ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Seminar 'MANHAJ NABAWI' -UNIVERSITI AS-SOFA


Tempat : Dewan Muktamar Kompleks Pusat Islam, K.Lumpur


'Ma'rifah dan Mahabbah Rasulullah SAW sebagai Asas Pembinaan Generasi '


Tajuk: Keutamaan  Rasulullah SAW dari Perspektif ASWJ dan Perbahasan Mengenainya
Pembentang : Syeikh Ibrahim al-Kattani
T ; Mahabbah Rasulullah SAW :Dimensi YangTerabai dalam Pendidikan Tinggi
Pembentang : Dr Syeikh Farook Hammadah
T : Peranan dan Strategi Universiti Islam dalam Berkhidmat kepada Khazanah Nabawiyyah
Pembentang : Prof Dr Muhammad b Syeikh Ismail Zen
T ; Mahabbah Rasulullah SAW sebagai Prasyarat pembinaan Generasi Mithali
P: Habib Ali al-Jufri

'Pendidikan Tinggi berasaskan Tradisi Keilmuan Islam'


T : Ciri-CIRI Universiti Islam yang dikehendaki Ummah di Era kini
P : Prof. Dr. Usamah Muhammad Al-'Abd (Rektor Universiti al-Azhar,Mesir)
T : Kearah Mengarusperdanakan Tasawuf dalam PendidikanTinggi
P : Dr. Sayyid Abdul Mun'im Al-Ghumary (Maghribi)
T : Memaksikan Peranan Ilmu Turath  dalam Pendidikan Tinggi Moden
P : Prof. Dr. Abd. Razak Al-Sa'adiy (Iraq)
T : Keutamaan dan Pendekatan Terkini dalam Bidang Kajian Islam
P : Dr Syeikh Ali al-Aidrus


'Insights from the Prophetic Legacy for Higher Education and Research'
P : Syeikh Dr. Abdal Hakim Murad (Cambridge University, United Kingdom)

antara Ulama' Hadir:
Prof. Dr. Isa Abdullah Mani' Al-Himyari (UAE)
Dr. Ahmad Abdul Qadir Al-Rifaei (Lubnan)
Sayyid Ahmad Bin Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki (Makkah Al-Mukarramah))

Maklumat lanjut: http://www.yayasansofa.com/seminar/