ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

FALSAFAH SAINS & KETAMADUNAN

FALSAFAH SAINS & KETAMADUNAN

HAKIKAT FALSAFAH:
FIKIR SECARA MEDDALAM HINGGA KE AKAR TUNJANG DAN HAKIKATNYA.

FIKIR SECARA BERSEPADU MENYELURUH, TIDAK TERBATAS KEPADA DISIPLIN ILMU TERTENTU DALAM BATASAN SEMPIT.

1.FALSAFAH SAINS: KONSEP, MATLAMAT, SEJARAH, KEPENTINGAN, HUBUNGAN SAINS & AGAMA

2.WORLDVIEW: TUHAN, ALAM, MANUSIA, PANDANGAN ALAM TENTANG PERANAN DAN KEPENTINGANNYA DLM PEMBENTUKAN BUDAYA HIDUP DAN TAMADUN

3.MAQASID SYARIAH: KONSEP DAN KEPENTINGANNYA DALAM KAJIAN SAINS

4.ISU CABARAN KETAMADUNAN ANTARA BARAT DAN TIMUR

5.ISU PEMBANGUNAN ALAM SEKITAR

6.ISU EKONOMI DAN PERDAGANGAN

7.ISU PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN NEGARA

8.ISU PENYELIDIKAN SAINS

9.ISU KOMUNIKASI DAN IT

10.ISU PENDIDIKAN KEKELUARGAAN DAN KEUNSELING

11.ISU PENDDIDIKAN SEMASA

12.ISU GLOBALISASI