ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

ILMU: Sistem Pengurusan Islam

AKHIRAT
MISI ISLAMISASI:
* Penujuan al-Falah
*Masyarakat Aman dan Harmonis
*Negara Makmur
*Masyarakat Berakhlak
*Kecemerlangan Tamadun
*Pembinaan Insan al-Kamil

OBJEKTIF ISLAMISASI:
*Pelaksanaan Islam Yang Syumul
*Masyarakat Progresif
*Kemaslahatan Rakyat
*Perkhidmatan Berkualiti
*Pembangunan Insan
*Pembangunan Seimbang
*Negara Maju & Mapan
*Kecekapan & Kecemerlangan Pentadbiran

PANDANGAN HIDUP ISLAM (TAUHID):
*adDin
*Ihsan
*Adab
*Takwa
*Iman
*Syariat
*Islah
*Tazkiyyah
*Ukhuwah
*Uluhiyyah


CIRI-CIRI PENGURUSAN ISLAM:
*Syura
*Kerjasama
*Beretika
*Akhlak
*Bersepadu
*Amal
*Syumul
*Bersumberkan Akal & Wahyu
*Amar Makruf
*Muafakat
*Muhasabah
*Ketelusan
*Saintifik
*Nahi Munkar
*Dinamik
*Ubudiyyah

Aspek Pengurusan Teras Tauhid:
*Penggubalan Dasar
*Proses Membuat Keputusan
*Pelaksanaan
*Pengurusan
*Perancangan
*Pentadbiran
*Sistem Kerja
*Penilaian
*Pembangunan Sumber Manusia
*Pengurusan Kewangan
*Audit & Lain-Lain

Persiapan Diri:
*Kejituan Ilmu/Intelek
*Kemantapan Kepimpinan
*Kepakaran
*Latihan Sepanjang Hayat
*Kekuatan Emosi
*Ketinggian Akal Budi
*Pendidikan Bersepadu
*Kebersihan Hati
*Penguasaan Teknologi Maklumat
*Keampuhan Rohani
*Transformasi Sikap

ETIKA KERJA ISLAM :
*Sabar *Amanah *Ikhlas *Jujur *Cekap *Kreatif *Adil *Bersih *Bersyukur *Tidak Putus Asa *Berakhlak *Dedikasi *Berdisiplin *Tanggungjawab *Tekun *Sederhana *Telus

Redha – Allah – Ibadat

Sumber Ilmu Pengurusan Islam:
Al-Quran
Sunnah
Sumber Klasik Islam
Sumber Kontemporari Islam
Ijmak dan Ijtihad
Sejarah Islam
Teori-teori Pengurusan Moden

Akal – Jasmani – Rohani - Emosi