ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

BANGSA MELAYU MENGIKUT ULAMA’ AHLU SUNNAH WAL JAMAAH

BANGSA MELAYU MENGIKUT
ULAMA’ AHLU SUNNAH WAL JAMAAH

Adapun Bangsa Melayu berasal dari isteri ketiga Nabi Ibrahim as yang bernama Siti Qanturah. Dari pernikahan ini dikurniakan 6 anak - Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Dari keturunan inilah berkembang-biak Bani Jawi - Bani (Kaum/Kelompok) JiWi (Ji = satu ; Wi = Widhi atau Tuhan). Jadi makna Bani Jawi (JiWi) adalah kaum yang menyakini adanya satu Tuhan

Ibnu Athir al-Jazari

Kitab al-Kamil fi at-Tarikh


Kebanyakan mereka berhijrah dan menetap di sebelah negeri diatas angin” (al-Jawwu) iaitu negeri Asia Timur dan membentuk beberapa kerajaan yang besar seperti Kerajaan Melayu Champa dan Langkasuka. Apabila berlaku peperangan demi perperangan, ramai yang tinggal di kawasan tersebut berhijrah ke gugusan pulau-pulau di nusantara dan membentuk pula beberapa kerajaan dan negeri. Mengikut istilah Bahasa Sanskrit bahawa penghijrahan dari tanah besar ke kepulauan nusantara di sebut sebagai MELAYU

Ibnu Athir al-Jazari

Kitab al-Kamil fi at-Tarikh


Kajian DNA oleh penyelidik UKM terhadap 86 lelaki Melayu telah membuktikan bahawa 27% variant Mediterranean terdapat dalam darah DNA Melayu. Dalam kamus sains, DNA Mediterranean adalah bermaksud bangsa Bani Israel
Kajian DNA oleh penyelidik USM 2008 membuktikan bahawa Minangkabau (satu dari rumpun Melayu Pagar Ruyung) dan Kelantan (satu dari rumpun Melayu Fathani) adalah baka Melayu asli
Kajian akeologi UKM selama 38 tahun (1972-2010) membuktikan bahawa rumpun Melayu adalah penduduk asal Malaysia sejak 40,000 tahun
Sejarah keturunan Raja-raja Bugis yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Hadad mengesahkan bahawa nasab keturunan rumpun Melayu Bugis adalah hasil perkahwinan Nabi Sulaiman as dengan Ratu Balqis (Puteri Saba’)


Ketahui olehmu bahawa Ilmu Tarikh itu daripada sebesar-besar segala kadarnya. Dan terlebih cemerlang dalam segala kelam, tercengang itu qamarnya. Ia memberi faedah akan yang mempunyainya akan cerdik dan tajam penilikkannya. Adapun ahli tanah Melayu kita, maka tiadalah mereka itu memperduli dengan sya’an tawarikh. Hingga jahilah mereka itu akan ahwal segala masa yang telah lalu atas negeri mereka daripada beberapa masa yang hampir. Bahkan tiada mengetahui mereka itu akan nama-nama nenek moyang mereka itu

Syeikh Ahmad al-FathaniKitab Hadiqatul AzharBeratus-ratus tahun bangsa Melayu seMalaya ini bermazhab (feqah) dengan al-Imam asy-Syafi`i ijma`an, usuluddin atas perjalanan Abil Hasan al-Asy`ari dan tasawwuf atas perjalanan al-Imam al-Ghazali. Sekarang sudah timbul mazhab Khawarij yakni mazhab yang keluar dari mazhab 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Maksud mereka itu hendak mengelirukan faham awam yang sebati dan hendak merobohkan pakatan bangsa Melayu yang jati. Siapa yang datang kepada kamu dan menyuruh kamu semua supaya taat kepada seorang lelaki tertentu tujuannya untuk memecahkan persatuan kamu dan menghancurkan kesatuan kamu maka bunuhlah akan dia.

Syeikh Abdullah FahimSedutan Wasiat Buat Melayu


Golongan Mujasimmah yang memberi sifat-sifat makhluk kepada Allah swt. Contoh:- Allah bersila, Allah samseng, Allah mencarut, Allah tertakluk pada masa dll
Golongan Tauhid 3 Serangkai yang menolak Tauhid Sifat 20 atas hujah bidaah. Subjek Pendidikan Islam / Tasawur Islam di bawah KBSM (1989) turut berpegang kepada tauhid Uluhiyyah-Rubbubiyyah-Asma wa Sifat

Golongan agamawan yang tidak memuliakan Rasullullah saw dan menisbahkan baginda sebagai manusia biasa. Contoh:- Nabi SAW orang kampung, Nabi SAW budak kelantan, maulid warisan kristian dll

Golongan yang tidak memuliakan nasab keturunan Rasullullah saw (ahlul bait). Contoh:- baka syed sebagai pemecah belah umat, golongan habib adalah syiah yang sesat, tawaf kubur dll
Golongan yang menghukum sesat, jahiliyyah dan bidaah beberapa amalan yang telah pernah dipraktikkan para sahabat dan alim-ulama. Contoh:- tareqat, salawat, maulid, talqin, tahlil dll
Golongan yang menolak taqlid 4 mazhab (fiqhul sunnah). Umat Islam dianjurkan untuk menggunakan akal fikiran untuk menafsir al-quran dan hadis secara terus atau mencari dalil yang lebih kuat untuk menentukan sesuatu hukum yang sesuai mengikut keperluan masa, tempat dan keadaan.

Alim ulamadan ahlus suffah hendaklah diletakkan pemerintah sesuai pada tempatnya. Beberapa contoh semasa:-
q13 Mei 1969 - PAS masuk BN kerana DatoAsri bin Muda akur dengan jumhur guru-guru pondok Kelantan
q31 Ogos 1957 - Ditentukan oleh Syeikh Abdullah bin Fahim melalui ilmu firasat dan ilmu falak
qTasauf sufiah adalah roh kepada perjuangan Islam - Dr Burhanuddin al-Helmy
q
Matlamat politik ialah menegakkan agama. Kaedah-kaedah berpolitik mestilah bersandarkan prinsip-prinsip syarak. Tidaklah boleh kerana hendak menang dalam politik, maka kita menjadi taksub dan hilang pegangan agama dalam keghairahan meraih sokongan.
Agama itu tiang agama, kuasa itu penjaganya. Agama yang dimaksudkan ialah Islam yang bersendikan mazhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam bidang tauhid, feqah dan tasauf. Bukan agama Islam dari lain-lain fahaman dan aliran

Ketuanan Melayu

Adapun kerana FAKEH bangsa melayu ini akan tujuh (7) tonggak perkara serta muafakat ia dengan tauhid-fekah-tasauf Ahlu Sunnah Wal Jamaah, maka wajarlah ia menjadi KHALIFAH di bumi Malaysia ini. Oleh itu, Kerajaan Pemerintah hendaklah mencari ikhtiar siasah dan pentadbiran untuk memastikan orang melayu semakin ramai yang menjadi fakeh

Kesatuan al-Malayuwiyah

Bangsa Melayu hendaklah bersatu untuk mempertahan, menerus dan menurunkan SAKA ini kepada anak-anak kita. Kita lentur anak-anak dengan tangan, lisan dan doa. Oleh itu, Kerajaan Pemerintah hendaklah mencari ikhtiar siasah dan pentadbiran untuk memastikan orang melayu sentiasa bermuafakat agar mudah dibangunkan bakat merekaKetuanan Melayu

Adapun kerana FAKEH bangsa melayu ini akan tujuh (7) tonggak perkara serta muafakat ia dengan tauhid-fekah-tasauf Ahlu Sunnah Wal Jamaah, maka wajarlah ia menjadi KHALIFAH di bumi Malaysia ini. Oleh itu, Kerajaan Pemerintah hendaklah mencari ikhtiar siasah dan pentadbiran untuk memastikan orang melayu semakin ramai yang menjadi fakeh

Kesatuan al-Malayuwiyah

Bangsa Melayu hendaklah bersatu untuk mempertahan, menerus dan menurunkan SAKA ini kepada anak-anak kita. Kita lentur anak-anak dengan tangan, lisan dan doa. Oleh itu, Kerajaan Pemerintah hendaklah mencari ikhtiar siasah dan pentadbiran untuk memastikan orang melayu sentiasa bermuafakat agar mudah dibangunkan bakat mereka