ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Tokoh-Tokoh Ulama SelangorTajuk: Tokoh-Tokoh Ulama Selangor.

Penyelenggara: Ayu Nor Azilah Mohamad
Penerbit: Jabatan Peradaban Dan Pemikiran Islam Akademi Islam Kolej Islam Selangor.

Kandungan

1. Hubungan antara Umara dan Ulama di bawah Pemerintahan Duli-duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor
> Ahmad Zaki Bin Hj. Arshad

2. Tokoh Mufti dalam Institusi Fatwa di Selangor: Satu Tinjauan Biografi
> Zahari Mahad Musa & Dr. Azman Ab Rahman

3. Kiyai Haji Husain Bin Haji Abbas:Tokoh Ulama Masyarakat Jawa di Selangor
> Mohd. Khafidz Bin Soroni

4. Tuan Guru Haji Hashim Bin Abdul Aziz (1925-1999): Ulama Berketurunan Acheh
> Unit Penyelidikan Yayasan al-Jenderami

5. Riwayat Hidup Kiyai Hj. Muhammad Dahlan Bin Hassan Minhaj:Qadhi, Imam dan Syeikh Tariqah
> Ahmad Shukri Ghazali Siraj Uthman al-Kelangi

6. Tuan Guru Haji Abdul Hamid Bin Haji Daud (1860-1952): Kadhi Besar Kajang yang Disegani Pemerintah Inggeris
> Unit Penyelidikan Yayasan al-Jenderami

7. Syeikh Muhammad Nor Al-Kholidi: Sumbangannya terhadap Pengukuhan Tasawuf dan Kerohanian dalam Pembangunan serta Kemajuan Negeri Selangor
> Mohd Faisal Bin Mohamed & Sapie Bin Sabilan

8. Fatwa Sahib Ai-Samahah Haji Yusuf Shahabuddin dalam Mukhtasar Min Anwar Al-Quran Fi Radd Mutanabbi’ A-Qadiyan:Analisis dari Perspektif Maslahah
> Mohd Ridzuan Awang, Muhammad Adib Samsudin & Noor Lizza Mohamed Said

10. Dato’ Haji Ishak Bin Hj. Baharom:Tokoh Mufti dan Pendakwah Berwibawa Negeri Selangor
> Ayu Nor Azilah Mohamad & Nor Azlina Endut

11. Sumbangan Penulisan Dato’ Haji Abu Naim Bin Haji Ikhsan dalam Khul’ atau Tebus Talaq dan Kaedah-kaedah Fasakh di Mahkamah Syariah
> Ayu Nor Azilah Mohamad & Zaini Yusnita Mat Jusoh

12. Y.Bhg. Dato’ Haji Mahmad Muhtar Bin Mahmad Saleh: Tokoh Ilmuan Pendidikan Negeri Selangor
> Ayu Nor Azilah Bt. Mohamad & Abd Mun’em Bin Dato’ Hj Mahmad Muhtar

13. Prof. Madya Dr. Musa Bin Fathullah Harun: Tokoh Ilmuan Selangor
> Noraini Mohamad & Siti Zaleha Ibrahim

14. Kiyai Muhammad Ali Qaribun:Pengasas Terawal Pondok di Selangor
> Ahmad Shukri Ghazali Siraj Uthman al-Kelangi

15. Riwayat Hidup dan Karya Ulama’ Besar Syeikh As-Suhaimi serta Dakwaannya sebagai Imam Al-Mahdi
> Ahmad Shukri Ghazali Siraj Uthman al-Kelangi

16. Tuan Guru Haji Muhammad Zain Bin Tama (1908-1992): Alim Langat
> Unit Penyelidikan Yayasan al-Jenderami

17. Tuan Guru Haji Abdul Wahab Sg. Lui (1918-1995): Pakar Nahu
> Unit Penyelidikan Yayasan al-Jenderami

18. Syeikh Ahmad Jenderam:Seorang Ulama yang Tegas
> Unit Penyelidikan Yayasan al-Jenderami

19. Tuan Guru Haji Nordin Bin Haji Syukur (1920— 1987): 309-316 Ulama’ yang sangat Wara’
> Unit Penyelidikan Yayasan al-Jenderami

Sumber: thereadinggroupmalaysia