ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Nukilan D Sanubari

MAKRIFAT ADALAH MODALKU

AKAL ADALAH ASAL MUASAL AGAMAKU

RASA CINTA ADALAH ALASKU

RINDU ADALAH KENDERAANKU

ZIKIR ADALAH KESENANGANKU

PERCAYA DIRI ADALAH PERBENDAHARAANKU

SEDIH ADALAH RAKANKU

ILMU ADALAH SENJATAKU

SABAR ADALAH PAKAIANKU

ZUHUD ADALAH PEKERJAANKU

REDHA ADALAH KEUNTUNGANKU

YAKIN ADALAH KEKUATANKU

KEJUJURAN ADALAH PENOLONGKU

TAAT ADALAH KECINTAANKU

JIHAD ADALAH AKHLAKKU

SOLAT ADALAH KEBAHAGIAANKU