ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

MUZAKARAH MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN TRADISIMUZAKARAH MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN TRADISI

12 JULAI 2012

ANJURAN ISLAMIC & STRATEGIC STUDIES INSTITUTE (ISSI)

MODERATOR : DR AMRAN MUHAMMAD (NAIB PRESIDEN ISSI)
PANEL: HABIB ALI ZAINAL ABIDIN (MADRASAH AL-TAZKIYYAH)
WAKIL KESATUAN MADRASAH ISLAMIYAH MALAYSIA (ITMAM)
WAKIL MIFTAHUL ULUM
TN HJ ISMAIL MINA (MUAFAKAT/ PUSAT TAHFIZ DARUL QURAN WAL HADIS)
DR YUSRI (PRESIDEN ISSI)

OBJEKTIF MUZAKARAH MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN TRADISI:


  1. MENDAPATKAN PANDNAGAN AWAL DARI PENGAMAL-PENGAMAL ALIRAN PENDIDIKAN TRADISI MENGENAI KEDUDUKN TERKINI DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENGALAMAN MENGURUS TADBIR SEKOLAH-SEKOLAH ALIRAN PENDIDIKAN TRADISI.
  2. MENGENALPASTI PELUANG-PELUANG KERJASAMA ANTARA SEKOLAH-SEKOLAH ALIRAN PENDIDIKAN TRADISI DALAM MENGUKUHKAN SISTEM DAN INSTITUSI ALIRAN PENDIDIKAN TRADISI.
  3. MEWUJUD SATU USAHA BAGI BERKOMUNIKASI DENGAN PIHAK KEMENTERIAN PELAJARAN DAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DALAM MENDAPATKAN PENGIKTIRAFAN UNTUK SEKOLAH-SEKOLAH ALIRAN PENDIDIKAN TRADISI.
  4. MENGGERAK AGENDA BETINDAK BAGI MENENTUKAN ISU DAN PERMASALAHAN DARI PELBAGAI SUDUT YANG SEDANG DIALAMI OLEH PARA PELAJAR, IBUBAPA, GURU, PENTADBIR SEKOLAH-SEKOLAH ALIRAN PENDIDIKAN TRADISI.
  5. MEMBENTUK SATU MAJLIS PERMUAFAKATAN ALIRAN PENDIDIKAN TRADISI YANG AKAN MENILAI KEDUDUKAN SEMASA, KEBERKESANAN DAN HALA TUJU ALIRAN PENDIDIKAN TRADISI DALAM MENGHADAPI CABARAN PENDIDIKAN DAN ARUS GLOBALISASI SEMASA.