ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Dr. Afifi al-Akiti : knowledge & Development in Muslim world(1)


Syeikh Dr. Afifi al-Akiti, pensyarah Pengajian Islam di Universiti Oxford & felo pusat Pengajian Islam Oxford (OXCIS). orang Melayu pertama menjadi pensyarah di university Oxford yang berprestij di dunia. Berpegang MANHAJ ASWJ iaitu ahli tariqat sufi Ba’lawi, manhaj akidah Asya'ari mazhab Syafi'e, , beliau juga ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, lepasan pesantren dan Universiti, mempunyai ijazah talaqi bersanad di pondok pesantren dan masyayikh, kepakarannya dalam bidang usuluddin, fiqh, falsafah, teologi kristian, sejarah sainS. MAKLUMAT LANJUT BELIAU SILA LAYARI :

http://ms.wikipedia.org/wiki/Afifi_al-Akiti