ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Jemaah Ulama' al-Azhar as-SyarifJEMAAH ULAMA’ AL-AZHAR AS-SYARIF


Al-Azhar merupakan antara Institusi Islam terunggul di dunia, yang merupakan universiti tertua dan terbesar di dunia. Kini al-Azhar menjangkaui usia lebih 1o00 tahun.


Seluruh dunia kini tertungu-tunggu siapakah bakal menduduki jawatan Syeikh al-Azhar al-Imam al-Akhbar yang baru, suatu jawatan tertinggi dalam institusi sunni yang terbesar dan muktabar. Suatu kelaziman barisan tertinggi jemaah ulama’ al-Azhar adalah kalangan mereka yang menduduki Majlis Tertinggi al-Azhar dan Institut Penyelidikan Islam al-Azhar. Badan ini dianggotai seramai 40 orang ulama al-Azhar termasuk 9 orang dari luar Mesir. Kesinambungan tradisi al-Azhar dan masyayikhnya akan dipilih kalangan ulama tersebut bagi menerajui institusi yang berprestij ini dan pusat Ulumuddin dan paksi dunia sunni.Antara ulama dan tokoh tersebut ialah :


Prof Dr Syekh Ali Jumaat (Mufti Agung Mesir & khalifah Tariqat as-Syazuliah)


Prof Dr Syekh Ahmad Tayyib (Rektor Universiti al-Azhar & Khalifah Tariqat al-Khalwatiah


Dr Mahmud Hamdi Zaqzuq (Menteri Waqaf)


Prof Dr Syekh Mohamad Wasil (Naib Syekh al-Azhar)


Dr Syekh Ahmad Omar Hashim (Mantan Rektor Universiti al-Azhar & Khalifah Tariqat al-Ahmadiah al-Hashimiah)


Prof Dr Nasr Farid (Mantan Mufti Mesir)


Syekh Mahmud Asyur (Mantan Wakil al-Azhar & Khalifah Tariqat as-Syazuliah)


Prof Dr Ismail al-Daftar


Prof Dr Syekh Judah al-Mahdi (Naib Rektor Universiti al-Azhar & Khalifah Tariqat al-Naqsyabandiah)


Dr Mohamad Syahat al-Jundi (S/U Agung Majlis Tertinggi Hal Ehwal Islam)


Dr Mohamad al-Ahmadi Abu Nour (Mantan Menteri Waqaf)


Prof Dr Abdul Fatah Syekh (Mantan Rektor Universiti al-Azhar)


Dr Mohamad Mokhtar al-Mahdi


Prof Dr Qasabi Mahmud Zilat (Naib Rektor Universiti al-Azhar)


Dr Mahmud Imbabi (Mantan Wakil al-Azhar)


Dr Hamad Abu Talib


Dr Abdul Aziz Ghanim


Dr Mohamad Abu Fadl al-Qausi (Mantan Naib Rektor Universiti al-Azhar)


Dr Taha Abu Rish (Mantan Naib Universiti al-Azhar)


Dr Abdul Rahman al-Adami


Prof Dr Abdul Mo’ti Bayumi


Syekh Abdul Fatah A’lam (Mantan Wakil al-Azhar)


Syekh Ali Abdul al-Baqi (S/U Agung Institut Penyelidikan Islamiah al-Azhar)


Syekh Amr al-Dib (Mantan Wakil al-Azhar)


Syekh Ali Fathullah (Penasihat Syekh al-Azhar)


Syekh Fauzi al-Zafzaf (Mantan Wakil al-Azhar)


Dr Mohamad Rejab al-Bayumi (Ketua Pengarang Majalah al-Azhar)


Dr Mohamad Rafat Osman


Prof Dr Mohamad Imarah


Dr Ibrahim Badra (Mantan Menteri Kesihatan)


Dr Ahmad Mal Abu Majd (Mantan Menteri Komunikasi)


Dr Hasan Abas Zaki (Mantan Menteri Ekonomi & Khalifah Tariqat as-Syazuliah)


Dr Mohamad Syauqi al-Fanjari (Naib Presiden Majlis Daulah)


Dr Mahmud Imarah


Dr Mustafa Sya’kah


Dr Mustafa Mohamad Rajai Atiah


Dr Abdullah al-Husaini Hilal


Dr Mahmud Mohamad Mehna (Naib Rektor Universiti al-Azhar & Khalifah Tariqat as-Syazuliah)


Prof Dr Yusuf al-Qardawi


Dr Sayyid Ali al-Hashimi (U.A.E.)


Dr Abdul Salam Ibadi (Arab Saudi)


Dr Mustafa Abdul wahid (Arab Saudi)


Syekh Mohamad Rasyid Qabbani (Lubnan)


Syekh Hamudah Abdul Hamid (Yaman)


Dr Ahmad al-Imam (Sudan)


Syekh Ahmad Saud (Oman)