ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Galeri IImiah


Koleksi khazanah ilmiah (foto asthar Rasulullah SAW, makam para nabi, sahabat dan auliyaa dan sebahagian buku-buku, kertas kerja, jurnal, risalah dan majalah dalam bahasa Melayu (rumi dan jawi), Arab dan Inggeris. Ianya dalam bidang sejarah, pemikiran, pengurusan, ekonomi, biografi, fiqh, usuluddin, sirah, tasawuf, tafsir, ulum quran, ulum hadis, kamus, motivasi, perubatan, tamadun dan lain-lain.

sebuah bilik dijadikan mini pustaka antara koleksi khazanah ilmu para ilmuan, ulama dan pengkaji serta penulis. Buat masa ini belum begitu banyak buku-buku yang dimiliki penulis naamun ianya semakin bertambah dari masa ke semasa. ianya menjadi rujukan info dan ilmiah penulis serta sebagai santapan minda di bilik kecil ini.