ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

HIKMAH KESUFIAN DAN KEARIFAN UMMAH: WACANA GLOKAL


HIKMAH KESUFIAN DAN KEARIFAN UMMAH: WACANA GLOKAL

HIKMAH KESUFIAN: Wacana Peradaban Insani

BAB 1:     KEARIFAN KESUFIAN

Sufi dan Tarbiah ad-Din
Mahabbah Rasulullah

BAB 2:     KEARIFAN PERADABAN INSANI

Tasawuf suatu pembentukan tamadun ummah
Transformasi Islah dan Tajdid
 Ajaran Sesat Bertopengkan Tasawuf/Tariqat Suatu Penyelesaian

BAB 3:     KEARIFAN ILMUAN DAN ULAMA’ WARASAH
Konsep Sheikh Mursyid menurut al-Quran dan Sunnah
Delegasi Ilmiah dan Ruhiyyah Sufi Mesir di Malaysia

Hubungan Ulama Sufi Mesir-Malaysia


KEARIFAN UMMAH WACANA GLOKAL
BAB 4 KEARIFAN PEMIKIRAN ISLAMI

 

Faham Sunni Dan Kesederhanaan Islam

Aliran Fahaman, Pemikiran Dan Akidah Islami

Aliran Pemikiran Islam Semasa Di Malaysia

Kekuatan Pertahanan

Institusi Pondok & Pemerkasaannya

 

BAB 5 ALAM MELAYU DAN KEDUDUKANNYA SERTA REHLAH ULAMA’ MESIR

 

Alam Melayu

Iktibar Sejarah Dlm 'Hadiqah Al-Azhar' Syeikh Ahmad Al-Fathani

Institusi Kesultanan Teras Ketuanan/ Kedaulatan Melayu Islam

Gerakan Ngo: Dimensi Kuasa Baru

Hubungan Ulama' al-Azhar Di Malaysia

Tiga Institusi Ulama Sunni Yang Muktabar

 

BAB 6 ISU DAN STRATEGIS ALAM MELAYU DAN TIMUR TENGAH

 

Menyusur Konflik Dunia Islam

Freemason Dan Gerakan Zionisme

Pattani

Mindanao

Turki Antara Warisan Leluhur Dan Modenisme

Sistem Pentadbiran, Institusi Pendidikan, Ulama’ dan Ekonomi Turki Osmaniah

Gerakan Gulen
AKP,Turki: Model Gerakan Islam Kurun Ke-21

Gagasan Israel Raya

Inghushetia, Chechen, Daghestan

Lampiran :

Riwayat Ringkas ‘Tok Padang Jelapang’