Qudsiah Fi Ma’rifat Qawaid as-Sufiah. Kaherah: Maktabah al-Taufiqiah.
 4. al-Kandahlawi, Syeikh  Mohamad Zakaria (1980). as-Syariah Wal at-Thoriqah. Kaherah: Dar ar-Rasyid
 5. al-Kurdi, Syeikh  Mohamad Amin (1995). al-Tanwir al-Qulub Fi Muamalah Allama al-Ghuyub. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
 6. al-Maliki, Sayyid Mohamad Alawi al-Hasani (1419).Manhaj Salaf Fi Fahmn Nusus.
 7. al-Maliki, Sayyid Mohamad Alawi al-Hasani (t.t.).Mafahim Yajib an Tusahiha. Dubai: Daerah al-Auqaf as-Syuun al-Islamiah.
 8. Mohamad Zaki Ibrahim (2000).Abjadiah al-Tasawuf al-Islami. Cet. Ke-5, Kaherah:Muassah Ihyaa' al-Turath al-Sufi.
 9. Al-Multawi, Hasan Kamil (1999).as-Sufiah Fi Ilhamihim. Kaherah: Majlis A’la Syuun Islamiah, Wizarah al-Auqaf.
 10. Al-Najjar, Dr. Amir (1997).al-Turuq as-Sufiah fi Misr.  Kaherah: Dar al-Maarif.
 11. Prof Dr Ali Jumaat (2004) al-Madkhal Ila Dirasah al-Mazhab al-Fiqhiyyah. Kaherah: Darussalam.
 12. Al-Qadhi, Saad (2001)’Al-Arifbillah Sayyid Ibrahim ad-Dusuqi. Kaherah: Dar al-Gharib.
 13. Al-Jilani, al-Imam al-Rabbani Abdul Qadir (t.t.). al-Ghuniyyah li Talib Tariq al-Haq. Kaherah: maktabah al-Taufiqiyyah
 14. Al-Jilani, al-Imam al-Rabbani Abdul Qadir (1995). Syarh Futuh al-Ghaib .Damsyik:Dar al-Qadiri.
 15. Al-Maltawi, Ustaz Hassan Kamil (1999). As-Sufiah Fi Ilhamihim Jld.1 Dan 2. Kaherah: Wizarah Al-Auqaf,Majlis A’La Syuun Al-Islamiyyah.
 16. Al-Maghribi, Abi al-Hassan bin Mohamad bin Qasim al-Qohan al-Fasai (2001) Thabaqat as-Syazuliyyah al-Kubra: Beirut;Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
 17. ar-Rifaei, Sayyid Ahmad (1992).Hal Ahl al-Haqiqah Maallah. Kaherah: Dar Jawami' al-Kalim.
 18. ar-Rifaei, Ibrahim (1998). Jauharah al-Mudhiah. Kaherah: Maktabah ar-Rifaei Liltabaah Wa Nashr wa Tauzi’. .
 19. as-Sibai, Dr Mustafa (1998).Sirah Nabawiyah Durus Wa Ibar. Beirut: Dar Tauzi’ Wa Nashr Islamiah.
 20. Az-Zabidi, As-Sayyid Mohamad al-Husaini (2002). Ithaf as-Saadah al-Muttaqin Fi Ihyaa' Ulum ad-Din. Beyrut: Dar al-Kitab al-ilmiah.
 21. Ibn Al-Maghizil,Abi Fadl Abdul Qadir Binal-Husein.Al-Kawakib Al-Zahirah Fi Ijtima’ Al-Auliyaa Yaqazah Bi Sayyid Ad-Dunya Wa Al-Akhirat. Kaherah: Dar Jawami’ Al-Kalim.
 22. Dr Abdul Halim Mahmood (2003). Al-Munqiz Min al-Dhalal LilHujjatul al-Islam al-Ghazali. Beirut: Dar al-Jil.
 23. Dr Abdul Fattah Abu Ghuddah (1992).al-Isnad Min ad-Din. Damsyik: Dar al-Qalam.
1.    Dr Ali Jumaat (2005). al-Bayan Lima Yasghilu al-Azhan. Kaherah: al-Muqattam LiNashr wa Tauzi’.
2.    Dr Ali Jumaat (2006). al-Bayan al-Qawim li Tashih Ba’da min al-Mafahim. Kaherah: Dar al-Sondos.
3.    Dr Abdul Halim Mahmood,2003.’ Al-Munqiz Min al-Dhalal LilHujjatul al-Islam al-Ghazali’, Beirut: Dar al-Jil.
4.    Dr Huda Darwish (2004. Daur Al-Tasawuf Fi Intishar Al-Islam Fi Asia Wustha Wa Al-Qauqaz. Ein for Human and Social Studies.
5.    Dr Mustafa as-Sibai,(1998.Sirah Nabawiyah Durus Wa Ibar’, Beirut: Dar Tauzi’ Wa Nashr Islamiah.
 1. Dr Mohamad Syarif Adnan (1999). al-Manhaj as-Sufi Fi Fikr Wa Dakwah Samahah as-Sheikh Ahmad Kaftaru. Damsyik: Baitul Hikmah.
 2. Dr Miqdad Yaljan (1985).Falsafah al-Hayah ar-Ruhiyyah. Beirut: Dar as-Syarq.
 3. Dr Qasim Ali Saad (2010).Qimatul al-Isnad. Beirut: Darul Basyair al-Islamiyyah.
86. Dr Mustafa as-Sibai,1998.Sirah Nabawiyah Durus Wa Ibar’, Beirut: Dar Tauzi’ Wa Nashr Islamiah.
 1. Fauzi Mihd Abu Zid (1996).as-Sufiah Wal Hayat Muasoroh. Kaherah: Dar al-Iman Wal Hayat.
 2. Mohamad Shahatah. (2004). Bab Al-Wusul Ila Hadrat Ar-Rasul SAW. Kaherah:Dar al-Manar.
 3. Muhammad Zakaria al-Kandahlawi 1980.as-Syariah wa al-Thoriqah. Kaherah:Dar ar-Rashad
 4. Said Nursi (1992).Kulliyyat Rasail an-Nur. Turkey: Syarkat Soldzer LilNashr.
 5. Sulaiman Ibrahim (2003). al-Turuq as-Sufiah Fi Malizia Wa Asaruha ala Dakwah al-Islamiah. Seremban: Dar al-Ifta Wilayah Negeri Sembilan.
92. Sayyid Mohamad Alawi al-Maliki,Cet.ke-10,(1995).'Mafahim Yajib an Tusahiha',Dubai: Daerah al-Auqaf wa as-Syuun al-Islamiyyah
 1. Syeikh  Mohamd Ali Atiah (1997). Quutul al-Qulub. Beirut:Dar al-Kitab al-Ilmiah.
 2. Yusuf Mohamd Taha Zaidan (1991). al-Tariq as-Sufi Wa Furu. al-Qadiriah Bi Misr', Beirut: Dar al-Jil.
 3. Tashkuri Zadah.1975. As-Syaqaiq al-Nu’maniyyah fi Ulama Daulah al-Uthmaniyyah. Beirut:Dar al-Kitab Arabi


BUKU INGGERIS :

 1. Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H.Schwartz, Peter Sickle (2007).Building Muslim Moderate Network. Pittsburgh : Rand Corporation.
 2. al-Attas, Syed Muhammad Naquib (1963).Islam, Secularism and The Philisophy Of The Future.  England: Mansell Publishing Limited.
 3. al-Attas, Syed Muhammad Naguib (1963).Some Aspects of Sufism as Understood and Practised Among The Malays. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute Ltd.
 4. al-Attas, Syed Muhammad Naguib (2011).Historical Fact and Fiction. Kuala Lumpur: CASIS,UTM
 5. Cheryl Benard (2005).Civil Democratic Islam :Partners, Resources & Strategies. Pittsburgh: Rand Corporation.
 6. Chow Hou Wee/ Khai Sheang Lee/ Bambang Walujo Hidayat (2003) Sun Zhu War and Management. Singapore: Addison-Wesley Publishing Company .
 7. C. Snouck Hungronje (1970).Mekka In The Latter part of The 19th Century. Ter. J.H. Monahan ,Leiden: E.J. Brill.
 8. Diane Darling ( 2003).The Networking Survival Guide. New York: Mc Grill Hill.
 9. Edward Said (1978) Orientalism Peguin Books
 10. F. De Jong (1978).Turuq And Turuq-Linked Institutions in Nineteenth Century Egypt. Leiden: E.J.Brill.
 11. Mehmet Enes Ergene (2008) Tradition Witnessing The Modern Age. New Jersey: Tuhra Books.
 12. Nikki R. Kiddie (Sunt.) (1972).Schloars, Saints and Sufis Muslim religious Institutions Since 1500. California: University of  California Press.
 13. Noor Shakirah. 2008. Al-Ghazali and His Theory of The Soul. Pulau Pinang: USM.
 14. Pauzi Haji Awang (2001) Tariqah Ahmadiyyah History And Development. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication , Persatuan Ulama Malysia.
 15. Seyyed Hossein Nasr 2007. A Young Muslim’s Guide to The Modern world. Kuala Lumpur:IBT
BUKU MELAYU:
 1. A.Aziz Deraman & Mohd Taib Osman (sunt.).(2000).Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: DBP..
 2. A.Aziz Deraman (selgg.).(2005).Peradaban Melayu Timur Laut. Kuala Lumpur: DBP..
 3. AbdulFatah Haron Ibrahim. 2008. Allah Antara Tasawuf Dengan Akidah. Kuala Lumpur:DBP.
 4. Abdul Ghafar, Othman Hj Talib, Sulaiman Ibrahim  (2008) Isu-Isu Dakwah Tarekat Tasawuf Ajaran Sesat di Malaysia. Bangi:UKM
 5. Abd Rahman Abdullah (1998).Pemikiran Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: DBP & USM.
 6. Abdul Rahman Hj Abdullah (2002).Falsafah dan Kaedah Pemikiran: Perbandingan Pemikiran Barat dan Pemikiran Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Manusia. Kuala Lumpur: USM & Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
 7. Abdul Rahman Hj Abdullah (2010).Sejarah Ikhtilaf Mazhab di Malaysia: Suatu Kajian Tentang Perkembangan Pemikiran Tajdid Dan Islah . Shah Alam: Karisma Publications..
 8. Abdul Rahman Mohamad Diah (t,t.) Risalah Jabhah Talabah Fi Muzakarah Khulasah al-Isalah wa Ijabah. Kota Bharu: Matbaah al-Ahliyyah.
 9. Abdul Rahman Abdullah (2007) Gerakan Islam Tradisional Di Malaysia. Shah Alam: Karisma Publications.
 10. Abdul Razak Mahmud (2009) Bungan Rampai Persuratan Melayu Wilayah Timur. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.
 11. Abu al-Baqir al-Burhami 2011. Sekelip Cahaya. Kota Bharu:Al-Baqir Enterpise
 12. Abu al-Baqir al-Burhami 2004. Islam Iman Ihsan Kota Bharu:Al-Baqir Enterpise
123.              Aden Wijdan SZ 2007. Pemikiran dan Peradaban Islam. Jakarta: Pusat Studi Islam, UII dan Safiria Insania Press.
124.              Ahmad b. Mohd. Zain al-Fathoni,1354H.’Hadiqatul al-Azhar Wa Rayahin’, Pulau Pinang: Matbaah Parsama Press.
125.              Ahmad Fathy al-Fatani.2002. Ulama Besar dari Patani. Bangi:Penerbit UKM
 1. Ahmad Sunawari Long, Zulazmi Yaakub(e.d.)(2006).Budaya dan Pemikiran Islam Mesir-Malaysia. Bangi: Jabatan Akidah dan Falsafah, Fakulti Usuluddin, UKM.
 2. Ahmad Sunawari Long (2009). Pengenalan Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: UKM.
128.              al-Palembani, Syeikh Abdul Samad (t.t.) Siyar as-Salikin. Percetakan Maarif Sdn Bhd.
 1. Ahmad Zaki Hj Abdullah Latif (2006).Transformasi Gerakan Islah Dan Dakwah Di Timur Tengah dan di Malaysia. Shah Alam: UPENA, UiTM.
130.              Ali Akhbar Velayati (Terj.)(2010) Ensiklopedia Islam dan Iran. Jakarta: Penerbit Mizan Publika.
 1. Asreemoro (2007)Tausug Dan Kesultanan Sulu. Batu Caves: RNH Marketing Sdn Bhd.
 2. Akademi Pengurusan YaPEIM (2011). Pengurusan Islami Menghayati Prinsip Dan Nilai Qurani. Kuala Lumpur: YaPEIM.
 3. Auni Haji  Abdullah (2010). Teras Utama Pengurusan Islam. Kuala Lumpur: Alam Raya Enterprise.
 4. Auni Haji  Abdullah (2001). Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu. Kuala Lumpur: Darul Fikir sdn bhd
 5. Auni Abdullah (2010) Islam Dalam Sejarah Pemerintahan Di Alam Melayu. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
 6. Auni Abdullah (2010) Islam Dalam Sejarah Politik dan Pemerintahan  Alam Melayu. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
 7. Auni Abdullah (2010) Pengurusan  Islam: Potensi dan Cabaran. Kuala Lumpur: Darul Fikir.
 8. Auni Abdullah (2005) Tradisi Pemerintahan Islam & kolonialisme dlaam Sejarah Alam Melayu. Kuala Lumpur: Darul Fikir.
 9. Azyumardi Azra (2005).Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Nusantara. Bandung: Mizan.
 10. Burhanuddin al-Helmi.2010. Asas Falsafah Kebangsaan Melayu.Batu Caves:Roslan bin Kasim
 11. Clifford Geertz Terj.ITNM (2009) Tafsiran Budaya. Kuala Lumpur: ITNM.
 12. Carl W. Ernst (2003).Tasawuf’. Jakarta: Pustaka Sufi.
 13. al-Fhathoni, Ahmad b. Mohd. Zain (1354H).Hadiqatul al-Azhar Wa Rayahin.Pulau Pinang: Matbaah Parsama Press
144.              Ding Choo Ming,2009.’Pengajian di Alam Melayu dari Tradisi Manuskrip ke Maklumat Digital’, Bangi: ATMA,UKM.
 1. Dato’ Dr Mohd Yusuf Noor (1988) Tasawuf dalam Islam. Kuala Lumpur:BAHEIS
 2. Dato’ Sheikh Zakaria b. Hj Ahmad Wan Besar (2009).al-Jawahir as-Sufiyyah. Selangor: Mahzoom Books services.
 3. Ding Choo Ming (2008).Manuskrip Melayu Sumber Maklumat Peribumi Melayu. Bangi: UKM.
 4. Ding Choo Ming, Henri Chambert-Loir, Titik Pudjiastuti (Sunt.) (2009).Kearifan Lokal  yang terkandung dalam Manuskrip Lama. Bangi: UKM.
 5. Dr. Abdul Rahman  Abdullah (2002)’Tradisi Falsafah Ilmu. Batu Caves:Pustaka Ilmi.
 6. Dr Burhanuddin Al-Hilmy 2006. Simposium Tasawwuf & Tariqat. Seremban: Jabatan Mufti Negeri Sembilan.
 7. Dr Kassim Salleh 1992) Ijithad Sejarah dan Perkembangannya. Kuala Lumpur:BAHEIS,JPM
 8. Dr Hassan Muhamamd Hassan.Terj.Prof Madya Osman Khalid (2002) Cara Menentang Serangan Pemikiran Terhadap Dunia Islam. Kuala Lumpur :YADIM.
 9. Dr Engku Ibrahim Engku Ismail, Dr Osman Bakar (Peny) (1992) Bibliografi Manuskrip Melayu di Muzium Islam Malaysia. Kuala Lumpur: Akademi pengajian Melayu, UM dan BAHEIS, JPM
 10. Dr Engku Zaki Engku Alwi(2007). Tokoh Ulama’ Negeri Terengganu: Biografi Pemikiran Dan Sumbangan. Kuala Terenganu: Majlis Agama Islam Dan adat Melayu Terengganu.
155.              Dr Hassan Muhammad Hassan (2002). Cara Menentang Serangan Pemikiran  Terhadap Dunia Islam.Ter. Prof Madya OsmanKhalil, Kuala Lumpur: Yadim.
156.              Dr Jahid sidek (1996) Sheikh dalam Ilmu Tariqah. Kuala Lumpur:Penerbit UM
157.              Dr M.Chatib Quzwain 2001. Mengenal Allah Batu Caves:Thinkers Library
 1. Dr. Majid Irsan Kaylani (2000).Kebangkitan Generasi Salahuddin Dan Kembalinya al-Aqsa ke Pangkuan Islam. Kuala Lumpur: ABIM & Thinker’s Library.
 2. Dr Mohammad Redzuan Othman (2006).Islam dan Masyarakat Melayu, Peranan dan Pengaruh Timur Tengah. Kuala Lumpur: Penerbit UM.
160.              Dr Mustafa as-Sibai,1998.Sirah Nabawiyah Durus Wa Ibar’, Beirut: Dar Tauzi’ Wa Nashr Islamiah.
 1. Drs Ja’far Shodiq (2008).Pertemuan Antara Tarekat Dan NU. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
 2. ad-Dusuqi, Abu al-Baqir (2004). Islam Iman Ihsan. Kota Bharu: Abu al-Baqir ad-Dusuqi..
 3. al-Fhatani, Syeikh Daud Abdullah (t.t) Minhajul  Abidin Ila Jannati Rabbalalami. Patani : Matbaah Bin Halabi.
 4. al-Talib, Hisham (1992). Panduan Latihan Bagi Petugas Islam. Wan Izzuddin Sulaiman ( ter.) Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
 5. al-Fhatani, Syeikh Mohd Ismail Daud (2001).al-Kaukib ad-Durri Fi Nur al-Muhammadi.Kuala Lumpur:Khazanah al-Fathaniyah.
 6. al-Fhatani, Syeikh Daud Syeikh Abdullah (2007)Dhiayaul Murid. Johor Bahru: Jahabersa.
 7. el-Muhammady, Muhammad Uthman (1996).Sejarah dan Konsep Ahli's-Sunnah Wal-Jamaah. Kuala Lumpur:  BAHEIS, JPM.
 8. Fadzlullah Hj Shuib (2007). Pemikiran Dan Tamadun Islam. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publications.
 9. Farid Mat Zain (Sunt.) (2009) Islam di Tanah Melayu Abad ke-19. .Shah Alam:Karisma Publications
 10. Farid Mat Zain (Sunt.) (2009) Daulah Uthmaniyah dan Alam Melayu.Shah Alam:Karisma Publications
 11. Haim Hilman Abdullah (2005).Pengurusan Strategik. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.
 12. Hashim Musa (2005) Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia. Kuala Lumpur:Penerbit UM
173.              Hisham al-Talib, ter. Wan Izzuddin Sulaiman,1992Panduan Latihan Bagi Petugas Islam’, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
 1. Heri Ruslan (2010) Khazanah.Jakarta: Penerbit Republika
 2. al-Helmy, Dr Burhanuddin (2006).Simposium Tasawuf dan Tareqat. Cet. Ke-2, Seremban: Jabatan Mufti Negeri Sembilan.
 3. al-Qarani, Sheikh Abd. Hafiz Faraghli Ali (2005).Prinsip-Prinsip Tasawuf Islam. Cet. Ke 3, Seremban: Jabatan Mufti Negeri Sembilan.
 4. al-Linggi, Ahmad Lutfi Abd. Wahab al-Idris (cet. Ke-2, 2005)Mendekati Ulama’ dan Para Wali Allah Di Mesir. Kaherah:PMRAM.
178.              Hisham al-Talib, ter. Wan Izzuddin Sulaiman,1992Panduan Latihan Bagi Petugas Islam’, Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
 1. Hj. Abdul Halim Bashah (1996) Wali Songo dan Perkembangan Islam Di Nusantara, Kota Bharu: Kafilah Enterprise.
 2. Hj Ali Hj Mohamad (2006).Kunci Memahami Tasawuf.Selangor: Thinker’s Library.
181.              Hj Ibrahim Haji Mohamad 2005. Liku-Liku Jalan Ketuhanan. Johor Bahru: Jahabersa.
 1. Hj Muzaffar Dato’ Mohd, Tun Suzana Tun Othman (2003) Ahlul Bait Rasulullah SAW, Dinasti Melayu Dan Akhir Zaman, Shah Alam: Pustaka BSm Enterprise.
 2. Hj Nik Azran  Mohamad, Hj Mohd Mahadi Hj Isa (2005).Gerakan Freemansory Musuh Dalam Menghancurkan Islam.Kuala Lumpur: LaKhauf Resources.
 3. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (2002).al-Fatawal Fathaniyah Syeikh Ahmad al-Fathani Jilid 3. Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah
 4.  
 5. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (2004).Hidayatus Salikin Syeikh Abdul Shamad al-Palembani. Jld. 1& 2Jld. 3.Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah
 6. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (2004).Penyebaran Thoriqat-Thoriqat Shufiyyah Mu’tabarah di Dunia Melayu. Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah.
 7. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (1996)Syeikh Abdus Shamad Palembang Ulama’ Shufi Dan Jihad Dunia Melayu. Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah.
 8. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (2005)Syeikh Ahmad al-Fathani Pemikir Agung Melayu dan Islam Jilid 1. Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah.
 9. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (2005)Syeikh Ahmad al-Fathani Pemikir Agung Melayu dan Islam Jilid 2. Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah.
 10. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (1998).Hadiqatul Azhar Wa arRayahin Asas Teori Takmilah Sastera Melayu-Islam Jld. 1. Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah.
 11. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (1999).Penutup Perdebatan Islam Alaf Ke Dua Di Dunia Melayu. Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah
 12. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (20000 Tarikh Fathani Syeikh faqih Ali al-Fathani. Kuala Lumpur: : Khazanah al-Fathaniyyah.
 13. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (20000 Dhiyaul Murid Syekh Daud Ali al-Fathani Pedoman Zikir Menuju Ilahi. Kuala Lumpur: : Khazanah al-Fathaniyyah.
 14. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (2000).Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara Jilid 2. .Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah
 15. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (2002).Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara Jilid 4..Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah
 16. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (2002).Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara Jilid 5 .Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah.
 17. Hj Wan Mohd Saghir Abdullah (2004).Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara Jilid 7 .Kuala Lumpur: Khazanah al-Fathaniyyah
 18. Hj Muzaffar Dato’ Hj Mohamad, Tun Suzana Tun Hj Othman (2007).Hakikat Mencari Landasan Akhir Zaman. Kuala Lumpur: Crescent News(KL) Sdn Bhd.
 19. Ibrahim Abu Bakar (sel.)(2007).Faridah Al-Faradi Fi Ilm Al-Aqaid. Kuala Lumpur:DBP
 20. Ibrahim Mohamad (2009). Membina Rantaian Berdasarkan Manhaj Tauhid Tasawuf.  Kuala Terengganu: Unit Penerbitan ITHAF.
 21. Idaroh Aliyyah (1981) Thoriqoh Mu’tabaroh Nahdliyyah. Semarang: CV Toha Putra
 22. Idris Awang (2009). Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Kamil & shakir Sdn Bhd.
 23. Idris Aman (2010) Analisis Wacana. Bangi: UKM.
 24. Imam Tajuddin Bin Atoillah as-Sakandari (t.t). Hikam Jawi. Pattani:Matabaah Bin Halabi.
 25. Imam Shahrastani terj. Muhammad Ramzi Omar (2006). Agama dan Ideologi Kuala Lumpur: DBP.
 26. Ishak Saat. 2010. Penulisan Sejarah. Kuala Lumpur:Utusan Publication & Distributors  sdn bhd.
 27. Ismail Che Daud (Peny.)(1992) Tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu(1).Kota Bharu: MAIK.
 28. Ismail Che Daud (Peny.)(2007) Tokoh Ulama’ Semenanjung Melayu(2).Kota Bharu: MAIK.
 29. Jahid Sidek(1996). Sheikh Dalam Ilmu Tariqah.Kuala Lumpur:  Penerbit UM.
 30. Jabatan Kemajuan lsam Malaysia (2002) Buku Panduan Modul Pengukuhan Aqidah, Putrajaya:JAKIM.
212.              Jabatan Kemajuan |slam Malaysia,t.t.’Pelan Tindakan Strategik Jakim 2009-2014’ Putrajaya: Jakim.
 1. Jabatan Mufi kerajaan Negeri Sembilan. 2008. Penjanaan Tariqat Tasawuf dalam Pembangunan Rohani Negara. Seremban: Jabatan Mufti Negeri Sembilan
 2. Jam’iyyah Ahli Toriqoh Mu’tabarah Nahdliyyah (t.t). Semarang: CV. Toha Putra.
 3. Jahid Sidek. 1996.Shaikh dalam Ilmu Tariqah. Kuala Lumpur: Penerbit UM
 4. Jawantankuasa Penerbitan (1996). Biografi Ulama Kedah Darul Aman. Alor Star: Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman.
 5. K.H. Sirajuddin Abbas, (2006). I’tiqad Ahli Sunnah Waljamaah. Kota Bharu : Pustaka Aman Press Sdn Bhd.
 6. Khadijah Moh Salleh (Sunt.). Sains Sebagai Institusi Sosial. Kuala Lumpur:DBP
 7. Mahfuz Mohd (2000). Ahli Sunnah WalJamaah dan Cabaran Merentasinya. Seremban: Jab. Mufti Negeri Sembilan.
 8. Maimunah Aminuddin (2003). Asas Pengurusan Sumber Manusia. Kuala Lumpur:  Fajar Bakti.
 9. Mahayudin haji Yahaya (2009) Sejarah Politik dan Sosiobudaya Masyarakat Islam. Kuala Lumpur:DBP.
 10. Martin Van Bruinessen (1995) Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat. Bandung:Penerbit Mizan.
 11. Mujahid Yusof (2010) Menuju PAS Baru. Kuala Lumpur: The Malaysia Indsider sdn bhd.
 12. Mejar (B) Abu Dzar (2005)’Islam Hadhari Menurut Ustaz Hj Ashaari Muhammad’.Cet. Ke-3, Rawang: Pustaka Minda Ikhwan.
 13. Mejar (B) Abu Dzar ( 2004)Percikan Minda. Rawang: Pustaka Minda Ikhwan.
 14. Mohd Ali Ahmad (1986). Risalah al-Darqawiyyah. Ter.Kota Bharu: Pustaka Aman Press.
 15. Mohd Farid Mohd Shahran 2008. Isu-Isu dalam Pemikiran Islam. Kuala Lumpur:ABIM.
 16. Mohd Fikri Che Hussain (2011) Awas Ancaman Orientalis terhadap Kita. Shah Alam: Karangkraf.
 17. Mohd Khafidz bin Soroni. 2009.Kaedah-Kaedah Takhrij al-Hadith.Selangor; Jabatan al-Quran & Sunnah,Akademi Islam, KUIS
230.              Maimunah Aminuddin,2003.Asas Pengurusan Sumber Manusia’, Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
231.              Mahmud Saedon,1992.Sejarah Perkembangan Tariqat/Tasawuf & Persoalan Mengenainya’, Kuala Lumpur: BAHEIS.
 1. Mohd Hazim Shah Abd Murad (2009) (Penyelenggara)Sains, Agama Dan Budaya Di Alam Melayu. Kuala Lumpur: DBP.
 2. Mohd Ikhsan (2005). Memoptimumkan Potensi Minda.Putrajaya: Bhg Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.
 3. Mohd Jamil. 1994. Melaka Pusat Penyebaran Islam di Nusantara. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
 4. Mohd Nasir Mohd Tap (2009). Mencari Ilumasi Menggapai Realiti: Wacana Tasawuf. Tarekat & Pemikiran Kalam Imam Ahmad al-Sirhindi. Bangi: Akademi Kajian  Ketamadunan.
 5. Mohd Saleh. 2011. Aqidah al-Sultan al-Mujahid al-Faqih Salahuddin al-Ayubi. Kuala Lumpur: Assolahiyyah Global sdn bhd.
 6. Mohd Sulaiman Yasin (1992). Mengenal Ilmu Tasawuf 2. Kuala Lumpur: Jakim.
 7. Mohd Yusuf Ahmad( 1995)Perkembangan Mazhab –Mazhab Ilmu Kalam Dalam Islam. Kuala Lumpur: Yadim.
 8. Mohd Zaidi Abdullah (2004). Hikmah al-Isyraqi. Shah Alam: Kurnia Ilham.
 9. Mohd Zaidi Abdullah (2006). Manifesto Intisari dan Rahsia Dalam Pemikiran Dan Pengawalan Islami. Shah Alam: Kurnia Ilham..
241.              Mohd Zaidi Abdullah (2000). Pegangan Sejati Ahli Sunnah Wal-Jamah. Kuala Lumpur: Syathariyah Niagajaya sdn bhd.
 1. Muhamamd Fauzi Asmuni (2011) Melayu dan Islam .Bandar  Baru Bangi: Abad Sinergi sdn bhd.
 2. Muhammad Hassan bin Dato’ Kerani Muhammad Arshad 1968. Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. KualaLumpur:DBP:Kementerian Pelajaran Malaysia.
 3. Mustafa Mohamad (1994). Mengenal Diri Dan Wali Allah. Cet. Ke-21,Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn Bhd.
 4. Mustafa Mohamad (1994).Ramuan Ilmu Tasawuf. Cet. Ke.-8, Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn Bhd.
 5. Mohd Yusuf Ahmad (1995( Perkembangan Mazhab-Mazhab Ilmul Kalam dalam Islam. Kuala Lumpur: YADIM.
247.              Mohammad Redzuan Othman (2006) Islam dan Masyarakat Melayu Peranan dan Pengaruh Timur Tengah .Kuala Lumpur: Penerbit UM
 1. Mohd Roslan Mohd Nor, Mohamad Zamri bin Mohamed Shapik (sel,) Baldatun Tayyibah Model Uthmaniyyah. Shah Alam:PUM.
 2. Mohd Farid Mohd Shahran (2008) Isu-Isu dalam Pemikiran Islam. Kuala Lumpur:ABIM.
 3. Pahrol Mohamad Juoi. (2008) Dilema Melayu Islam .Kuala Lumpur:Telaga Biru sdn bhd.
 4. Mohd Khairuddin Mohd Balwi (2005) Peradaban Melayu. Skudai:UTM
 5. Othman Napiah. 2005. Kebersamaan Dalam Ilmu Tasawuf. Skudai:UTM
253.              Osman Bakar (Terj.) (2008) Tauhid dan Sains. Bandung:Pustaka Hidayah
 1. Nazwardi Abu bakar Aly (2000). Muqaddimah Pengajian Islam. Putrajaya: Jakim.
 2. Osman Napiah (2005).Kebersamaan Dalam Tasawuf. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
 3. Pahrol Mohamad Juoi (2008) Dilema Melayu Islam Kurang Fikir atau Kurang ZikiR?, Kuala Lumpur: Telaga Biru.
 4. Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr Ustaz haji Md. Zain  Haji Serudin (1998) Melayu Islam Beraja suatu Pendekatan. Bandar Seri Begawan, Brunei: DBP, Kementerian  Kebudayaan, Belia dan Sukan.
 5. Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr Ustaz haji Md. Zain  Haji Serudin (2004) Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam Beraja. Bandar Seri Begawan, Brunei: Pusat Sejarah Brunei.
 6. Perpustakaan Negara Malaysia.1997. Tradisi Penulisan Manuskrip Melayu. KualaLumpur: Perpustakaan Negara Malaysia
 7. Prof Dr Azyumardi Azra. 2004. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad xvii&xviii. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
 8. Prof Dr Hj Aboebakar Actjeh (2007).Tarekat Dalam Tasawuf. Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn Bhd.
 9. Prof Dr Awang Sariyan (2010) Asas Falsafah dan Pemikiran Melayu berteraskan Islam  Kuala Lumpur:IKDAS dan ABIM
 10. Prof Dr Hj Ahmad Shafi’i Ma’rif (2007). Pemikiran Dan Peradaban Islam. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
 11. Prof Madya Rashid Muhammad (2010).Merintis Kecemerlangan ISLAM. Shah Alam: Karya Bestari.
 12. Riduan Mohahamd Nor, Mohd Fadli Ghani. 2007. Ulama’ Dalam Sorotan Perjuangan Kemerdekaan.Batu Caves:MHI Publications.
 13. Roslan Saadon.2009. Gagasan Nasionalisme Melayu Raya. Shah Alam: Karisma Publications
 14. Roslin Syamsuri (1998).Islam Secara Global.Kuala Lumpur: Pustaka Ilmi.
 15. Sheikh Ahmad Mohd Zain  (t.t.).al-Fatawa al-Fhataniyyah. Pattani: Matbaah Fhatani Press.
 16. Seyyed Hossein Nasr (2003). Islam, Sejarah Dan Peradaban. Surabaya: Rislaah Gusti.
270.              K.H. Sirajuddin Abbas,2006.’I’tiqad Ahli Sunnah Waljamaah’, Kota Bharu : Pustaka Aman Press Sdn Bhd.
 1. Safinah Ismail (2011) Protaz dalam Arus Kebangkitan Islam di Malaysia. Johor Bahru: Jahabersa.
 2. Sulaiman Masri (2003). Kaedah Penyelidikan Dan Panduan Penulisan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
 3. Syamsul Bahri Andi Galigo (2007).Beberapa Isu Dalam Pemikiran Islam.Nilai:USIM
 4. Syed Muhammad Dawilah al-Edrus1993. Epistemologi Islam Teori Ilmu dalam al-Quran. Kuala  Lumpur:DBP
 5. Syed Muhamamd Dawilah al-Edrus,(2007). Pendekatan Holistik Sains dan Agama Cabaran Ketamadunan. Kuala Lumpur:DBP.
 6. al-Attas, Syed Mohd. Naquib ( 2002).Risalah Untuk Kaum Muslimin. Kuala Lumpur: ISTAC..
 7. Syed Muhamad Naquib al-Attas.1990.Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu. Petaling Jaya:ABIM
 8. Syed Zulfida S.M. Noor.2006. Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka Kemunculan dan Kegemilangan. Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia dan KEKKWA.
6.    Seyyed Hossein Nasr Seyyed Hossein Nasr (.2003). Islam Agama ,Sejarah, dan peradaban. Surabaya:Risalah Gusti
7.    Seyyed Hossein Nasr .2003. Ensiklopedia Spiritualis Islam Bandung:Mizan
 1. Syeikh Hakim Moinuddin Chisti (1996);Kitab Ilmu Perubatan Kesufiaan. Ter.Rozali Mohd Isa  Batu Caves: Thinkers Library.
 2. Syeikh Osman al-Pontiani Hj Shihabuddin al-Banjari(t.t.).Tajul Arus. Pattani: Mat’baah Bin Halabi.
 3. Syeikh Idahram (2011) Mereka Memalsukan Kitab-Kitab karya Ulama Klasik. Yogjakarta:Pustaka Pesantren.
 4. Syeikh Wan Ahmad Bin Muhammad Zain Ibnu Mustafha Al-Fathani (2005) Tashil Nail Al-Amani. Kuala Lumpur:Khazanah Al-Fathaniyyah.
 5. Syeikh Wan Ahmad Bin Muhammad Zain bin Mustafha Al-Fathani (1999,2002) Kitab Basharah al-Amilin wa Nazarah al-Ghafilin.. Kuala Lumpur:Khazanah Al-Fathaniyyah.
 6. Tatiana A.Denisova.2011. Refleksi Historiografi Alam Melayu. Kauala Lumpur; Penerbit UM
 7. Tun Suzana Tun Othman, Hj Muzaffar Dato’ Mohd.(2003).Sesungguhnya Tuhan Kamu Tidak Bermata Satu. Kuala Lumpur: Crescent News.
 8. Tun Suzana Tun Othman.(2009).Ketuanan Islam Dan Pertuanan Raja-Raja Melayu. Kuala Lumpur: Media Satria Sdn Bhd.
 9. Tun Suzana Tun Othman, Hj Muzaffar Dato’ Mohd. (2006).Ahlul Bait (keluarga) Rasulullah SAW dan Kesultanan Melayu. Kuala Lumpur: al-Wasilah Enterprise.
 10. Tun Suzana Tun Othman. (2011).Ahlul Bait (keluarga) Rasulullah SAW dan Ulama Umarak di Alam Melayu. Selangor: Crescent News.
 11. Tun Suzana Tun Othman, Hj Muzaffar Dato’ Mohd. (2006).Ahlul-Bait Rasulullah SAW Dinasti Melayu & Akhir Zaman. Shah Alam: Pustaka BSM Enterprise
 12. Ustaz Hj Ali Mohamed.2010. Kunci Memahami Tasawuf. Batu Caves:Thinkers Library
 13. Ustaz Hj Ashaari Muhammad(2006). Pendidikan Rapat Dengan Rohaniah Manusia. Rawang: Penerbitan Minda Ikhwan.
 14. Ustaz Yusri Abd Karim.2011.Indahnya Hidup Tasawuf dan Hidup Sufi. Batu Caves:Yamani Angle sdn bhd
 15. Wan Liz Wan Omar (1996).Pengurusan Islam Abad ke-21.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
 16. Wan Liz Wan Omar (2000).Gagasan Alaf Baru. Kuala Lumpur: Thinkers Library.
 17. Wan Mohd Nor Wan Daud(2007)Budaya Ilmu Satu Penjelasan,Singapura: Pustaka Nasional PL Ltd.
 18. Wan Mohd Nor Wan Daud (2005)Falsafah Dan Amalan Pendidikan lslam Syed M. Naquib al-Attas Satu Huraian Konsep Islamisasi. Kuala Lumpur: Penerbit UM.
 19. Wan Mohd Saghir Abdullah (2007).Puisi-Puisi Syeikh Ahmad al-Fathani..Kuala Lumpur: DBP.
 20. Wan Suhaimi Wan Abdullah, Che Zarrina Sa’ari (Sunt.) (2004) Tasawuf Dan Ummah. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 21. Yang Dimuliakan Pehin Siraja Khatib dato Paduka Seri Setia Ustaz haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim (2000) Sejarah dan Peranan Institusi Institusi Melayu Islam Beraja. Bandar Seri Begawan: Pusat Da;wah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam.
 22. Zainal Abidin Abbas (1993).Ilmu Tasawuf'. Cet ke-5,Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn Bhd.
 23. Zakaria Mahmud Daud(1995).Tawassul Dan Tabaruk Mengikut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: BAHEIS.
 24. Zainal Abidin Mohd (2002).Pengurusan Strategik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.
 25. Zakaria Stapa.sengg. (1997).Akidah Dan Tasawuf. Kuala Lumpur:BAHEIS,JPM
 26. Zakaria Stapa & Mohamed Asin Dollah (Cet. Ke-3)(2001).Islam Akidah Dan Kerohanian. Bangi: UKM.
 27. Zakaria Stapa (1999).Islam Akidah Dan Cabaran Kearah Kecemerlangan Ummah. Putrajaya:Jakim.
 28. Zulkiple Abd Ghani, Ahmad Redzuan Mohd. Yunus.2004. Dakwah Tarekat Di Malaysia:Relevansi Dan Cabaran. Bangi:UKM


TESIS :


JURNAL :

 1. Bhg Penyelidikan.(1998/1419),“Tarekat Sufi Di Mesir Dan Jordan Yahya”,Jurnal Penyelidikan Islam , Bil. 11 , Kuala Lumpur: BAHEIS.  hal. 49-53.
 2. Jurnal Afkar Bil. 6 :Rabi’al-Awwal 1426 / Mei 2005, Kuala Lumpur: Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
 3. Martin Van Bruinessen.(1994),”Origins And Development Of The Sufi Orders (Tarekat) In Southeast Asia'', Studi Islamika, Vol. 1, Ni. 1 PPIM UIN Jakarta,  hal. 1-23.
 4. Martin Van Bruinessen.(1992),”Tarekat Dan Politik: Amalan Untuk Dunia Atau Akhirat?”, Pesantren ,Vol. 1, No. 1x , hal. 3-14.


KERTAS KERJA / PROSIDING :

 1. Al-Ustaz Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah Sanad Keilmuan Syeikh Ahmad Al-Fathani Khusus Tentang Thariqat Shufiyah. Sempena Wacana Syeikh Ahamd Al-Fathani Pemikir Agung Melayu Dan Islam (Siri Ke-6) Memperingati Genap 100 Tahun Kewafatan Syeikh Ahmad al-Fathani. Anjuran Bersama Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara ( (PENGKAJI) Dan Thareqah Burhamiah di Dewan Thareqah Burhamiah, Kota Bharu,Kelantan Pada 23 Jun 2005.
 2. Kertas Kerja Kongres MAIN Seluruh Malaysai kali Pertama pada 26-27 September 2011 di PWTC, Kuala Lumpur
 3. Multaqa Sedunia Alumni  al-Azhar pada 15-18 Februari 2008, Kuala Lumpur.
 4. Multaqa Ulama Sedunia 10-12 Julai 2003 , Putrajaya.
 5. Prosiding Seminar Sufi 2009 Anjuran PMWP,IKIM,ABIM,Yayasan Sofa, Darl Hasani di IKIM pada 12 Disemebr 2009
 6. Munaqashah Sufi Peringkat Kebangsaan 2004 Anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Sembilan Dan MAINS Pada 12-14 Ogos 2004.
 7. Seminar Tasawuf Negeri Sembilan 2007 anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilan ada 22 Disember 2007.
 8. Dr Hj. Jahid Sidek al-Khalidy,”Peranan Tasawuf Dalam Usaha Membangunkan Kegemilangan Islam”, (Kertas Kerja Seminar Sufi 2009 Anjuran Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Dengan kerjasama IKIM, ABIM, Yayasan Sofa Dan Darul Hasani Pada 12 Disember 2009 Di Dewan Besar IKIM,  Kuala Lumpur ).
 9. Dr Muhammad Abdul Latif Soleh al-Farfur,”as-Suluk Ila Allah Lada ar-Rabbaniyah Fi al-Islam”, (Kertas Kerja Sempena Munaqasyah Sufi Peringkat Kebangsaan  Anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilan Dan Kerajaaan Negeri Sembilan Dengan Kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) Pada 12-14 Ogos 2004 Di Allson Kelana Hotel, Seremban, Negeri Sembilan).
 10. Dr Said Abdullah Harib,”Jalinan hubungan diantara al-Azhar dan Alumninya”, (Kertas Kerja Multaqa Sedunia  Alumni al-Azhar Anjuran Alumni al-Azhar Sedunia Pada 15-18 Februari 2008 Di KLCC, Kulala Lumpur).
 11. Dato' Seri Setia Hj Kasim b. Hj. Lamat,”Keperluan Ilmu-Ilmu Syariat Dalam Amalan Tariqat”, (Seminar Majlis Ilmu Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan DYMM PSB Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke 61 Pada 21 Ogos 2007 Di Daerah Brunei Dan Muara, Brunei Darusslaam).
 12. Mohd Fadil Ariffin (Abu al-Baqir ad-Dusuqi),’”Salah Faham Terhadap Tasawuf Dan Tareqah”, (Kertas Kerja Sempena Majlis Maulid Qutub al-Aqtab Sidi Ibrahim ad-Dusuqi R.A. Anjuran Abnaa' ad-Dusuqiyyah al-Muhammadiyyah  Pada 17 November 2007 Di Dar Tareqah Dusuqiyyah Muhammadiyyah, Kota Bharu, Kelantan. ).
 13. El-Muhammady, Muhammad Uthman,(2003).’Sejarah Dan Konsep  AhliSunnah Wal JamaahKoleksi Kertas Kerja Siri 1, Putrajaya:JAKIM
 14. Ustaz Nik Mohd Rozi Nik Yusuf, “Kepentingan Dan Kelebihan Ilmu Tasawuf”, (Kertas Kerja Sempena Majlis Tafaqquh Fi ad-Din Anjuran Abnaa' ad-Dusuqiyyah al-Muhammadiyyah Pada 25 Disember 2007 Di Dewan Tareqah Dusuqiyyah, Kota Bharu, Kelantan).
 15. Mohd Ridhuan  Alias, Analisis Kelemahan Gerakan Islam Di Malaysia: Satu Pandangan”.
 16. Prof Dr. Mohamad Redzuan Othman,”Transmission of Knowledge From Egypt: The Role of al-Azhar In The Early Intelectual Development of The Malay Society in Pre-Independent 1957'”, (Kertas Sisipan Persatuan Mahasiswa Islam Timur Tengah, Sempena Multaqa Alumni al-Azhar Anjuran Alumni al-Azhar Sedunia Pada Pada 15-18 Februari 2008 di KLCC, Kulala Lumpur ).
 17. Prof. Madya Dr Hj. Jahid Sidek, “Isu-Isu Kontroversi Dalam Tasawuf”, (Kertas Kerja Sempena Seminar Tasawuf Anjuran IKIP Dengan Kerjasama Yayasan Pahang dan Pejabat Menteri Besar Pahang  Pada 18 Mei 2006 Di Dewan Menteri Besar Pahang) .
 18. R. Samuel Ferguson,”Meeting on The Road: Cosmopolitan Islamic Culture & The Politics of Sufism’”, Bond University, Australia.
 19. Rumaizuddin Ghazali,:Aliran-aliran Pemikiran Islam Di Malaysia”.
 20. Shahidan Radiman,'”Perjalanan Sufi”, www.kesturi.net/archives/889.
 21. Shahidan Radiman,'”Mengenali Ahli Sufi: Siapa Dan Apa Yang Mereka Buat?”, www.ummahonline.com/?p=1915.
 22. Shahidan Radiman,'”Kosmologi Sufi’ Ilmu YangTertinggi dalam Pandangan Sains Islam’, (Kertas kerja Sempena Bengkel Pengislaman Ilmu (2), 2008 Akademi Sains Islam Malaysia Anjuran INSPEM, UPM Dan ASASI Pada 18 Oktober 2008 Di UPM.
 23. Sheikh Isam ad-Din Muhammad Zaki Ibrahim,”The Sufi Solutions To The Ummah's Problems”, (Kertas Kerja Majlis Ijtima' Ulama Pondok Senusantara Kali Ke-2 Anjuran Yayasan al-Jenderami Pada 12-15 April 2007 Di Kompleks Yayasan al-Jenderami, Selangor).
 24. Syeikh Mohd Fuad Kamaluddin al-Maliki,”Kepentingan Tasawuf”, (Kertas Kerja Seminar Sufi 2009 Anjuran Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Dengan Kerjasama IKIM, ABIM, Yayasan Sofa Dan Darul Hasani  Pada 12 Disember 2009 Di Dewan Besar IKIM, Kuala Lumpur).
 25. Syeikh Muhammad Said Chenaoui,”The Role of Sufism in Islam' The 7th General Conference of of Islamic Call, Libya”, (Kertas Kerja Pada Anjuran Jam’iyyah ad-Dakwah al-Islamiah al-Alamiah Pada 7 Disember 2004 di Libya.
 26. Ustaz Mohd Zaidi Ramli,’”Enakmen Tarekat Tasawuf: Satu Penjelasan”, (Kertas Kerja Seminar Tasawuf Negeri Sembilan  Anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilan Pada 22 Disember 2007 Di  Seremban, Negeri Sembilan).
 27. Ustaz Muhammad ‘Uthman al-Muhammady,”Konsep Nur Muhammad Di Dunia Melayu Dalam Konteks Wacana Sunni - Satu Pengamatan Awal”, (Kertas Kerja Sempena Munaqasyah Sufi Peringkat Kebangsaan njuran Jabatan Mufti Negeri Sembilan Dan Kerajaaan Negeri Sembilan Dengan Kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Pada 12-14 Ogos 2004 Di Allson Kelana Hotel, Seremban, Negeri Sembilan).
 28. Ustaz Muhammad ‘Uthman el-Muhammady,”Tasawwuf Dan Kedudukannya Di Nusantara”, www.


MAJALAH :

 1. al-Marbawi, Dr Abdul Manan Mohd,”Konsep Tasawuf Menurut Kacamata Ahli Sufi”, Dalam al-Fikrah, April-Jun 2006, Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Terengganu (MAIDAM)..
 2. Milenia Muslim, Februari 2009 Thn. 7 Bil. 78.
 3. Milenia Muslim, Februari 2010 Thn. 8 Bil. 90.
 4. Majalah Milenia April 2004 Thn.2 Bil.20
 5. al-Tariq, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Ogos 2004

AKHBAR :


LAMAN INTERNET  :
 1. www.http;//blogtraditionalislam.wordpress.com
 2. www.http://hanputra.blogspot.com
 3. www.livingislam.org
 4. www.mindamadanionline
 5. www.ns.gov.my/mufti
 6. www.read.kitabklasik.co.cc
 7. www.soufia.org
 8. www.yayasanaljenderami.com
 9. www.yayasansofa.com
 10. www.waqfea.com