ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Sheikh Ahmad al-Qushasyi

Syeikh Ahmad bin Mohamad b Yunus b Ahmad b As-Sayyid Alauddin al-Madani.
Lahir di Madinah pada tahun 991 bersamaan 1538. beliau merupakan seorang alim dalam pelbagai bidang dan merupakan antara syeikh masyayikh para ulama Melayu, dimana hampir kebanyakkan ulama Melayu mempunyai sanad dan berkesinambungan dengan beliau samada secara langsung atau melalui para muridnya.
beliau alim dalam bidang usuluddin, feqh, tasawuf, tafsir, nahu, syair, dan hadis (muhaddis)
Antara gurunya:
syeikh Mohd Isa al-Tilmsani, syeikh Ahmad fadl dan ulama' berasal Mesir Syeikh Ahmad b Syeikh Ali as-Syinawi( merupakan guru tarbiah beliau dalam tariqat as-Syatariah). Syeikh Amin as-Siddiqi, Syeikh Sultan Majzub Syeikh Abi Ghais Syajr dan ramai lagi.
manakala muridnya:
Syeikh Ibrahim al-Qurani, Syeikh Hassan al-Ajami, Syeikh Abd Khaliq, Syeikh Isa Syeikh Ali as-Syaibani, Syeikh Mohd Abd Rasul al-Barzanji, Syeikh Abdul Rauf Singkel Syeikh Mulla Ibrahim dan Syeikh Mohamad Yusuf al-Makkasari dan ramai lagi
beliau wafat di Madinah pada 19 Zulhijjah 1071/ 5 ogos 1661