ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Imam SuyutiIMAM AL-HAFIZ JALALUDDIN ABDURRAHMAN AS-SUYUTI

As-Suyuti iaitu Al-Hafiz Abdurrahman ibnu Al- Kamal Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq ad-Din Ibn Al-Fakhr Osman bin Nazhir ad-Din al-Hamam al-Khudairi al-Suyuti. Penulis Mu’jam al-Mallifin menambahkan: Athaluni al-Mishri Asy-Syafi’i, dan diberi gelar Jalaluddin serta di panggil dengan nama abdul Fadhal.
Kelahiran:
Imam Suyuti dilahirkan di wilayah Asyut pada malam Ahad, bulan Rejab 849 H,dan ada pendapat mengatakan beliau dilahirkan pada bulan Jamadil akhir. Ia dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau berusia 6 tahun.
Perjalanan dan masa menuntut ilmu:
Semenjak kecil beliau telah menghafal Al-Quran dan khatam ketika usia 8 tahun. Beliau juga seterusnya menghafal kitab-kitab semisal al-‘Umdab, Minhaj fiqh, Al-Ushul, dan Al-fiyah ibn Malik. Beliau juga seorang bermazhab as-Syafei dan bertariqat al-Dusuqiah.
Beliau mempelajari pelbagai bidang ilmu dan saat itu usianya 16 tahun. Ia mempelajari Fiqh dan Nahwu dari beberapa guru, dan mengambil ilmu Faraid dari ulama di jamannya yakni Syeikh Syihab ad-Din asy-Syarmasahi, ilmu Fiqh kepada syeikhul Islam Al-Balqini dan putranya Ilmuddin Al-Balqini. Ia kemudian berguru kepda Al-Ustaz Muhyiddin Al-Kafayaji selama 14 tahun. Ia banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, antara lain ke kota Al-Fayun, Al-Mihlah, Dumyat, lalu menuju Syam, Hijaz, Yaman, India dan Maghribi
Imam Suyuti kemudian dikenal dengan orang yang begitu alim dalam ilmunya, dalam tujuh disiplin ilmu : Tafsir, Hadis, Fiqh , Tasawuf, Nahu, Ma’ani, Bayan, Badi’, dan lain-lain.
Kegiatannya menuntut ilmu:
Di dalam usahanya menuntut ilmu Imam Suyuti telah berguru dengan Syeikh Safuddin Al-Hanafi, al-Hafiz ibnu Hajar, ash-Shyairafi, Syams al- Marzabani al-Hanafi, al-Balqini, asy-Syamani dan al-Kafiji. Antara guru utama beliau dalam tariqat ialah Syeikh Mohamad Abdul Salam.
Imam Suyuti berguru dengan seratus lima puluhan orang ulama sebagai gurunya, dan yang menonjol diantaranya adalah:
· Ahmad zas-Syarmasahi
· ‘Umar al-Balqini
· Shalih bin Umar bin Ruslan al-Balqini
· Muhyidin al-Kafiji
· Al-Qadhi syarafudin al-Manawi
· Syeikh Mohamad Abdul Salam
Sementara itu beribu-ribu orang telah pula berguru kepada dirinya, dan diantara mereka yang paling menonjol antara lain:
· Syamsudin asy-sakhawi.
· ‘Ali al-Asymuni.
· Syeikh Mohd Itris


Menjelang umurnya 40 tahun, menunjukkan perhatian dalam bidang penulisan karya, sehingga dalam masa waktu 22 tahun saja ia telah menghasilkan karya dalam berbagai bidang ilmu dalam jumlah sekitar 600 judul, dalam bidang tafsir dan ilmu tafsir, Hadis, ilmu Hadis, perubatan, Fiqh dan Ushul Fiqh, Tasawuf bahasa Arab dengan berbagai cabang ilmunya, sirah, dan sejarah.
Wafatnya:
Meninggal dunia ketika berusia 62 tahun pada malam Jumaat, 19 Jamadil Awwal 911 H di kediamannya Raudhah al-Miqyas dan dimakamkan di Hausy Qousun, Kaherah, Mesir.