ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

INTISARI PEMIKIRAN ISLAH & TAJDID KURUN KE-21


MENDATANGKAN MAKNA/TAKRIF YANG BETUL/TEPAT DARI SUDUT BAHASA DAN MAKNA DAN MENURUT AHLI BIDANG TERSEBUT.

MENGISLAHKAN SESUATU ILMU/FAHAM DENGAN LEBIH TEPAT

PENDEKATAN FAHAM SESUATU DENGAN ILMU 'JAWAMI' KALIM' RINGKAS, PADAT DAN TEPAT MAKNANYA DARI SUDUR FIQH AL-ZAMAN DAN FIQH AL-WAQI'.

TAFSIR AL-QURAN DENGAN AYAT AL,QURAN, HADIS, MAKNA BAHASA ARAB MNGIKUT NAHU SARAF DAN BAHASA SERTA MENPATI AKAL SEJAHTERA.

PENDEKATAN ILMU YANG MUDAH DIFAHAMI DAN DIHAYATI

MENEKANKAN ASPEK PENYUCIAAN KALBU (FIQH AULAWIYYAT)

ADAB TERHADAP RASULULLAH, SAHABAT, AHLI BAIT DAN ULAMA'.

PENDEKATAN SEMASA, KONTEMPORARI, IMEJ ISLAM HEBAT DAN IZZAH

PEMIKIRAN TERBUKA.

HIKMAH DALAM PENYAMPAIAN MENGIKUT AKAL SESEORANG.

ILMU BERSANAD BERSALSILAH DAN SECARA TALAQI ANTARA TURATH DAN KONTEMPORARI BERPADU.

PENDEKATAN ILMU SYARIAH (ULUMUDDIN) SECARA BERSEPADU.

KEFAHAMAN DAN PENGGUNAAN BAHASA ARAB DENGAN BETUL DAN TEPAT.

KESEIMBANGAN ANTARA TUNTUTAN DUNIAWI DAN UKHRAWI.

IMEJ DAN PENZAHIRAN BERDASARKAN FAHAM ISLAM

ILMU WARASAH DAN BERSIFAT KHIDMAT.

ZIKIR DAN SELAWAT ASPEK AMALAN TERPENTING.

PEMIKIRAN STRATEGIK DAN FUTURISTIK.

FAHAM ISU/MASALAH DAN PENYELESAIAN MENCARI PUNCA DAN PENYELESAIAN SECARA BERSEPADU.

ALIM ILMU BERSIFAT DUNIAWI DAN AGAMA (ULUM AD-DIN).

MEMBANGUN DAN MENJANA DAULAH INSANIAH