ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Tiga Institusi Ulama Sunni Yang Muktabar

3 INSTITUSI ULAMA SUNNI YANG MUKTABAR

Mesir merupakan bumi bertuah ‘Ardu kinanah’ yang menjadi bumi para anbiyaa’ , para auliyaa dan para ahli bait. Bumi barakah yang mempunyai khazanah yang berharga sehingga kini. Begitu juga berkenaaan ayat al-Quran yang menyebut kalimah Misr yang mempunyai rahsia yang tersendiri.

Mesir bumi yang melahirkan ramai auliyaa dan ulama dan merupakan pelopor kepada gerakan haraki Islam yang lain walaupun kini ianya sudah dinodai dengan akidah dan aliran wahabi kedalam gerakan tersebut. Kewibawaan para ulama dan institusinya mendapat perhatian rujukan dunia khususnya dunia sunni Para ulamanya terkenal bersifat sederhana dan moderat. Kesederhanaan menjadi pilihan masyarakat Islam sedunia berbanding Iran dengan aliran Syiah dan Arab Saudi dengan aliran Wahabi.

Antara Institusi ulama terulung di Mesir ialah al-Azhar, Majlis Sufi dan Dar al-Ifta’. Tiga agensi ini merupakan institusi agama tertinggi dalam dunia Sunni. Bahkan Syeikhul al-Azhar mendapat tempat kedudukan pertama dalam dunia Muslim sebagaimana Pope dalam dunia Kristian.

Al-Azhar yang wujud semenjak 1037 tahun lalu yang diasaskan pada pada hari Jumaat 22 Jun 972 bersamaan 7 Ramadhan 361. ak-Azhar telah melahirkan ramai alim ulama bukan sahaja kepada Mesir bahkan kepada umat Islam diserata dunia. Kewibawaaan al-Azhar masih utuh walaupun sistemnya kini sekadar sistem pendidikan sepertimana sistem Universiti Islam yang lain, namun peluang di sana ialah bersama para ulama, masyayikh dan pengajian secara talaqi, bersanad dan bertabaruk menjadi faktor yang istemewa berbanding belajar di negara lain. Kini al-Azhar dipimpini oleh Syeikhul al-Azhar Dr Sayyid Mohamad Tantawi. Untuk maklumat lanjut mengenainya boleh dilayari di http://www.al-azhar.com/ dan www.aqidati.net.eg

Sufi pertama ialah Saidina Rasulullah SAW dan diwarisi kepada para sahabat, para tabiin dan para auliya dan ulama mursyidin seterusnya. Sehinggalah ke zaman al-Aqtab arbaah, dan wujudnya madaraasah tariqat. Institusi tariqat mula utuh di Mesir apabila Mesir dbawah kepimpinan Sultan Solahuddin al-Ayubi,. Pusat-pusat tariqat diberi perhatian dan diberi sokongan dan dokongan oleh baginda. Kewujudan Majlis sufi (1895) adalah kesinambngan kewujudan naqib al-Ashraf di Mesir yang pertamanya dipimpini oleh Sayyid Mohamad Taufiq al-Bakri. Majlis Sufi merupakan suatu jemaah kalangan para ulama Sufi yang muktabar bukan sahaja alim dalam bidang tasawuf tetapi judga dalam pelbagai bidang ilmu Islam. Kealiman para barisan ulamanya menjadi rujukan khususnya berkaitan tariqat dan tasawuf. Kini majlis Sufi dipimpini oleh Sayyid Abdul Hadi al-Qasaby dengan barisan jamaah ulama seramai sepuluh orang. Untuk maklumat lanjut boleh dilayari di http://www.naqibatal_ashraf.com/ dan juga http://www.eltsawofelislamy.com/

Majlis Fatwa Mesir iaitu Dar al-Ifta’ merupakan pusat kajian dan pembangunan fatwa di Mesir, merupakan pusat fatwa yang paling terulung di dunia. Ianya dibarisi para alim ulama yang berwibawa dari seluruh Mesir khususnya allim bidang feqah. Kini ianya diketua oleh Syeikh Ali Jumaat sebagai Mufti Agung Mesir. Untuk keterangan lanjut boleh dilayari www.dar-alifta.org

Ketiga-tiga agensi ini saling berkaitan antara satu sama lain dimana hubungan erat antara institusi tersebut bahkan antara ulama al-Azhar yang juga merupakan ahli majlis tertinggi tariqat Sufi dan juga di Dar al-ifta. Bahkan majoriti kalangan para ulama al-Azhar dan Dar al-Ifta dan mengamalkan tariqat sebagai amalan kerohanian dan sebagai suatu manefestasi kepada dasar Suni Ahli Sunnah wal jamaah iaitu Akidah, Feqh bermazhab dan tasawuf dengan bertariqat.

Tiga institusi tersebut mempunyai ramai muridnya dan lepasannya samaada di Mesir dan diluar Mesir bahkan institusi tersebut mempunyai jaringan tersendiri sesama mereka di luar negara. Bahkan di Malaysia ramai lepasan al-Azahar juga pernah mengikuti madrasah, mengambil baiah dan ijazah tariqat, berkursus di Dar al-Ifta.

Ketiga-tiga institusi tersebut terletak saling berdekatan iaitu di Darasah, Kaherah. Kewibawaan dan kealiman para ulamanya dijadikan rujukan semasa. Bahkan ramai kalangan ulamanya mempunyai sanad dan salsilah perguruan yang berkesinambungan sampai kepada rasulullah SAW disamping ramai yang merupakan ahli bait keturunan Rasulullah SAW. Inilah intipati kelebihan keturunan Rasulullah SAW. Sistem keilmuan Islam ialah bersanad dan bersalsilah, bertalaqi dan mushafahah masih utuh walupun didepani cabaran dengan sistem moden dan barat serta rujukan bebas internet. Konsep barakah tetap diutamakan kerana pendekatan Islam sememangnya berlainan dengan pendekatan barat samaada dari segi epestemologi dan methodologi. Bahkan ilmu Islam mempunyai rohnya tersendiri, pendekatan sejagat serta rahmat bagi semua makluk.

Ketiga Institusi ulama tersebut mempunyai kaitan dalam mempertahankan dan mengukuhkan Institusi Sunni Ahl Sunnah wal Jamaah dalam akidah, feqh dengan bermazhab, tasawuf dengan bertariqat sebagai teras aliran Sunni. Inilah mutiara apa yang yang dikatakan khazanah bumi anbiyaa dan ardu kinanah. Wallahu a’lam.