ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Wacana Falsafah Sains: Sejarah Dan Pemikiran.Tajuk: Wacana Falsafah Sains: Sejarah Dan Pemikiran. 
Penulis: Dr. Abdul Rahman Hj Abdullah.
Penerbit: Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), USM. 

Buku ini mengandungi 2 bahagian. Bahagian pertama menelusuri kelahiran ilmu sains di dunia Timur yang bersifat holistik, serta pengalirannya ke dunia Barat yang berubah kepada orientasi sekular. Dalam perkembangan politik sains di Barat, mereka yang memainkan peranan besar di belakang tabir ialah golongan Yahudi melalui gerakan-gerakan rahsia seperti The Knights Templar, Rosicrucian, Illuminati, dan Freemason. Bahagian kedua pula membahaskan tentang variasi dan malah kontradiksi antara sistem kapitalisme dengan sosialisme yang masing-masingnya merupakan cetusan idea Yahudi belaka, maka sifat variatif dan kontradiktif dalam sains moden juga didalangi oleh golongan Yahudi untuk menjauhkan manusia daripada agama. Walaupun falsafah sains Islam juga bersifat variatif tetapi ia tidak kontradiktif malah begitu integratif atau saling menyatu dan menyempurnakan satu sama lain. Dan Paling penting sekali, sains Islami mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala.

Kandungan.

Bahagian 1. Sejarah Sains.

Bab 1: Sains Timur.

Kelahiran Sains di Timur.

Tamadun Sains Holistik.

Reformasi Ilmu.

Bab 2: Sains Barat.

Pengaliran Sains ke Barat.

Revolusi Politik.

Revolusi Sains.

Perkembangan Mutakhir.

Bab 3. Rumusan.

Bahagian 2. Falsafah Sains.

Bab 4. Konsep Falsafah.

Ontologi.

Epistemologi.

Aksiologi.

Bab 5. Falsafah Moden.

Abad Renaisans.

Abad Enlightenment.

Abad Ideologi.

Bab 6. Variasi Falsafah Sains Moden

Ontologi: Naturalisme, Determinisme, Evolusionisme.

Epistemologi: Empirisisme, Positivisme.

Aksiologi: Neutralisme, Saintisme.

Bab 7. Kontradiksi Falsafah Sains Moden.

Ontologi: Supernaturalisme, Indeterminisme, Devolusionisme.

Epistemologi: Intuisionisme, Psikisme.

Aksiologi: Holisme, Okultisme.

Bab 8. Alternatif Falsafah Sains Islami.

Aliran Akomodatif.

Aliran Reformatif.

Aliran Tradisional.

Aliran Tekstual.

Aliran Konseptual.

Bab 9. Rumusan. 

Lampiran.

Biblografi.sumber:  thereadinggroup