ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

ISLAM, IMAN , IHSANISLAM IMAN IHSAN

Islam adalah suatu cara hidup yang syumul dan komprehensif. Agama yang bersifat rahmat dan universal. Lumrah kehidupan seseorang berada di makam tersendiri dari segi darjat dan martabat. Islam adalah suatu ad-Din.

Dalam kehidupan di dunia ini, tuntutan duniawi dan ukhrawi adalah fitrah sebagai insan yang tidak dapat dipisahkan iaitu antara perkara duniawi dan ukhrawi. Hakikat penciptaan makhluk ialah bagi pengabdian kepada Rabbulizzah justeru tuntutan kerohanian merupakan aulawiyyat dan memahami konsep ibadat dalam pelbagai kerja dalam kehidupan semasa.

Tiga makam utama dalam agama ialah Islam, Iman dan Ihsan. Dimana tujuan pengabdian seseorang hamba manusia ialah mencapai keredhaan ilahi dan mahabbah kepadaNya.. Daripada tiga martabat tersebut tuntutan agama dibahagikan kepada tiga asas ilmu fardu ain iaitu Akidah, fiqh dan tasawuf. Didalam pengistilahan dalam Quran dikenali sebagai Ilmu Yaqin, Ainul Yaqin dan Haqu al-Yakin. Iainya juga dikenali sebagai syariat, tariqat dan hakikat. Yang merupakan keseluruhannya adalah tuntutan syariat.

Ini dijelaskan oleh hadis mashur yang dikenali hadis Saidina Jibril yang meriwayatkan persoalan Islam, Iman dan Ihsan.
Islam memerintahkan agar umatnya maju dari segi zahir dan batin dan dari segi tuntutan dunia dan akhirat. Dan aspek kerohanian yang paling penting kerana merupakan tempat penilaian oleh Allah Azzawajalla.

Sesorang yang berada pada martabat Islam dikenali berada pada kedudukan ibadat. Iaitu melakukan amalan kerana bermatlamat ganjaran syurga atau untuk menghindari dari neraka.

Manakala seseorang pada martabat lebih tinggi iaitu al-Iman yang dikenali ubudiah, iaitu melakukan ibadat hanya mengharapkan keredhaan Ilahi. Inilah kedudukan hamba yang hakiki iaitu al-mukmin dan akan meningkatkan kepada makam seterusnya iaitu ihsan.

Bagi mempraktikkan tuntutan ad-Din haruslah mengikut manhaj yang betul dan saluran yang betul. Iaitu dengan manhaj Sunni dalam dakidah ahli Sunnah waljamaah, fiqh dengan salah satu mazhab yang muktabar dan tasawuf dengan salah satu tariqat yang muktabar..

Justeru peri pentingnya tuntutan al-Quran agar mendapat bimbingan daripada wali mursyid bagi kesejahteraan hidup yang hakiki danmenuju jalan siratul mustaqim.