ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Adab Terhadap Rasulullah SAW


Kewajaran Gelaran Sayyiduna Di antara cara memelihara adab dengan Baginda ialah dengan menggandingkan namanya dengan sebutan yang mulia seperti Kekasih Allah, Nabi Termulia atau Penghulu yang agung atau menggandingkan nama Nabi dengan lafaz siyadah (ketuanan) seperti Sayyidi atau Sayyiduna yang bermaksud 'Penghuluku' atau 'Penghulu Kami'.
Lafaz penghormatan seumpama ini bukanlah merupakan suatu pelampauan dan berlebih-lebihan dalam memberi penghormatan. Bahkan ia merupakan suatu perkara yang baik yang telah dipetik oleh ulama-ulama tentang keharusannya melalui firman Allah yang bermaksud: Sesungguhnya Allah memberikan khabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang bayi bernama Yahya sebagai membenarkan kalimah Allah, menjadi Sayyid (penghulu), lelaki yang menahan diri dari menurut runtunan nafsu dan sebagai seorang Nabi dari kalangan Nabi-nabi yang soleh. (al-Maidah: 39 ) Berdasarkan ayat di atas, dapat difahami bahawa Allah telah menggelarkan Nabi Yahya sebagai Sayyid. Maka adalah terlebih utama bagi kita menggunakan lafaz 'Sayyiduna' atau 'Tuan' atas Penghulu Sekelian Rasul iaitu Sayyiduna Rasulullah SAW.

Dalam menguatkan lagi pendapat ini, Sheikh al-Islam al-Imam al-Akbar Dr. Abdul Halim Mahmud yang merupakan seorang Sheikh al-Azhar yang terunggul di kurun ini menyatakan di dalam fatwanya yang bermaksud: "Adalah Rasulullah merupakan seorang yang tawaduk dan tidak memandang sesuatu melainkan sebagai suatu tanda pengabdian kepada Allah. "Tatkala Baginda ditanya bagaimana caranya hendak mengucapkan selawat ke atasnya, maka Baginda tidak menyebut lafaz siyadah di dalam selawat tersebut. "Akan tetapi Baginda tatkala menceritakan tentang nikmat Allah SWT ke atasnya, maka Baginda bersabda seperti mana yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud daripada Abu Hurairah r.a yang bermaksud: Aku adalah Sayyid (Penghulu Anak-anak Adam) pada hari kiamat dan aku tidaklah berbangga, di tanganku terdapat Liwa' al Hamdi (panji kepujian) dan aku tidaklah hendak berbangga-bangga dengannya. (Fatawa al Imam Abdul Halim Mahmud. Jilid 1, Halaman 270-271)

Di dalam perenggan yang lain pula beliau menyatakan tegahan terhadap orang yang melarang dan melampau-lampau dalam meninggalkan lafaz siyadah dengan katanya: "Maka yang tinggal lagi yang hendak saya nyatakan di sini bahawa sesetengah manusia terlalu melampau dalam meninggalkan lafaz siyadah terhadap Nabi SAW lalu mengharamkan sebutannya. "Tatkala dia tidak menemui dalil syarak sebagai sandarannya untuk menghukumnya sebagai haram, maka dia pun mencipta hadis-hadis palsu yang secocok dengan hawa nafsunya iaitu mendakwa Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian mengucapkan sayyiduna ke atasku di dalam solat". Sesungguhnya perkataan ini bukanlah hadis dan seperti yang dinyatakan oleh al-Sakhawi dan selainnya dari kalangan ulama-ulama hadis: Hadis ini tidak ditemui asalnya dalam mana-mana kitab hadis." (Fatawa, Jilid 1, Halaman 271)
Demikian juga telah diriwayatkan banyak hadis yang mana Baginda menggelar para sahabat dengan lafaz sayyid. Semua ini secara tidak langsung menggugurkan tuduhan sesetengah pihak bahawa tidak boleh mengucapkan lafaz Sayyiduna pada nama Rasulullah kerana ia terlalu mendewa-dewakannya dan gelaran sayyid hanya untuk Allah. Di sini dipaparkan beberapa kalam Rasulullah yang dianggap oleh sesetengah pihak sebagai suatu perlampauan dalam memberikan penghormatan: Pertama: Sesungguhnya telah diriwayatkan bahawa tatkala penghulu bagi kaum Ansar yang bernama Saad ibnu Muaz masuk ke dalam majlis, Rasulullah memerintahkan para sahabat berdiri dengan sabda yang bermaksud: Bangunlah kalian bagi memuliakan Sayyid (penghulu) kalian.

(Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad) Kedua: Diriwayatkan oleh al-Bukhari bahawa Sayyiduna Umar ra berkata: Abu Bakar adalah Sayyiduna (penghulu kami) dan beliau telah memerdekakan Sayyiduna (Bilal r.a). Ketiga: Rasulullah SAW bersabda mengenai cucunya al Hasan, maksudnya: Sesungguhnya cucuku ini adalah Sayyid. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al Tirmizi, Abu Daud, al Nasa'i dan Ahmad) Menunaikan Perintah dan Memelihara Adab Di antara perkara yang sering dibangkitkan dan menyemarakkan lagi fitnah dalam masyarakat Islam kini adalah pendapat bahawa haram hukumnya mengucapkan lafaz Sayyiduna dalam bacaan tasyahhud ketika solat.


Ada juga pendapat yang lebih melampau daripada itu menyatakan haram dan batal solat seseorang yang mengucapkannya. Pendapat ini pada hakikatnya dipetik dan dikeluarkan oleh hati-hati yang dikuasai nafsu. Jika dikaji dan diteliti, hanya terdapat dua sebab lemah yang menjadi dalil sandaran mereka dalam memarakkan lagi fitnah dalam kehidupan masyarakat umat Islam:

Pertama: Hadis larangan mengucapkan selawat ke atas nabi di dalam solat.

Kedua: Lafaz selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW tiada sebutan Sayyiduna dan Nabi tidak melafazkannya di dalam solat dan tidak dilakukan pula oleh para salaf. Dalil pertama di atas telah pun kita sebutkan mengenai martabatnya sebagai hadis dusta yang tidak diriwayatkan oleh mana-mana imam dan kitab hadis yang muktabar. Dalil yang kedua pula mengajak kita sama-sama merenung tentang bagaimana para sahabat mempraktikkan persembahan adab terhadap Rasulullah SAW dan mendahulukannya daripada menunaikan perintah. Ketika Rasulullah gering yang membawa kepada kewafatan, Baginda SAW memerintahkan Saidina Abu Bakar r.a menjadi imam solat. Jika diteliti ini adalah suatu perintah. Akan tetapi Saidina Abu Bakar tidak berganjak ke depan untuk menjadi imam bagi menunaikan perintah tersebut. Apabila Nabi keluar dari rumahnya, maka Baginda bertanya kepadanya, lalu Abu Bakar menjawab: "Tidaklah harus bagi anak kepada Abu Quhafah (Abu Bakar) mendahului Rasulullah SAW dalam hal ini". Maka Rasulullah mengakui (taqrir) mengenai perbuatan Saidina Abu Bakar tersebut dalam mengutamakan persembahan adabnya. Telahpun kita ketahui sebelum ini bahawa hadis yang menerangkan kaifiat membaca selawat telah dilafazkan oleh Baginda SAW tanpa lafaz Sayyiduna dan di masa yang sama tidak terdapat dalil menunjukkan Baginda melarang atau mengharamkannya.

Maka dari perkara seumpama inilah ulama fiqh menerbitkan kaedah: Al-Tarku La Yuntiju Hukman. Maksudnya, sesuatu yang ditinggalkan tidak dilakukan oleh Nabi SAW tidak membawa hukum haram selagi tiada dalil menunjukkan tentang pengharamannya. Bahkan telah didatangkan pula banyak hadis yang terdapat lafaz Sayyid disifatkan kepada Nabi SAW. Maka tiada masalah dan terlebih utama sekiranya lafaz Siyadah diharuskan dalam ucapan selawat baik di dalam dan di luar solat sebagai suatu cara mempersembahkan adab dan memuliakan Nabi SAW.

Pendapat yang baik ini disokong dan didokong oleh ramai ulama di antaranya al-'Allamah al-Muhaqqiq al-Usuli Jalaluddin al-Mahalli dengan katanya: "Dan ucapan orang yang solat yang menambah lafaz Sayyiduna dalam tasyahhudnya adalah satu tanda menunaikan perintah memuliakan Nabi SAW berdasarkan dalil-dalil dan menambahkan lagi penerangan mengenai realiti kemuliaan Nabi (dengan melafazkan siyadah) adalah suatu adab, maka ucapan sayyiduna lebih utama diucapkan daripada ditinggalkan.

" Al Hafiz Ibnu Hajar al-Haitami menaqalkan, sesungguhnya pendapat yang menyatakan bahawa menambah lafaz Sayyiduna dalam tasyahhud membatalkan solat adalah pendapat yang jelas salah, maka hendaklah ia dijauhi. Semoga kita semua sentiasa ditawfiqkan untuk mendaulatkan ketuanan Nabi kita Muhammad SAW serta memelihara adab-adab dan hak Baginda ke atas kita dengan sesempurna mungkin.

Disunting daripada:
Oleh Panel Penyelidikan, Yayasan Sofa Negeri SembilanBicara Agama, Utusan Malaysia 20/07/2009
.

Dr Burhanuddin el-Hilmy


Dr. Burhanuddin Al-Helmy (1911-1969)

-Nama sebenar beliau Amir Burhanuddin bin Ungku Muhammad Nor, dilahirkan pada 28 Ogos 1911 di Chankat Tualang, Perak
-Pendidikan awal di kelas Al-Quran dan agama dan sekolah Melayu. Beliau dihantar ke Sekolah Agama Sungai Jambu, Sumater Barat pada tahun 1924 hingga 1926.
-mengambil phD di Universiti Aligarh, India, jurusan sastera dan falsafah.
Beliau kembali bertugas sebagi guru bahasa Arab di Sekolah Al-Juned Singapura. Di Singapura, beliau mempelajari ilmu perubatan homeopati dan berjaya mendapat Ijazah daripada Ismailiyah Medical College, Hyderabad India. Denga kejayaan ini beliau telah membuka klinik di Johor Bahru dan di Jalan Picitan, Singapura.

- Beliau seorang berpegang kepada akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, Bermazahab feqh as-Syafei dan bertasawuf tariqat al-Naqsyabandiah.

Seorang aktrivis dakwah dan pilitik. Pembabitan awal beliau,
• Ahli Persatuan Jama’tul Islamiah
• Ahli kesatuan Melayu Muda (KMM),1939
• Penasihat Adat Istiadat dan Kebudayaan Melayu semasa pendudukan Jepun
• Pemimpin Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS),1945
• Ketua Imim Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM),1945
• Pengerusi PUTERA-AMCJA, 1947
• Ahgli Jawatankuasa Perhubungan Bangsa-bangsa Asia,1947
• Ahli pengasas PEPERMAS,1947
• Ahli pengasas MATA,1947
• Ahli pengasas Hizbul Muslimin,1948
• Wakil Malaya di Persidangan Afro-Asia Bandung, 1955
• Jurucakap Barisan Kebangsaan melayu, 1955
• Melancarkan penubuhan Perti Rakyat Malaya 1955


Tokoh Pejuang Kemerdekaan
Dr Burhanuddin Al-Helmy adalah antara tokoh ulung perjuangan kemerdekaan. Beliau bergiat cergas dlm KMM dengan tujuan menentang penjajahan British. Dan antara menyokong gagasan Melayu Raya (iaitu suatu kesatuan Indonesia dan Malaysia sebagai sebuah negara Melayu). Beliau juga seorang nasionalis Melayu yang bertunjangkan kepada faham Islam.


Sumbangan kepada Gerakan Islam

Dr Burhanuddin Al-Helmy adalah seorang pemimpin politik Islam yang mendahukui zamannya. Beliau seorang yang progresif, realistik. Berpandangan global serta bertindak berpandukan prinsip2 Islam. Beliau menolak sebarang bentuk dan unsur kolonisme. Tujuan utama beliaun dalam perjuangan politik beliau adalah untuk memerdekakan rakyat Tanah Melayu. Bahkan beliau mahu seluruh bumi Asia bebas daripada sebarang bentuk penjajahan.

Beliau sentiasa bersikap terbuka dan bersedia untuk bekerjasama dengan mana2 pihak sama parti politik bukan melayu atau bukan berasaskan Islam asalkan ia memiliki cita-cita dantujuan yang sama, iaitu untuk sama-sama mencapai matlamat perjuangan membebaskan rakyat daripada penjajahan.
Beliau mengambil pendekatan yang terbuka. Pengalaman silamnya sebelum menerajui PAS yang sentiasa bersedia bekerjasama untuk mengejar cita-cita bersama, iaitu kemerdekaan, telah berjaya menempatkan PAS dalam kancah arus perdana politik negara pada masa itu.

PAS dilihat ada kelainan tetapi Dr Burhanuddin Al-Helmy sebagai tokoh PAS ini tidak lain dan tidak asing bagi mereka yang sama2 mahu mengejar cita-cita kemerdekaan. .PAS di bawah pimpinana Dr Burhanuddin Al-Helmy berjaya meyakinkan rakyat bahawa akar umbi masalah rakyat Tanah melayu adalah warisan penjajahan yang berupa penindasan ekonomi dan politik serta sistem kapitalis global yang menindas dan memperhambakan pribumi tanah jajahan. Beliau menekankan perjuangan Melayu dan Islam sebagai hak dan daulat umat Melayu Muslim dalam konteks gagasan perjuangan ketuanan Melayu dan kedaulatan Islam.

Karya dan Penulisan
• Buku, Perjuangan Kita, 1946
• Falsafah Kebangsaan Melayu, 1947
• Agama dan Politik, 1954
• Ideologi Politik Islam, 1957
* Simposium Tariqat Tasawuf
dan lain-lain

Kedudukan dan kepentingan Tasawuf

Beliau menekankan kepentingan ilmu tasawuf dan membangkitkan sumbangan para sufi dan ahli tariqat kepada umat Islam dalam dakwah, ilmu dan jihad. Beliau menekankan bahawa kepentingan tasawuf dan amalan tariqat sebagai teras kekuatan dan roh umat Islam.

Beliau bercita-cita melengkapkan diri sebagai seorang ulama’ dan juga mendalami ilmu2 Barat seperti psykologi, ekonomi, bahasa Inggeris, sains, Biologi, Kurikulum, Falsafah, Undang-undang antarabangsa dan Sejarah serta ilmu agama terutamanya tasawuf.

Syekh Mohd Osman Abduh al-Burhani


Syeikh Mohamed bin Sayyid Osman bin Sayyidah Asia binti Sayyidah Khalsum binti Sayyidah Tikat binti Sayyid Musa bin Sayyid Alim bin Sayyid Khaidr bin Sayyid Ali bin Sayyid Nasrulllah bin Sayyid Musa bin Sayyid Isa bin Sayyid Syarif bin Sayyid Yusuf bin Sayyid Arakuddin bin Sayyid Nasruddin bin Sayyid Sirajuddin bin Sayyid Auni bin Sayyid Hubar bin Sayyid Husin bin Sayyid Nasruddin bin Sayyid Qis bin Sayyid Nafi’ bin Sayyid Qasim bin Sayyid Omar bin Sayyid Imran bin Sayyid Nuruddin bin Sayyid Mafra bin Sayyid al-Husin bin Sayyid Ibrahim bin Sayyid Mohamed bin Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Ismail bin Sayyid Omar bin Sayyid Ali bin Sayyid Osman bin Sayyid al-Husin bin Sayyid Mohamed bin Sayyid Musa bin Sayyid Yahya bin Sayyid Isa bin al-Imam al-Hasan al-Khalis( al-Hasan al-Askari) bin al-Imam Ali al-Hadi bin al-Imam Mohamed al-Jawad bin al-Imam Ali Redha bin al-Imam Musa al-Kazim bin al-Imam Jaafar as-Sodiq bin al-Imam Mohamed al-Baqir bin Saidina Ali Zainal Abidin bin Saidina al-Husin bin Saidatina Fatimah az-Zahra’ binti Saidina Rasulullah SAW.

Beliau dilahirkan pada tahun 1902 di Halfa, Sudan. Bermazhab Imam al-Maliki. Semenjak kecil beliau mempelari ilmu agama dengan ayahnya dan mempelajari al-Quran dan hadis. Datuknya Syeikh Abdul Rahman Bilal mempunyai kitab yang banyak dan meninggalkan kitab tersebut kepada anak cucunya. Beliau juga mempelajari ilmu fiqh, tauhid, sirah dan tafsir serta banyak melakukukan ibadat puasa sunat dan qiyamullail. Antara guru beliau ialah Syeikh Mohd Osman Abu Tish seorang tariqat al-Qadiriah.

Belliau mengambil tariqat as-Syaziliah melalui ayahnya Syeikh Osman Hamad Abdul al-Baqi daripada datuknya Syeikh Fadl daripada Syeikh Idris daripada Syeikh Abi Dananah daripada Syeikh Ahmad Zaruq daripada Syeikh Abi al-Mawahib as-Syazili daripada Syeikh Abu al-Hasan as-Syazili daripada Syeikh Abdul Salam Bashis daripada Syeikh Hasan al Madani daripada Syeikh Taqiyyuddin al Fukhar daripada Syeikh Fakhruddin daripada Syeikh Nuruddin Abi Hasan Ali daripada Syeikh Muhammad Tajuddin daripada Syeikh Muhammad Syamsuddin daripada Syeikh Zainuddin al Qozwini daripada Syeikh Abi Ishaq Ibrahim al Basri daripada Syeikh Abi Qosim Ahmad al Marwani daripada Syeikh Abu Muhammad Said daripada Syeikh Sa'ad daripada Syeikh Abi Muhammad Fakhus Su'udi daripada Syeikh al Quthub Muhammad Said al Ghozwani daripada Syeikh Abi Muhammad Jabir daripada Saidina al Hasan bin Ali daripada Saidina Ali bin Abi Talib daripada Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad SAW.

Salsilah Tariqah ad-Dusuqi Melalui Syeikh Osman Hamad Abdul al-Baqi juga mengambil daripada Syeikh Abi Zaid Ali Yunus daripada Syeikh Abdul Rahman Bek daripada Syeikh Mohamed Harun daripada Syeikh Mohamed al-Bahi daripada Syeikh Ibrahim Soleh al-Hafi daripada Syeikh Ali as-Syarnubi daripada Syeikh Ahmad Arabi as-Syarnubi daripada Syeikh Mohamed al-Itris daripada Syeikh Jalaluddin as-Suyuti daripada Syeikh Mohamed Abdul Salam as-Syazili dan melalui Syeikh al-Itris juga berkesinambungan kepada Syeikh Musa Abu al-Imran daripada Syeikh Ibrahim ad-Dusuqi dan secara tabaruk daripada Syeikh Abi Hasan as-Syazili dan seterusnya.

Pada tahun 1933 belaiu berpindah ke Atbarah dan disitulah mulanya perkembangan tariqah ad-Dusuqi dan ramai orang masuk Islam melaluinya. Pada tahun 1959 beliau ke Khartoum dan menetap disana. Belaiu mempunyai 2 orang isteri dan 8 orang anak.

Keilmuan beliau begitu mengkagumkan dengan kefahaman al-Quran dan Hadis yang begitu mendalam dan mendapat perhatian para ulama. Beliau bersahabat karib dengan Syeikh Qaribullah. Dengan kehebatan ilmunya beliau ditanya daripada mana sumber ilmunya, belaiu menjawab sebagaiman ayat quran (Bertakwalah kepada Allah nescaya akan diberikan ilmunya kepada kamu) dan hadis (Sesiapa beramal dengan ilmu yang dipelajari akan dianugerahkan ilmu yang ia belu mm ketahui). Beliau sering berulang alik ke Kaherah, Mesir. Keilmuan beliau mendapat pujian daripada Syeikh al-Azhar pada zaman tersebut dan merupakan sahabat karib dan sering bertemu sekiranya Syeikh Mohamed Osman ke Kaherah, Mesir iaitu Syeikhul al-Azhar al-Imam al-Akhbar Dr Syeikh Abdul Halim Mahmud dan Ulama lain yang memujinya iaitu Syeikh Ahmad Hasan al-Baquri dan Dr Syeikh Abdul Mun’im Al-Namiri dan lain-lain.

Beliau telah menghasilkan beberapa karya kitab iaitu :

1. Tabriah Zimmah Fi Nashi Ummah Wa Tazkirah Ulul al-Bab Lilsair Ila Sowab”
2. Intisar Auliya ar-Rahman Ala Auliya as-Syaitan
3. Qasidah ‘Syarab al-Wasal’

Setelah 23 tahun dalam dakwah dan khidmat agama beliau meninggal dunia di Khartoum, Sudan pada 4 April 1983 bersamaan 21 Jamadilakhir 1403 dan dimakamkan disana.

Disediakan/Susunan oleh:Rodi

Sufi - Tariqat - Tasawuf

SUFI / TARIQAT / TASAWUF

Sufi
Iaitu ahlillah yang hatinya senantiasa dengan Allah, beribadat kerana ubudiah dan mahabbah dan bukannya kerana balasan ganjaran duniawi dan ukhrawi.
Mereka merupakan ahli Istifa’ (orang pilihan) yang dipilih oelh Allah Taala untuk berkhidmat terhadap agama Allah Taala. Sufi yang pertama ialah Saidina Rasulullah SAW dan Hadis qudsi :
( كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق وتعرفت اليه فبه عرفونى )

انا من نور الله والمؤمنون من رشحات نورى

Pengikut sejati Rasulullah SAW iaitu:
Tabiin Qabliyyin : iaitu para Rasul dan Nabi-nabi
Tabiin Ba’diyyin : iaitu para wali
Tabiin Muassorin : iaitu para sahabat
ثم اورثنا الكتاب الذى اصطفينا من عبادنا
اهل القران اهل الله وخاصته
من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا

Tariqat
Tariqat ialah suatu uslub tarbiah kepada jalan ilahi memakmurkan sunnah dan menjaganya dengan dakwah berhikmah dan memerangi bid’ah dengan bijaksana. Ianya adalah suatu jalan untuk mempraktikkan agama. Ianya diumpamkan suatu madarasah tarbiah melaui bimbingan syeikh mursyid dengan manhaj bersumberkan al-Quran dan Sunnah. Yang merupakan suatu uslub tarbiah dengan penyucian hati dari sifat mazmumah dan pengisian sifat mahmudah dengan pengisian rohani.
Tariqat ialah cara pelaksanaan orang sufi dalam penyampaian manhaj masing-masing mengikut keseuaian zaman sehinggalah ke zaman Qutub empat tasawuf iaitu
Syeikh Ahmad Rifaei,
Syeikh Abdul Qadir al-Jilani,
Syeikh Ahmad al-badawi
Syeikh Ibrahim ad-Dusuqi
dan seterusnya.

Sahabat bertanyakan Rasulullah .: Ya rasulullah khususkanlah daku dengan suatu amalan…
Dan setelah turunnya ayat….
واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا
قد افلح من تذكى وذكراسم ربه فصلى
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا

Para sahabat bertanya.. justeru ianya diwarisi dan sahabat-ke sahabat dan tabin selepasnya sehinggalh ke zaman Qutub tersebut dan sehingga kini.
Justeri tariqat ialah cara pelaksanaan wali mursyid bersumberkan Quran dan Sunnah iaitu bagi pembangunan rohani dan penyucian kalbu dengan amalan zikir, wirid, selawat dengan bimbingan wali mursyi.


Tasawuf

Iaitu mengiku manhaj orang sufi, iaitu uslub tarbiah dengan manhaj wali mursyid masing-masing yang diistinbatkan daripada al-Quran dan sunnah dengan izin salasilah sehingga Rasulullah SAW. Iaitu bagi mencapai hakikat ubudiah dan mahabbah. Dengan mengutamakan aspek penyucian kalbu dan pengisian rohani dengan wirid, zikir selawat dan seumpamanya.

Asas-asas Tasawuf:

1.Syeikh Mursyid
Firman Allah Taala:
من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
ياايهاالذينءامنوااتقوا الله وكونوا مع الصادقين
رجل سلما لرجل

Sabda Rasulullah SAW :
العلماء ورثة الانبياء
كن مع الله فا ن لم تكن مع الله فكن مع من كان مع الله فانه يوصلك الى الله

2. Murid
Firman Allah Taala :
قد علم كل اناس مشربهم

3. Uslub Suluk
Hadis Qudsi:
لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا
من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشئ احب الى من اداء ما افترضته اليه وما زال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى ببطش بها ورجله التى يمشى بها

4. Sanad salsilah

Syarat ٍ suluk:
1. Taat Syeikh

Firman Allah Taala
واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا
انما يبايعونك انما يبايعون الله يد لله فوق ايديهم

Syekh Mohd Osman Abduh al-Burhani berkata;
قوام طريق القوم حب وطاعة وكل مقام قام بالاستقامة
Maksudnya: Prinsip Jalan suatu Kaum ialah Mahabbah dan taat dan setiap makam tertegak dengan istiqamah.

وان مريدى من اراد ارادتي
Maksudnya: Dan Muridku ialah menepati kehendakku

2. Hubungan sesama ikhwan
3. Menjauhi perbuatan yang menggurkan amalan.


Kedudukan dan Kepentingannya
Kedudukannya ialah sebagaimana Hadis mengenai Islam, Iman dan Ihsan. Tariqat menjadi wasilah bagi mencapai makam ihsan dalam penghayatan agama dan merupakan roh Islam. Penekanan proses penyucian hati adalah sebagaimana tuntutan al-Quran dan sunnah kerana hati merupakan tempat utama yang dinilai oleh Taala.

Dan didalam mempraktikkan al-Quran dan sunnah semestinya dengan bimbingan wali mursyid. Proses penyucian hati menjadi agenda utama yang ditekankan keran tuntutan fardu ain dan sunnah wajib. Iaitu bagi mencapai sifat mahmudah, mujahadah nafsu agar dapat memahami agama dengan betul dan menerima hidayah dan limpahan nur Ilahi..
Justeru Tasawuf ialah manefestasi dari Quran dan Sunnah

Ibnu Ajibah menyatakan: (Tasawuf suatu ilmu bagaimana untuk bersuluk ke Hadrat Ilahi , proses penyucian hati dari kekotoran maknawi dan menghiasinya dengan sifat mahmudah.)

Syekh Zakaria al-Ansari menyatakan: (Suatu Ilmu bagi mentazkiah nafsu dan mengislahkan dengan akhlak mulia, mengislah zahir dan batin, bagi kebahagian dunia dan akhirat.

Ibnu Khaldun: (Ilmu Tasawuf daripada ilmu syara’; yang timbul dalam umat Islam, asalnya ialah perjalanan rohani para sahabat, para salaf, tabiin dan seterusnya. Yang merupakan jalan hidahat dan benar. Dan dasarnya gigih beribadat dan memutuskan dari yang lain untuk menuju kepada Allah Taala)

Syekh al-Azhar Dr. Abdul Halim Mahmud:
(Tasawuf merupakan bahagian agama yang paling berharga kerana tanpanya ianya akan menjadi kurang, iaitu agama akan kurang pada bahagian yang terpenting iaitu di sudut asasnya sekali.)

Tarbiah Rohiyyah
Menjadi agenda utama dalam perjalanan suluk yang ditekankan para ulama sufi yang merupakan perkata prioriti dan terpenting bagi mencapai hakikat pengabdian, mahabbah dan redha Ilahi.

Penycuian hati fokus terpenting dan mujahadah dalam jihad akhbar kerana ianya begitu mencabar dan susah cabarannya dan perlu berterusan.

Agenda sufi ialah bagi melahirkan insan rabbani, mukmin sejati bagi khidmat agama, menampilkan islam yang hakiki dengan penuh hikmah, aman, indah, sejahtera. Dengan mengembalikan roh kekuatan umat Islam bagi membina kecemerlangan dan ketamadunan hakiki

Sejarah mencatatkan rahsia kekuatan umat Islam ialah dengan perkara tersebut, sumbangan dan jasa para sufi dalam dakwah dan penyebaran Islam ke pelusuk dunia, berjihad mempertahkan umat Islam dan tanah air, membina ukhuwah dan mahabbah,

Penyucian hati menjadi teras utama dalam Tasawuf dan dengan bimbingan wali mursyid. Bahkan bertasawuf dengan berguru adalah kemestian, kerana dengan membaca buku hanyalah sekadar teori. Bahkan bertasawuf dengan berkitab boleh membawa salah faham dan kekeliruan bahkan tiada barakat dalam konteks kesinambungan salsilah masyayikh dengan Rasulullah SAW.
Syekh Abdul Qadir al-Jilani
Tarekat Qodiryah didirikan oleh Syeikh Abdul Qodir Jaelani (wafat 561 H/1166M) yang bernama lengkap Muhyuddin Abu Muhammad Abdul Qodir ibn Abi Shalih Zango Dost al-Jaelani. Lahir di di Jilan tahun 470 H/1077 M dan wafat di Baghdad pada 561 H/1166 M. Dalam usia 8 tahun ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 H/1095 M. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizhamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid al-Ghazali. Tapi, al-Ghazali tetap belajar sampai mendapat ijazah dari gurunya yang bernama Abu Yusuf al-Hamadany (440-535 H/1048-1140 M) di kota yang sama itu sampai mendapatkan ijazah.

Pada tahun 521 H/1127 M, dia mengajar dan berfatwa dalam semua madzhab pada masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun Abdul Qadir Jaelani menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di Padang Pasir Iraq dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. Selain itu dia memimpin madrasah dan ribath di Baghdad yang didirikan sejak 521 H sampai wafatnya di tahun 561 H. Madrasah itu tetap bertahan dengan dipimpin anaknya Abdul Wahab (552-593 H/1151-1196 M), diteruskan anaknya Abdul Salam (611 H/1214 M). Juga dipimpinan anak kedua Abdul Qadir Jaelani, Abdul Razaq (528-603 H/1134-1206 M), sampai hancurnya Bagdad pada tahun 656 H/1258 M.

Sejak itu tarekat Qodiriyah terus berkembang dan berpusat di Iraq dan Syria yang diikuti oleh jutaan umat yang tersebar di Yaman, Turki, Mesir, India, Afrika dan Asia. Namun meski sudah berkembang sejak abad ke-13, tarekat ini baru terkenal di dunia pada abad ke 15 M. Di India misalnya baru berkembang setelah Muhammad Ghawsh (w 1517 M) juga mengaku keturunan Abdul Qodir Jaelani. Di Turki oleh Ismail Rumi (w 1041 H/1631 M) yang diberi gelar (mursyid kedua). Sedangkan di Makkah, tarekat Qodiriyah sudah berdiri sejak 1180 H/1669 M.
.”
Mungkin karena keluasannya tersebut, sehingga terdapat puluhan tarekat yang masuk dalam kategori Qidiriyah di dunia Islam. Seperti Banawa yang berkembang pada abad ke-19, Ghawtsiyah (1517), Junaidiyah (1515 M), Kamaliyah (1584 M), Miyan Khei (1550 M), Qumaishiyah (1584), Hayat al-Mir, semuanya di India. Di Turki terdapat tarekat Hindiyah, Khulusiyah, Nawshahi, Rumiyah (1631 M), Nabulsiyah, Waslatiyyah. Dan di Yaman ada tarekat Ahdaliyah, Asadiyah, Mushariyyah, ‘Urabiyyah, Yafi’iyah (718-768 H/1316 M) dan Zayla’iyah. Sedangkan di Afrika terdapat tarekat Ammariyah, Bakka’iyah, Bu’ Aliyya, Manzaliyah dan tarekat Jilala, nama yang biasa diberikan masyarakat Maroko kepada Abdul Qodir Jilani. Jilala dimasukkan dari Maroko ke Spanyol dan diduga setelah keturunannya pindah dari Granada, sebelum kota itu jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1492 M dan makam mereka disebut “Syurafa Jilala”.

Dari ketauladanan nabi dan sabahat Ali ra dalam mendekatkan diri kepada Allah swt tersebut, yang kemudian disebut tarekat, maka tarekat Qodiriyah menurut ulama sufi juga memiliki tujuan yang sama. Yaitu untuk mendekat dan mendapat redha dari Allah swt. Oleh sebab itu dengan tarekat manusia harus mengetahui hal-ikhwal jiwa dan sifat-sifatnya yang baik dan terpuji untuk kemudian diamalkan, maupun yang tercela yang harus ditinggalkannya.
Misalnya dengan mengucapkan kalimat tauhid, zikir “Laa ilaha Illa Allah” dengan suara nyaring, keras (zahir) yang disebut (nafi isbat) adalah contoh ucapan zikir dari Syiekh Abdul Qadir Jaelani dari Sayidina Ali bin Abi Thalib ra, hingga disebut tarekat Qodiriyah. Selain itu dalam setiap selesai melaksanakan shalat lima waktu (Dhuhur, Asar, Maghrib, Isya’ dan Subuh), diwajibkan membaca istighfar tiga kali atau lebih , lalu membaca salawat tiga kali, Laailaha illa Allah 165 (seratus enam puluh lima) kali. Sedangkan di luar solat agar berzikir semampunya.
Dalam mengucapkan lafadz Laa pada kalimat “Laa Ilaha Illa Allah” kita harus konsentrasi dengan menarik nafas dari perut sampai ke otak.

Menurut ulama sufi (al-Futuhat al-Rubbaniyah), melalui tarekat mu’tabarah tersebut, setiap muslim dalam mengamalkannya akan memiliki keistimewaan, kelebihan dan karomah masing-masing. Ada yang terkenal sebagai ahli ilmu agama seperti sahabat Umar bin Khattab, ahli syiddatil haya’ sahabat Usman bin Affan, ahli jihad fisabilillah sahabat Hamzah dan Khalid bin Walid, ahli falak Zaid al-Farisi, ahli syiir Hasan bin Tsabit, ahli lagu Alquran sahabat Abdillah bin Mas’ud dan Ubay bin Ka’ab, ahli hadis Abi Hurairah, ahli adzan sahabat Bilal dan Ibni Ummi Maktum, ahli mencatat wahyu dari Nabi Muhammad saw adalah sahabat Zaid bin Tsabit, ahli zuhud Abi Dzarr, ahli fiqh Mu’ad bin Jabal, ahli politik peperangan sahabat Salman al-Farisi, ahli berdagang adalah Abdurrahman bin A’uf dan sebagainya.

Tarekat (thariqah) secara harfiah berarti “jalan” sama seperti syariah, sabil, shirath dan manhaj. Yaitu jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan ridho-Nya dengan mentaati ajaran-ajaran-Nya. Semua perkataan yang berarti jalan itu terdapat dalam Alquran, seperti QS Al-Jin:16,” Kalau saja mereka berjalan dengan teguh di atas thariqah, maka Kami (Allah) pasti akan melimpahkan kepada mereka air (kehidupan sejati) yang melimpah ruah”.

Istilah thariqah dalam perbendaharaan kesufian, merupakan hasil makna semantik perkataan itu, semua yang terjadi pada syariah untuk ilmu hukum Islam. Setiap ajaran esoterik/bathini mengandung segi-segi eksklusif. Jadi, tak bisa dibuat untuk orang umum (awam). Segi-segi eksklusif tersebut misalnya menyangkut hal-hal yang bersifat “rahasia” yang isi kerohaniannya berat, sehingga membuatnya sukar dimengerti. Oleh sebab itu mengamalkan tarekat itu harus melalui guru (mursyid) dengan bai’at dan guru yang mengajarkannya harus mendapat ijazah, talqin dari guru tarekat sebelumnya. Seperti terlihat pada silsilah ulama sufi dari Rasulullah saw, sahabat, ulama sufi di dunia Islam sampai ke ulama sufi di Malaysia.

Tiga Institusi Ulama Sunni Yang Muktabar

3 INSTITUSI ULAMA SUNNI YANG MUKTABAR

Mesir merupakan bumi bertuah ‘Ardu kinanah’ yang menjadi bumi para anbiyaa’ , para auliyaa dan para ahli bait. Bumi barakah yang mempunyai khazanah yang berharga sehingga kini. Begitu juga berkenaaan ayat al-Quran yang menyebut kalimah Misr yang mempunyai rahsia yang tersendiri.

Mesir bumi yang melahirkan ramai auliyaa dan ulama dan merupakan pelopor kepada gerakan haraki Islam yang lain walaupun kini ianya sudah dinodai dengan akidah dan aliran wahabi kedalam gerakan tersebut. Kewibawaan para ulama dan institusinya mendapat perhatian rujukan dunia khususnya dunia sunni Para ulamanya terkenal bersifat sederhana dan moderat. Kesederhanaan menjadi pilihan masyarakat Islam sedunia berbanding Iran dengan aliran Syiah dan Arab Saudi dengan aliran Wahabi.

Antara Institusi ulama terulung di Mesir ialah al-Azhar, Majlis Sufi dan Dar al-Ifta’. Tiga agensi ini merupakan institusi agama tertinggi dalam dunia Sunni. Bahkan Syeikhul al-Azhar mendapat tempat kedudukan pertama dalam dunia Muslim sebagaimana Pope dalam dunia Kristian.

Al-Azhar yang wujud semenjak 1037 tahun lalu yang diasaskan pada pada hari Jumaat 22 Jun 972 bersamaan 7 Ramadhan 361. ak-Azhar telah melahirkan ramai alim ulama bukan sahaja kepada Mesir bahkan kepada umat Islam diserata dunia. Kewibawaaan al-Azhar masih utuh walaupun sistemnya kini sekadar sistem pendidikan sepertimana sistem Universiti Islam yang lain, namun peluang di sana ialah bersama para ulama, masyayikh dan pengajian secara talaqi, bersanad dan bertabaruk menjadi faktor yang istemewa berbanding belajar di negara lain. Kini al-Azhar dipimpini oleh Syeikhul al-Azhar Dr Sayyid Mohamad Tantawi. Untuk maklumat lanjut mengenainya boleh dilayari di http://www.al-azhar.com/ dan www.aqidati.net.eg

Sufi pertama ialah Saidina Rasulullah SAW dan diwarisi kepada para sahabat, para tabiin dan para auliya dan ulama mursyidin seterusnya. Sehinggalah ke zaman al-Aqtab arbaah, dan wujudnya madaraasah tariqat. Institusi tariqat mula utuh di Mesir apabila Mesir dbawah kepimpinan Sultan Solahuddin al-Ayubi,. Pusat-pusat tariqat diberi perhatian dan diberi sokongan dan dokongan oleh baginda. Kewujudan Majlis sufi (1895) adalah kesinambngan kewujudan naqib al-Ashraf di Mesir yang pertamanya dipimpini oleh Sayyid Mohamad Taufiq al-Bakri. Majlis Sufi merupakan suatu jemaah kalangan para ulama Sufi yang muktabar bukan sahaja alim dalam bidang tasawuf tetapi judga dalam pelbagai bidang ilmu Islam. Kealiman para barisan ulamanya menjadi rujukan khususnya berkaitan tariqat dan tasawuf. Kini majlis Sufi dipimpini oleh Sayyid Abdul Hadi al-Qasaby dengan barisan jamaah ulama seramai sepuluh orang. Untuk maklumat lanjut boleh dilayari di http://www.naqibatal_ashraf.com/ dan juga http://www.eltsawofelislamy.com/

Majlis Fatwa Mesir iaitu Dar al-Ifta’ merupakan pusat kajian dan pembangunan fatwa di Mesir, merupakan pusat fatwa yang paling terulung di dunia. Ianya dibarisi para alim ulama yang berwibawa dari seluruh Mesir khususnya allim bidang feqah. Kini ianya diketua oleh Syeikh Ali Jumaat sebagai Mufti Agung Mesir. Untuk keterangan lanjut boleh dilayari www.dar-alifta.org

Ketiga-tiga agensi ini saling berkaitan antara satu sama lain dimana hubungan erat antara institusi tersebut bahkan antara ulama al-Azhar yang juga merupakan ahli majlis tertinggi tariqat Sufi dan juga di Dar al-ifta. Bahkan majoriti kalangan para ulama al-Azhar dan Dar al-Ifta dan mengamalkan tariqat sebagai amalan kerohanian dan sebagai suatu manefestasi kepada dasar Suni Ahli Sunnah wal jamaah iaitu Akidah, Feqh bermazhab dan tasawuf dengan bertariqat.

Tiga institusi tersebut mempunyai ramai muridnya dan lepasannya samaada di Mesir dan diluar Mesir bahkan institusi tersebut mempunyai jaringan tersendiri sesama mereka di luar negara. Bahkan di Malaysia ramai lepasan al-Azahar juga pernah mengikuti madrasah, mengambil baiah dan ijazah tariqat, berkursus di Dar al-Ifta.

Ketiga-tiga institusi tersebut terletak saling berdekatan iaitu di Darasah, Kaherah. Kewibawaan dan kealiman para ulamanya dijadikan rujukan semasa. Bahkan ramai kalangan ulamanya mempunyai sanad dan salsilah perguruan yang berkesinambungan sampai kepada rasulullah SAW disamping ramai yang merupakan ahli bait keturunan Rasulullah SAW. Inilah intipati kelebihan keturunan Rasulullah SAW. Sistem keilmuan Islam ialah bersanad dan bersalsilah, bertalaqi dan mushafahah masih utuh walupun didepani cabaran dengan sistem moden dan barat serta rujukan bebas internet. Konsep barakah tetap diutamakan kerana pendekatan Islam sememangnya berlainan dengan pendekatan barat samaada dari segi epestemologi dan methodologi. Bahkan ilmu Islam mempunyai rohnya tersendiri, pendekatan sejagat serta rahmat bagi semua makluk.

Ketiga Institusi ulama tersebut mempunyai kaitan dalam mempertahankan dan mengukuhkan Institusi Sunni Ahl Sunnah wal Jamaah dalam akidah, feqh dengan bermazhab, tasawuf dengan bertariqat sebagai teras aliran Sunni. Inilah mutiara apa yang yang dikatakan khazanah bumi anbiyaa dan ardu kinanah. Wallahu a’lam.

Hang Tuah dan Hizib


Hang Tuah Dan Hizib

Selepas hampir 500 tahun kejatuhan Empayar Melaka,manuskrip pertama yang menyenaraikan lakaran pelbagai jenis keris termasuk keris legenda ‘Taming Sari’ berjaya ditemui.

Manuskrip dipercayai berusia 250 tahun itu ditemui seorang pengkaji sejarah, Wan Ahmad Arshad, 41, di Terengganu kira-kira tiga bulan lalu.
Menurutnya, dia mengambil masa tiga bulan untuk membuat kajian dan menterjemah kandungan manuskrip setebal 33 muka surat itu.

Ada 27 lakaran pamor atau bahagian tepi bilah keris disenaraikan dalam manuskrip itu termasuk Taming Sari dan keris milik Hang Jebat.

Berdasarkan penelitian dan perbandingan, saya dapati lakaran Taming Sari itu menyamai keris dalam simpanan Sultan Perak, Sultan Azlan Shah,” katanya di sini, semalam.
Menurutnya, penemuan itu sekali gus menolak dakwaan bahawa Hang Tuah tidak wujud kerana senjata yang mempunyai kaitan dengan pahlawan itu disenaraikan dalam manuskrip yang berkisar keagamaan.

Manuskrip ini berkisar mengenai pengajaran dan amalan tarekat Syadzilliah yang diasaskan As Sheikh Abu Hassan Al-Shazilli di Mesir pada kurun ke-13.

Ia juga banyak memfokuskan kepada ilmu hikmat dan amalan perang termasuk zikir Hizbulbahar,” katanya.
Pengusaha Galeri Pusaka Moyang itu berkata, pada bahagian bawah lakaran keris itu tertera ayat ‘keris Hang Tuah, sebuah negeri atau sebelah negeri harganya, cerita Taming Sari’ manakala satu lagi lakaran tertera ayat ‘Hang Jebat, sebelah negeri harganya, cerita pengkarang harganya’.

Berdasarkan kajian, pamor keris diperbuat daripada nikel untuk meresap racun supaya senjata itu lebih berbisa,” katanya.
Wan Ahmad berkata, sebelum ini, wujud pelbagai versi mengenai Taming Sari dan ada juga yang menganggap ia sekadar legenda.
Dengan penemuan ini, ia membuktikan secara bertulis bahawa Hang Tuah dan saudaranya memang wujud,” katanya.

Wan Ahmad sebelum ini pernah mendakwa memiliki senaskhah al-Quran milik pahlawan Melayu itu yang berusia lebih 600 tahun yang ditemui dirumah moyangnya di Perak.

Menurutnya, al-Quran itu diperoleh Hang Tuah ketika ke Rom yang diperintah Empayar Uthmaniah bagi mempelajari ilmu bedil (meriam) dankini disahkan berusia 697 tahun seperti tercatat dalam sijil kesahihannya.

Katanya, pemergian Hang Tuah ke Rom itu atas perintah Sultan Mansor Syah dan semua itu tercatat dalam Sejarah Melayu.

Sumber : Utusan Malayisa dan temubual dengan Pengkaji Wan Ahmad (Galeri Pusaka Moyang) tahun 2007.

Alam Melayu


Mindanao ialah pulau ke-19 terbesar di dunia. Ia adalah pulau Melayu. Apa yang dimaksudkan dengan Melayu di sini dalam erti kata yang luas.
Ia juga merujuk kepada Kepulauan Melayu yang meliputi negara-negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina. Bukan itu saja, ia juga meliputi Thailand Selatan, Timor Leste, malah Papua New Guinea.
Thailand Selatan adalah jelas Melayu kerana di situlah warisan keultanan Pattani yang kini berbentuk empat wilayah Melayu iaitu Yala, Narathiwat, Pattani dan Songkhla. Nama Melayu Songkhla ialah Singgora.
Seperti mana Phuket adalah Bukit. Kemelayuan mereka tidak dipertikaikan walaupun sudah banyak penduduk Melayu di situ hanya mampu berbahasa Thai. Iaitu di samping kedaulatan Thailand ke atas empat wilayah itu diterima oleh orang Melayu sendiri.


Jadi, siapakah mereka? Adakah mereka itu orang Thai atau orang Melayu. Atau orang Thai keturunan Melayu. Atau orang Melayu Thai. Jati diri menjadi tanda tanya.
Maka dalam hal ini, apakah yang dimaksudkan dengan Melayu? Banyak pertikaian dan pendapat tentang perjara ini. Bagaimanapun penulis mempunyai pandangan yang tentunya tidak semestinya dipersetujui oleh orang lain.


Banyak definisi tentang Melayu. Ada definisi sempit. Ada definisi longgar. Di Malaysia takrif Melayu adalah sempit iaitu seseorang Melayu mesti beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengikut budaya Melayu.
Tetapi jika dilihat bahawa definisi di Malaysia itu tidak wajar dilihat sebagai sempit kerana seseorang itu tidak perlu berdarah keturunan Melayu. Cukup sekadar dengan tiga syarat itu. Paling penting ialah dia mesti beragama Islam.


Maknanya, di Malaysia, gen tidak penting bagi menentukan Melayu. Yang penting adalah faktor KEBERSAMAAN iaitu agama, bahasa dan budaya. Jika takrif ini dikenakan ke atas Melayu Thai, maka mereka tidak layak untuk dipanggil Melayu.


Ini kerana mereka sudah tidak berbahasa Melayu terutamanya di sekitar Phuket. Justeru takrif Melayu yang dipakai di Malaysia tidak sesuai untuk digunakan di Thailand.
Namun begitu, kemelayuan Melayu Thai tidak dapat dipertikaikan walaupun mereka tidak berbahasa Melayu. Ini kerana mereka sememangnya mewarisi Kesultanan Pattani yang jelas merupakan kerajaan Melayu.
Maka empat wilayah Melayu Thailand itu adalah sebahagian daripada kepulauan Melayu. Sejarah menjadi ciri penting bagi jati diri Melayu.


Begitu juga dengan Melayu Champa di Vietnam dan Kemboja. Mereka juga orang Melayu. Tetapi wilayah mereka sudah tidak dianggap sebagai sebahagian daripada kepulauan Melayu walaupun Champa merupakan kerajaan Melayu paling awal, baik semasa mereka beragama Hindu-Buddha mahupun setelah memeluk Islam.
Begitu juga Melayu di Sri Lanka, Madagascar, Surinam dan Afrika Selatan. Mereka adalah melayu tetapi tentunya tanah mereka bukan sebahagian daripada kepulauan Melayu. Walaupun Madagascar, umpamanya pada keseluruhannya didiami oleh bangsa Malagasy yang merupakan sebahagian daripada rumpun Melayu.
Justeru, untuk memudahkan definisi melayu, biarlah dihadkan kepada kepulauan melayu. Sesiapa yang tinggal dalam kepulauan Melayu, maka dianggap sebagai Melayu.


Ini termasuklah Timor Leste dan Papua New Guinea. Dari segi bangsa, Timor Leste bukanlah berbangsa Melayu dalam erti kata yang difahami umum. Walaupun mereka pernah menjadi sebahagian daripada Indonesia.
Tetapi bangsa di Timor Leste adalah serupa saja dengan penduduk di Timor Barat yang merupakan sebahagian daripada Indonesia. Ini kerana Timor Leste, yang dahulunya dikenali sebagai Timor Timur berkongsi pulau dengan Timor Barat. Dan pulau ini adalah sebahagian daripada kepulauan Melayu.
Begitu juga dengan Papua New Guinea. Penduduknya bukan berbangsa Melayu. Tetapi mereka adalah serumpun dengan penduduk di Papua, dahulunya dikenalis sebagai Irian Jaya. Sebelum itu Irian jaya dikenali sebagai Irian Barat.
Sebelum itu ia adalah Papua Barat. Maknanya papua New Guinea itu adalah Papua Timur. Kedua-duanya adalah dalam pulau Papua, dan Papua adalah sebahgian daripada kepulauan Melayu.


Maka, kepulauan Melayu merujuk kepada semua pulau-pulau di Asia Tenggara. Tetapi tentunya ia tidak termasuk Australia, New Zealand dan kepulauan Polynesia, walaupun penduduk aslinya seperti Aborigin, Maori, Polynesia termasuk Hawaii merupakan serumpun besar bukan saja orang Papua tetapi juga Melayu. Termasuk kategori ini ialah orang peribumi di pulau Taiwan.


Tetapi apabila disebut kepulauan Melayu, ia juga termasuk dua wilayah yang bukannya pulau. Ia hanyalah semenanjung dan dari segi geografi, ia adalah sebahagian daripada Yanah Besar Asia Tenggara.
Dua wilayah itu ialah Semenanjung Malaysia dan Thailand Selatan, atau nama lamanya Tanah Melayu dan Pattani. Atau Pattani itu adalah sebahagian daripada Tanah Melayu. Kelantan pun pernah merupakan sebahagian daripada kesultanan Pattani.


Jadi, walaupun kerajaan pertama Melayu bermula di Champa di Tanah Besar Asia Tenggara tetapi nama Melayu bermula dari Sungai Melayu di Sumatera.
Kerajaan Sri Wijaya yang bermula di Palembang mewarisi kerajaan Champa dan lain-lain kerajaan sezaman dengannya untuk memantapkan jati diri Melayu. Kemudian ia diwarisi oleh kerajaan Melaka di semenanjung dan beberapa kerajaan di pulau Jawa.


Maka Jawa juga dikenali sebagai Jawi. Sementara Jawi disamakan juga dengan Melayu, maka akhirnya Melayu-Jawa menjadi satu identiti yang membentuk kepulauan Melayu.
Kerajaan Majapahit menamakan pulau-pulau di luar Jawa termasuk semenanjung Tanah melayu sebagai Nusantara. Tetapi hakikatnya Jawa-Nusantara ini adalah kepulauan Melayu.


Terdapat beratus-ratus pulau di kepulauan Melayu, Maka dari segi geografi, pulau-pulau yang besar ialah Sumatera, Borneo, Jawa, Mindanao, Luzon, Sulawesi dan Papua.
Rangkaian pulau kecil pula ialah Nusa Tenggara, Timor, Maluku dan Visaya. Sementara semenanjung ialah Tanah Melayu dalam erti kata meliputi Pattani.


Justeru, Mindanao adalah salah sebuah pulau besar dalam Nusantara. Penduduknya adalah orang Melayu yang pada zaman ini tidak disebut sebagai Melayu.
Walaupun mereka tidak berbahasa Melayu tetapi bahasa mereka adalah sebahagian daripada rumpun Melayu. Mereka beragama Islam dan berbudaya rumpun Melayu. Tetapi mereka dipanggil Moro.

Syeikh Daud al-Fathoni

Koleksi Tulisan Allahyarham: WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH
NAMA penuh beliau ialah al-Alim Allamah al-Arif ar-Rabbani Syeikh Wan Daud bin Syeikh Wan Abdullah bin Syeikh Wan Idris (juga dikatakan Wan Senik) al-Fatani. Ibunya bernama Wan Fathimah anak Wan Salamah bin Tok Banda Wan Su bin Tok Kaya Rakna Diraja bin Andi (Faqih) Ali Datok Maharajalela bin Mustafa Datu Jambu (Sultan Abdul Hamid Syah) bin Sultan Muzaffar Waliullah bin Sultan Abu Abdullah Umdatuddin.

Beliau yang lebih dikenali dengan panggilan Tok Syeikh Daud Patani ini mempunyai lima beradik iaitu Syeikh Wan Abdul Qadir, Syeikh Wan Abdul Rasyid, Syeikh Wan Idris dan seorang adik perempuan namanya Siti Khadijah bin Abdullah al-Fathani.

Syeikh Daud al-Fathani adalah keturunan Faqih Ali. Rujukan asal yang mengatakan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani berketurunan Faqih Ali diperolehi tulisan Nik Mahmud Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan iaitu: “Syahdan dan pada suatu masa bulan sedang mengambang di tepi langit, tersebutlah cerita anak raja Bugis lari daripada saudaranya menumpang sebuah bahtera sampai ke Johor dan tumpang duduk berkirim diri rumah Laksamana Kota Tinggi, dipanggil Andik Ali.

“Tatkala Laksamana memandang kepadanya berasalah kasihan belas dan dipeliharanya sebagai anak angkatnya sendiri. Tidak berapa tahun kemudian diperjodohkan dengan anaknya Wan Tija. Tidak berapa lama selepas itu Andik Ali serta dengan isterinya pun beredar ke Patani menumpang di rumah Mekong Damit Kampung Bira pada tahun 1049 H.
“Maka kerana lemah lembut tingkah lakunya dan berpelajaran orang di Patani memanggilnya Faqih Ali. Di situ ia beristeri kepada Ce’ Dewi anak Sri Biji Diraja. Baginda sampai di Patani kira-kira tahun 1637 M”.

Berbalik kepada Syeikh Daud al-Fathani, beliau dilahirkan di Kampung Parit Marhum, Kerisek, Patani. Kota Kerisek ini terkenal dalam sejarah kerana di sinilah Maulana Malik Ibrahim iaitu salah seorang Wali Songo pernah tinggal dan mengajar, sebelum berpindah ke Jawa Timur.
Tahun kelahirannya tidak dapat dipastikan kerana terdapat perselisihan pendapat di kalangan penyelidik mengenainya. Dalam catatan-catatan beberapa keluarga penulis yang ada hubungan dengan beliau, ada yang mencatat tahun 1133 H, 1153 H dan tahun 1183 H.

Sheikh Daud dan ilmu pengetahuan
Ayah Sheikh Daud iaitu Sheikh Wan Abdullah dan datuknya Sheikh Wan Idris adalah ulama besar untuk zamannya. Sejak kecil Sheikh Daud al-Fathani ditanam dan dididik dengan ajaran Islam oleh datuk dan ayahnya.
Tambahan pula menjadi tradisi zaman itu di Patani sentiasa diperkenalkan Islam sejak kanak-kanak lagi. Anak-anak yang berumur lima atau enam tahun dipaksa supaya menghafal pengetahuan mengenal Allah (ilmu tauhid), dan seterusnya diberi pelajaran nahwu dan sharaf juga secara menghafal.

Syeikh Daud al-Fathani telah melalui kesemua sistem pendidikan tradisional yang ada di Patani pada ketika itu.
Pada peringkat awalnya Syeikh Daud berguru dengan kaum keluarganya sendiri yang memang terkenal alim. Seorang daripada mereka ialah bapa saudaranya, Sheikh Shafiyuddin.
Ada yang berpendapat bahawa Sheikh Daud al-Fathani menerima pelajaran asasnya di Patani selama lima tahun, kemudian ke Aceh belajar dengan Sheikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin al-Asyi selama dua tahun. Sheikh Muhammad Zain al-Asyi adalah seorang ulama terkemuka di Kesultanan Aceh.

Namun yang dapat dipercayai bahawa Sheikh Daud al-Fathani dan kawan-kawannya telah belajar di Mekah selama 30 tahun dan lima tahun di Madinah. Disebabkan masa belajar yang lama itu beliau digelar al-Alim Allamah al-Arif ar-Rabbani.
Setelah demikian lama beliau menuntut ilmu pengetahuan, maka beliau pulang ke Patani untuk menyebarkan ilmu pengetahuan di negeri tumpah darah sendiri. Namun timbul krisis peperangan antara Patani dengan Siam pada ketika itu.

Diriwayatkan bahawa beliau melibatkan diri dalam peperangan itu, terjun secara langsung di gelanggang jihad fi sabilillah.
Apabila terjadi peperangan tersebut, akhirnya beliau kembali ke Mekah bersama-sama beberapa pelarian politik. Sampai di Mekah, beliau dilantik menjadi Ketua Sheikh Haji dan beliau adalah orang pertama dilantik secara langsung sebagai ketua. Beliau juga melibatkan diri dengan penulisan yang merupakan hobi beliau, di samping mengajar di Masjidil Haram. Karangannya dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Arab.
Karangan beliau dalam bahasa Arab tidak banyak tersebar di Asia Tenggara. Adapun dengan bahasa Melayu tersebar secara meluas, walaupun di zamannya masih merupakan kitab tulisan tangan sahaja kerana belum ada yang bercetak.

Dalam beberapa karyanya, beliau mengupas masalah-masalah keilmuan. Antara lain tulisan beliau: Maka lazimkan olehmu hai saudaraku dengan menuntut ilmu yang fardu ain yang wajib atasmu. Belajar akan dia pada syarak supaya engkau dapat sahkan iktikad kamu dan ibadat kamu. Dan supaya sejahtera daripada seksanya. Dan supaya engkau akan dapat pahala, keredaan dan kasihnya”.
Pada mukadimah karyanya Bughyatuth Thullab, beliau menulis, ertinya “Dan adapun kemudian daripada itu maka bahawasanya beberapa nafas yang cerdik-cerdik yang menuntut bagi beberapa martabat yang tinggi-tinggi sentiasa perangainya itu di dalam menghasilkan beberapa ilmu syarak.

Beliau juga membuat penafsiran dalam beberapa hadis. Antaranya hadis berikut, “Sedikit Fiqhi itu lebih baik daripada banyak ibadat” yang ertinya: “Barang siapa belajar ilmu dan tiada berkehendak dengan dia akan wajah Allah s.w.t., tiada kerana-Nya melainkan supaya mengena dengan dia akan kehendaknya daripada dunia tiada akan bilik syurga yang ke atas pada hari kiamat”.
Beliau mengulas tentang hadis-hadis tersebut dalam Bughyatuth Thullab seperti berikut: “Maka dapat difahami hadis ini, tiada dipuji daripada kelebihan ilmu itu melainkan jikalau ada qasadnya dan tuntutnya itu berkehendak dengan dia akan wajah Allah s.w.t. dan berkehendak ia mengeluarkan dirinya daripada kelam kabut jahilnya kepada Nur ilmu.
“Maka jika ada qasadnya akan dunia seperti harta atau kebesaran atau gelaran atau kemegahan atau masyhur atau melengkapi muka manusia kepadanya dan lainnya maka iaitu dicela seperti barang yang tersebut pada hadis itu”.
Menurut beliau lagi: “Maka tatkala adalah kelebihan ilmu demikian itu maka sebenarnya bahawa tiap-tiap orang yang kasih bagi dirinya kebajikan maka hendaklah ia ijtihad atas qadar kuasa pada menghasilkan dia, kadang-kadang mengaji, kadang-kadang mengajar, kadang-kadang menunjukkan orang yang jahil satu bab daripada masalah memberi manfaat pada agama istimewa pula jikalau lebih lagi”.

Daripada kalimat-kalimat beliau itu dapatlah kita fahami bahawa seseorang Islam yang bertanggungjawab adalah terlebih dahulu memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anaknya. Ini adalah merupakan kewajipan agama Islam.
Adapun pendapat Sheikh Daud al-Fathani bahkan ulama-ulama di zaman lampau lebih terikat dan menitikberatkan pendidikan Islam berbanding pendidikan lainnya. Menurut Islam, yang utama dipelajari ialah belajar akan memberi faham dua kalimah syahadat, wajib taharah (bersuci), solat, puasa, hukum zakat, hukum berjual-beli menurut Islam dan lain-lainnya, semuanya telah diatur dalam fikah Islam.
Sheikh Daud al-Fathani dalam Bughyatuth Thullab berkata: “Selagi seseorang masih tidak mengerti akan seluk belok tentang keIslaman, maka seseorang itu tetap masih jahil, walau pengetahuan lain masih dikuasai demikian rupa”.

Kewafatan
Sheikh Daud al-Fathani wafat dan dimakamkan di Taif. Kuburnya bersampingan dengan kubur Saidina Abdullah bin Abbas iaitu sepupu Rasulullah s.a.w.. Tahun kewafatannya juga belum diketahui dengan pasti. Tetapi ada yang berpendapat beliau wafat sekitar tahun 1847 M, juga ada yang menyebut tahun 1265 H.

Menurut cerita ibu penulis Hajah Wan Zainab binti Syeikh Ahmad al-Fathani, beliau mendengar daripada ibunya, Hajah Wan Siti Saudah binti Abdullah bahawa jenazah beliau telah dipindahkan oleh Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani ke Mekah, ditanam di bawah pohon Bedara di rumahnya.
Hal ini disebabkan pada zaman itu pihak Wahabi akan membongkar semua kubur yang dikeramatkan termasuk kubur Sheikh Daud al-Fathani.

Bagi penulis, walaupun beliau telah lama meninggal dunia namun jenazahnya tidak hancur, darah masih berjalan kecuali nafas sahaja yang tiada.

Said Nursi


Badiuzzaman Said Nursi dilahirkan di perkampungan Nurs di Wilayah Bitlis, yang terletak di timur Anatolia pada tahun 1876M, iaitu tahun Sultan Abdul Hamid II menaiki takhta pemerintahan Uthmaniyyah. Beliau yang kemudiannya diberi gelaran Badiuzzaman (Keagungan Zaman) berketurunan Kurdi dan tidak bertutur di dalam Bahasa Turki, hinggalah beliau berhijrah ke bandar Van.


Semasa di Van, beliau telah membuat analisa terhadap tahap kefahaman masyarakat tempatan, khususnya kaum Kurdi terhadap Islam. Akhirnya beliau membuat kesimpulan bahawa beliau berkewajipan untuk belajar ilmu-ilmu Sains supaya dapat disinergikan dengan ilmu teras Islam yang lain. Badiuzzaman Said al-Nursi telah meluangkan masa belajar dengan tekun ilmu Geografi, Fizik dan Falak.Beliau menekankan ilmu Tasawuf di samping ilmu lain kerana ianya roh Islam. Beliau sendiri mengamalkan tariqat al-Naqsyabandiah.


Beliau seterusnya mengusahakan agar ilmu Sains ini diajar seiringan dengan ilmu agama agar mereka yang tidak dapat memahami kecuali melalui ‘bahasa Sains’ akan dapat juga sampai kepada hakikat Iman.


Ketika berlakunya kucar kacir besar-besaran di Istanbul pada 13 April 1909 yang membawa kepada tersingkirnya Sultan Abdul Hamid II dari takhta Khalifah, Parti Ittihad ve Terakki telah pun menguasai negara. Mereka telah menangkap ramai sarjana Islam dan diheret ke muka pengadilan. Di antara mereka itu ialah Badiuzzaman Said al-Nursi. Tetapi disebabkan oleh kepintarannya berhujah, mahkamah gagal mensabitkan beliau dengan sebarang pertuduhan, dan akhirnya dibebaskan.


Badiuzzaman Said al-Nursi juga pernah pergi ke Syam (Damascus) dan menyampaikan khutbahnya di Masjid al-Umawi di sana. Khutbah yang disampaikannya di situ dikenali sebagai al-Khutbah al-Syâmiyyah, menjelaskan tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam sebagaimana yang diperhatikannya.


Beliau juga telah secara sukarela menyertai Perang Dunia Pertama bersama-sama dengan 3000 orang anak muridnya. Mereka bertempur dengan tentera Russia yang bekerja keras menawan Bitlis. Selepas ramai tentera Russia terbunuh di satu pihak, serta tentera Islam dari kumpulan Turki dan Kurdi di satu pihak yang lain, akhirnya Bitlis jatuh ke tangan Russia. Badiuzzaman Said al-Nursi telah ditawan dan dipenjarakan. Akan tetapi, semasa di penjara itu, beliau tetap meneruskan kerjanya mengajar Islam kepada tawanan perang.


Badiuzzaman telah berjaya melepaskan diri dari tawanan tersebut dan melarikan diri ke Siberia. Kemudiannya beliau ke Eropah dan seterusnya pulang ke Istanbul melalui Warsaw, Berlin dan Vienna.
Di Istanbul, Enver Paşa yang merupakan Timbalan Menteri Pertahanan ketika itu telah mengurniakan Badiuzzaman Said al-Nursi pelbagai anugerah kehormat di atas jasanya memimpin orang ramai ke arah bangkit menentang penjajahan Russia. Enver Paşa juga telah melantik beliau menjadi anggota Darü’l-Hikmeti’l-Islamiye, sebuah akademi yang menghimpunkan sarjana Islam di Istanbul ketika itu.


Selepas berlakunya Perang Kemerdekaan dan berjayanya Turkish Grand National Assembly dibentuk, kabinet Atatürk telah menjemput Badiuzzaman menyertainya di Ankara. Jemputan itu diterima, namun selepas tibanya Badiuzzaman ke Ankara, dia tidak dapat bersekongkol dengan mereka kerana beliau mendapati anggota kabinet itu tidak patuh kepada Syariat Islam.
Beliau menegur Atatürk dan anggota kabinetnya, “tidak ada kebaikan yang boleh saya harapkan daripada golongan yang mengabaikan Solat!”Selepas itu, Badiuzzaman Said al-Nursi meneruskan kegiatannya berdakwah, mendidik masyarakat dan sentiasa berulang alik di antara penjara dan pembuangan, hasil tekanan yang dibuat oleh regim Atatürk.


Pada tahun 1935, kerajaan Republik Turki telah membuat pertuduhan terhadap Badiuzzaman bahawa kononnya beliau menubuhkan sebuah gerakan rahsia yang menentang pemerintah. Beliau telah didakwa di Mahkamah Eskişehir dan kemudiannya dibuang ke Kastamonu. Manakala pada tahun 1943, Mahkamah Denizli telah mendakwa Badiuzzaman Said al-Nursi bahawa beliau memimpin sebuah pergerakan rahsia yang bertujuan menggulingkan pemerintah, serta menuduh Atatürk sebagai ‘Dajjal dan Pembinasa Agama’. Pendakwaan itu berlangsung selama 9 bulan. Beliau akhirnya dibebaskan daripada pertuduhan tetapi ditahan daerah di Emirdağ, sebuah bandar di daerah Afyon.


Pada tahun 1952, Badiuzzaman tiba di Istanbul tetapi kemudiannya pulang semula ke Emirdağ dan di peringkat inilah, risalah-risalah karangannya, dikumpul dan ditulis dengan huruf Arab untuk disebarkan kepada orang ramai. Pengikut Badiuzzaman menjadi semakin ramai khususnya selepas tahun 1950 iaitu di era pemerintahan İsmet İnonu.


Penulisan Badiuzzaman telah menjadi pembimbing yang besar kepada umat Islam di Turki. Beliau menulisnya secara non linear iaitu mentafsirkan ayat-ayat al-Quran bukan mengikut susunan Surah atau Ayat. Sebaliknya berdasarkan kepada keperluan masyarakat menerusi isu-isu yang timbul dari semasa ke semasa. Beliau sendiri menggelar Risalahnya sebagai “penolak keraguan yang ditimbulkan oleh Syaitan-syaitan Jin dan manusia, serta pengukuh Aqidah kaum Muslim di jalan yang Haq dan betul”


Pada tahun 1960 Said al-Nursi berhasrat untuk berpindah dari İsparta ke Urfa. Di rehlah kali inilah, Badiuzzaman Said al-Nursi menghembuskan nafasnya yang terakhir selepas suatu perjalanan hidup yang panjang dan berliku, iaitu pada 23 Mac 1960 bersamaan 25 Ramadhan 1379. Beliau selamat dikebumikan di Urfa.


Akan tetapi pada 11 Julai 1960, Revolusi Tentera telah menggulingkan pentadbiran kabinet Adnan Menderes dan beliau sendiri dihukum gantung oleh pihak Tentera dengan alasan bersikap acuh tidak acuh di dalam mengekang kebangkitan semula golongan pro-Islam. Pada masa itulah, anggota revolusi telah mengarahkan supaya makam Badiuzzaman Said al-Nursi dibongkar dan jenazahnya dikeluarkan untuk dipindahkan ke İsparta. Di bandar itulah, Badiuzzaman Said al-Nursi bersemadi di suatu tempat yang tidak diketahui, hingga ke hari ini.
Badiuzzaman Said al-Nursi telah mewariskan hasil pemikirannya di dalam jumlah yang besar.
Badiuzzaman Said Nursi kembali ke rahmatullah pada pagi 23 hb. Mac, 1960

Antaranya ialah:
1.Rasâil al-Nur yang terdiri daripada 130 Risalah, terbahagi kepada:a.Sözler (al-Kalimât) yang terdiri daripada 33 Risalah.b.Mektubât, terdiri daripada 50 Risalah.c.Lem’ât, terdiri daripada 15 Risalah.d.Juzuk tambahan kepada Rasâil al-Nur iaitu Lâhika Kastamonu, Lâhika Emirdağ dan Lâhika Barla.
2.Tulisan-tulisan lain seperti İşaratü, Mesnevi-i Nuriye dan sebagainya
Dakwah yang dilakukan oleh Badiuzzaman Said al-Nursi menonjolkan kesungguhan beliau memecahkan kebekuan tradisi pengajian ilmu Islam, mendorong kepada penguasaan ilmu Syariat dan Sains dan saling mempergunakan kedua-dua ilmu tersebut ke arah memahami hakikat Iman.
Beliau tidak banyak mendatangkan perselisihan pandangan Ulama, sebaliknya banyak memfokuskan kepada meneroka pelbagai kaedah penyampaian demi membolehkan semua lapisan masyarakat dapat memahami mesej yang hendak diketengahkan.

Sultan Solahuddin al-Ayubi


Salahuddin al-Ayyubi: ( ) atau nama sebenarnya Yusuf bin Ayyub. Dilahirkan pada tahun 1137 atau 1938 menurut pendapat yang lain dan meninggal dunia pada tahun 1193. Beliau merupakan pengasas Dinasti Ayyubi bangsa Kurd di Mesir dan Syria.Di Barat beliau dikenali sebagai Saladin. Dia juga terkenal dalam kalangan penganut Nasrani dan Muslim dengan kebolehannya sebagai ketua dan ketangkasannya dalam peperangan yang disertai juga dengan sifat kesateriaan dan belas kasihannya semasa Perang Salib.KebangkitanTugu peringatan Salahuddin di Damsyik.


Salahuddin dilahirkan di dalam sebuah keluarga Kurdish di Tikrit dan dihantar ke Damsyik untuk menghabiskan pelajarannya. Ayahnya, Najm ad-Din Ayyub, ialah gabenor wilayah Baalbek. Selama 10 tahun Salahuddin tinggal di Damsyik di kawasan istana milik Nur ad-Din. Salahuddin menerima latihan ketenteraan daripada bapa saudaranya, Shirkuh yang juga ketika itu merupakan panglima kepada Nur al-Din dan sering mewakili Nur al-Din dalam kempennya menentang Kerajaan Fatimiyyah di Mesir sekitar tahun 1160. Salahuddin kemudiannya mewarisi tugas menentang Kerajaan Fatimiyyah (akhirnya tumpas) daripada bapa saudaranya dan dilantik menjadi panglima pada tahun 1169. Di sana, dia mengambil alih tugas sukar mempertahankan Mesir daripada diserang tentera Salib dibawah Kerajaan Latin Baitulmuqaddis pimpinan Almaric I.


Kemampuan Salahuddin diragui pada peringkat awal perlantikkannya sebagai panglima. Tiada sesiapa yang menyangka beliau dapat bertahan lama ekoran terdapat banyak perubahan dalam kerajaan dalam tahun sebelumnya seperti perebutan kuasa oleh gabenor-gabenor yang sedia ada dalam mendapat perhatian khalifah. Sebagai seorang ketua tentera asing dari Syria, Salahuddin tiada kuasa ke atas askar-askar Mesir yang terdiri daripada golongan Syiah yang ketika itu dipimpin oleh Khalifah Al-Adid.Apabila khalifah itu meninggal dunia pada bulan September 1171, Salahuddin mengarahkan para imam mengumumkan nama Khalifah Al-Mustadi (Khalifah Abbasiyyah di Baghdad) semasa solat Jumaat.


Sekarang, walaupun Salahuddin yang memerintah Mesir tetapi hanya sebagai wakil Nur ad-Din. Selepas dilantik menjadi pemimpin Mesir, Salahuddin melakukan perubahan terhadap ekonomi Mesir, menyusun semula angkatan tentera, dan menuruti nasihat ayahnya supaya mengelak daripada sebarang konflik dengan Nur ad-Din. Beliau menunggu sehingga Nur ad-Din meninggal dunia sebelum memulakan beberapa siri kempen ketenteraan. Pada awalnya terhadap beberapa kerajaan-kerajaan Muslim yang kecil kemudian ke atas tentera Salib. Dengan kewafatan Nur ad-Din pada tahun 1174, beliau menjadi Sultan Mesir.


Di Mesir semasa pemerintahannya, pusat tariqat sufi diberi sokongan dana bagi kemudahan dan pengamalan tariqat kerana ianya merupakan roh Islam dan merupakan rahsia kepada kekuatan umat Islam.


Beliau kemudian mengisytiharkan kemerdekaan daripada kerajaan Seljuk dan mengasaskan Kerajaan Ayubbiyyah. Beliau turut mengembalikan ajaran Sunah Waljamaah di Mesir.Menentang tentera SalibDalam dua peristiwa berbeza iaitu pada tahun 1171 dan 1173, Salahuddin berundur setelah satu siri serangan oleh tentera Salib. Salahuddin berharap bahawa Kerajaan Salib ini tidak diganggu selagi beliau tidak menguasai Syria. Nur ad-Din dan Salahuddin hampir-hampir berperang akibat daripada peristiwa tetapi dengan wafatnya Nur ad-Din pada 1174, perang ini dapat dielakkan. Waris Nur ad-Din iaitu as-Salih Ismail al-Malik hanya seorang kanak-kanak ketika dilantik bagi menggantikan ayahnya.


Walau bagaimanapun dia meninggal dunia pada tahun 1181.Sejurus selepas Nur ad-Din meninggal dunia, Salahuddin berarak ke Damsyik, dan setibanya beliau di sana, dia diberi sambutan sambutan yang meriah. Dia mengukuhkan kedudukannya dengan mengahwini balu Nur ad-Din. Walaupun Salahuddin tidak memerintah Aleppo dan Mosul (dua bandar yang pernah dikuasai Nur ad-Din), beliau dapat menggunakan pengaruhnya dan menguasai kedua bandar itu pada tahun 1176 (Aleppo) dan 1186 (Mosul).Sementara Salahuddin Al-Ayubbi menumpukan perhatiannya ke atas wilayah-wilayah di Syria, negeri-negeri Salib dibiarkan bebas, walaupun begitu beliau sering mencatatkan kemenangan ke atas tentera Salib di mana saja kedua-dua belah pihak bertempur. Beliau bagaimanapun tumpas dalam Perang Montgisard yang berlaku pada 25 November, 1177. Dia ditewaskan oleh gabungan tentera Baldwin IV dari Baitulmuqaddis, Raynald dari Chatillon dan Knights Templar.Keamanan di antara Salhuddin dan negeri-negeri Salib tercapai pada 1178. Salahuddin meneruskan serangannya pada 1179 selepas daripada kekalahannya dalam Perang Montsigard, dan dalam serangannya ke atas sebuah kubu kuat tentera Salib beliau berjaya menumpaskan tentera Salib. Walau bagaimanapun, tentera Salib terus menyerang orang-orang Muslim. Raynald dari Chatillon mengganggu laluan perdagangan dan haji orang Islam dengan kapal-kapal laut di Laut Merah. Raynald juga mengancam menyerang kota suci Islam yakni Kota Mekah dan Madinah menjadikannya orang paling dibenci dalam dunia Islam. Sebagai tindak balas, Salahuddin Al-Ayubbi menyerang Kerak, sebuah kubu Raynald pada tahun 1183 dan 1184. Raynald kemudian menyerang dan membunuh kabilah yang dalam perjalanan untuk menunaikan haji pada tahun 1185.Dalam bulan Julai tahun 1187, Salahuddin menyerang neger-negeri Salib. Pada 4 Julai 1187, beliau bertempur dalam Perang Hattin menentang gabungan kuasa Guy dari Lusignan (sebutan gi bukan guy), Raja Negeri-negeri Salib, dan Raymond III dari Tripoli. Tentera Salib yang letih dan dahagakan air mudah ditumpaskan oleh tentera Salahuddin. Kekalahan tentera Salib ini membei tamparan yang besar buat mereka dan menjadi satu titik perubahan dalam sejarah Perang Salib. Salahuddin berjaya menangkap Raynald dan beliau sendiri memancung kepala Raynald akibat kesalahannya. Raja Guy juga berjaya ditangkap tetapi beliau tidak dipancung.Empayar Salahuddin Al-Ayubbi dan wilayah kuasaannya ditunjukkan dalam warna merah; wilayah yang berjaya ditawan daripada tentera Salib dalam warna merah jambu. Warna hijau muda menandakan wilayah yang masih dikuasai tentera Salib.Selepas tamatnya Perang Hattin, Salahuddin berjaya merampas kembali hampir keseluruhan kota-kota yang dikuasai tentera Salib. Beliau berjaya menawan semula Baitulmuqaddis (Jerusalem) pada 2 Oktober tahun 1187 selepas hampir 88 tahun kota itu dikuasai tentera Salib (lihat Kepungan Baitulmuqaddis). Kecuali bandar Tyre tidak ditawan Salahuddin. Salahuddin membenarkan tentera dan masyarakat Kristian pergi ke sana. Kota itu sekarang diperintah oleh Conrad dari Montferrat. Dia mengukuhkan pertahanan Tyre dan berjaya menahan dua kepungan yang dilakukan oleh Salahuddin. Pada tahun 1188, Salahuddin membebaskan Guy dari Lusignan dan menghantar beliau kembali kepada isterinya iaitu Sibylla dari Baitulmuqaddis.Perang Hattin dan kejayaan tentera Muslim menawan semula Baitulmuqaddis mengakibatkan terjadinya Perang Salib Ketiga yang dibiayai di England melalui cukai khas yang dikenali sebagai "Cukai Salahuddin". Tentera Salib ini berjaya menawan semula Acre, dan tentera Salahuddin bertempur dengan tentera Raja Richard I dari England (Richard Si Hati Singa) dalam Perang Arsuf pada 7 September 1191. Kedua-dua belah pemimpin baik Salahuddin mahupun Richard amat menghormati antara satu sama lain. Mereka juga pernah bercadang untuk berdamai dengan mengahwinkan adik perempuan Richard, Joan dari England kepada adik lelaki Salahuddin, Al-Adil, dengan kota Baitulmuqaddis menjadi hantarannya. Rundingan ini gagal ekoran kebimbangan berhubung hal-hal agama di kedua-dua belah pihak.Kedua-dua pemimpin mencapai persetujuan dalam Perjanjian Ramla pada tahun 1192 yang mana kota Baitulmuqaddis akan terus berada dalam tangan orang Islam tetapi dibuka kepada penganut-penganut Kristian. Perjanjian itu menjadikan negeri-negeri salib hanyalah gugusan kecil di sepanjang pesisir pantai Tyre hingga ke Jaff.Salahuddin Al-Ayubbi wafat pada 4 Mac 1193 di Kota Damsyik tidak lama selepas pemergian Raja Richard. Apabila mereka membuka peti simpanan Salahuddin untuk membiayai upacara pengebumiannya, mereka mendapati ia tidak cukup (diriwayatkan Salahuddin hanya meninggalkan sekeping wang emas dan empat wang perak semasa kematiannya. Ada juga riwayat yang menyebut wang itu henyalah wang 5 Dinar) . Salahuddin telah memberikan hampir kesemua hartanya kepada rakyat-rakyatnya yang miskin.


Makamnya yang terletak di Masjid Ummaiyyah merupakan tumpuan tarikan pelancong yang terkenal. Makamnya adalah antara makam yang sering dikunjungi umat Islam di seluruh dunia.Sungguhpun menerima tentangan hebat dari masyarakat Kristian Eropah, Salahuddin mendapat reputasi besar di Europah sebagai seorang kesatria yang berjaya, sehinggakan wujudnya pada abad ke-14 sastera epik mengenai kejayaannya, dan Dante meletakkannya di kalangan roh baik dalam Limbo. Salahuddin muncul sebagai sebuah watak dalam karya tulisan Sir Walter Scott iaitu The Talisman (1825). Walaupun disebalik peristiwa penyembelihan orang-orang Muslim termasuklah wanita dan kanak-kanak semasa tentera Salib menawan Baitulmuqaddis pada tahun 1099, Salahuddin memberi jaminan keselamatan perjalanan dan nyawa kepada semua masyarakat Katolik dan juga kepada tentera Kristian yang kalah (masyarakat Greek Ortodoks dilayan dengan lebih baik kerana mereka menentang tentera Salib). Satu pandangan menarik tentang Salahuddin dan dunia yang didiaminya dapat dibaca dalam novel Buku Salahuddin Al-Ayubbi (London: Versi, 1998) karya Tariq Ali.Walaupun berbeza kepercayaan, Salahuddin Al-Ayubbi amat dihormati di kalangan bangsawan-bangsawan Kristian terutamanya Raja Richard. Raja Richard pernah memuji Salahuddin sebagai seorang putera agung dan merupakan pemimpin paling hebat dalam dunia Islam. Salahuddin juga memuji Richard dengan berkata bahawa beliau lebih rela Baitulmuqaddis jatuh ke tangan Richard daripada jatuh ke tangan orang lain. Selepas perjanjian damai ditandatangani, Richard dan Salahuddin bertukar-tukar hadiah di antara satu sama lain sebagai lambang kehormatan. Walau bagaimanapun kedua-dua pemimpin ini tidak pernah bersua muka.MakamMakam Salahuddin Al-Ayubbi berdekatan dengan Masjid Ummaiyyah, Damsyik, Syria.Salahuddin Al-Ayubbi dikebumikan di sebuah makam yang terletak di taman sebelah luar Masjid Ummaiyyah di Damsyik, Syria. Maharaja Wilhelm II dari Jerman mendermakan batu marmar baru kepada makam tersebut.

Sultan al-Fatih


SULTAN MUHAMMAD AL-FATEH -


Bukti Islam tidak mengguna kekerasanPagi 22 April 1452 bersamaan dengan 852 Hijrah, penduduk Constantinople dikejutkan dengan laungan takbir, paluan gendang, dan nasyid. Demikian gema kemenangan tentera Sultan Muhammad al-Fateh. Sekali gus gema itu seolah-olah satu serangan psikologi kepada penduduk kota berkenaan. Penduduk Constantinople seperti tidak percaya kekuatan tentara Muhammad al-Fateh. Tidak dapat dibayangkan, bagaimana tembok setebal 4 lapis, setinggi 25 kaki, dan sejauh 160 kaki itu berjaya ditembusi oleh tentera Muhammad al-Fateh?


Suatu yang menakjubkan, tentera Sultan Muhammad al-Fateh telah membawa kapal-kapalnya masuk ke perairan Tanjung Emas merentasi bukit melalui jalan darat! Taktik peperangan seperti ini tidak pernah dilakukan oleh mana-mana tentera sebelum ini. Tentera Uthmaniah dengan semangat dan kekuatan yang luar biasa telah berjaya menarik 70 kapal dari Selat Bosphorus ke Tanjung Emas. Tiada siapa yang dapat membayangkan bagaimana semua itu boleh berlaku hanya pada satu malam. Sedangkan mereka terpaksa melalui bukit yang begitu tinggi dengan jarak yang melebihi tiga batu. Sebahagian mereka menyangka bahawa tentera al-Fateh mendapat bantuan jin dan syaitan!


Siapakah sebenarnya Sultan Muhammad al-Fateh ini? Beliau ialah sultan ketujuh Khilafah Islamiah Othmaniyah. Beliaulah pembuka kota Constantinople atau yang dikenali hari ini sebagai Istanbul. Ketika itu beliau baru menjangkau usia 26 tahun. Peperangan yang maha hebat itu memakan masa selama 54 hari. Keadaan inilah yang pernah dibayangkan oleh baginda s.a.w. ketika dalam perang Khandak. Antara lain baginda bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya Constantinople itu pasti akan dibuka. Sebaik-baik pemimpin ialah ketuanya dan sebaik-baik tentera ialah tenteranya.”


Sultan Muhammad al-Fateh ialah salah seorang daripada tokoh pemimpin kerajaan Islam yang masyhur tercatat dalam sejarah dunia. Beliau bukan sahaja hebat sebagai pemimpin malah nama beliau sebagai panglima perang, dikenali di benua Eropah. Mendengar namanya sahaja sudah mengundang gementar di hati musuh-musuhnya walaupun ketika itu beliau sudah 10 tahun meninggal dunia. Beliaulah pemerintah Islam pertama mendapat gelaran yang diberikan oleh Barat sebagai “Grand Seigneur” yang bermaksud pemimpin agung. Sultan Muhammad al-Fateh dilahirkan pada 26 Rejab 833 hijrah bersamaan 20 April 1429 Masihi dan dibesarkan di Adirnah. Ayahnya, Sultan Murad II merupakan salah seorang pemimpin yang hebat dan tokoh pemerintah kerajaan Othmaniyah yang masyhur. Ibunya dikatakan seorang puteri raja berketurunan Nasrani. Ketika ayahnya menjadi sultan, beliau dilantik menjadi gabenor di Magnisa. Setelah kematian ayahnya, Sultan Muhammad al-Fateh dilantik menjadi pemimpin kerajaan Uthmaniah iaitu pada bulan Februari 1451. Dengan pelantikan ini bermakna beliau merupakan seorang pemimpin termuda yang pernah dilantik. Walaupun baru berusia 22 tahun, beliau berjaya membawa kecemerlangan dalam pemerintahannya. Kekuatan Sultan Muhammad al-Fateh banyak terletak pada ketinggian peribadinya. Hal ini demikian kerana ketika usianya kecil lagi sudah diajar menunggang kuda, memanah, dan menggunakan pedang. Namun didikan rohani mendapat perhatian serius dan dorongan penuh daripada ayahnya.


Beliau telah ditarbiah secara intensif oleh para ulama terulung antaranya ialah al-Syeikh Muhammad bin Ismail al-Kurani. Beliau mengajar Sultan Muhammad al-Fateh ilmu-ilmu asas iaitu al-Quran, al-Hadith, fiqh, linguistik (bahasa Arab, Parsi, dan Turki), dan juga ilmu kemahiran yang lain. Melalui tarbiah yang teliti dan penuh terhormat, tidak hairanlah lahir peribadi yang unggul seperti Sultan Muhammad al-Fateh.


Di zamannya tariqat sufi di dokong dan tasawuf berkembang subur serta pusat-pusat tariqat diberi dana bantuan, dimana beliau mengetahui bahawa golongan inilah roh bagi umat Islam.


Sultan Muhammad al-Fateh banyak meneliti dan meninjau usaha ayahnya menawan Constantinople. Beliau sering mengikuti ayahnya ke medan peperangan. Sebab itu ketika menaiki takhta pada tahun 855H/1451M, beliau telah mula berfikir dan menyusun strategi untuk menawan kota berkenaan. Dalam hal ini, beliau banyak mengkaji sejarah Islam zaman Muawiyah bin Abi Sufian r.a. Waktu itu telah ada usaha-usaha yang dibuat ke arah menawan Constantinople.


Usaha pertama yang pernah disusun adalah pada tahun 44 Hijrah, walau bagaimanapun usaha berkenaan gagal. Abu Ayyub al-Ansari yang merupakan salah seorang sahabat nabi, syahid di medan perjuangan itu. Setelah kemenangan tentera Sultan Muhammad al-Fateh menawan Constantinople, beliau telah memerintahkan tenteranya mencari kawasan perkuburan Abu Ayyub al-Ansari. Padanya, Abu Ayyub perlu disempurnakan jenazahnya sebagai seorang sahabat nabi. Setelah ditemui, Sultan Muhammad al-Fateh meminta supaya kuburnya digali dan dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Setelah digali, akhirnya mereka menemui bahagian kakinya terlebih dahulu.


Di sini Sultan Muhammad al-Fateh memerintahkan seluruh rakyatnya mencium kaki Abu Ayyub al-Ansari yang fizikalnya masih segar itu. Walau bagaimanapun, beliau gagal menciumnya kerana tatkala hendak mencium tiba-tiba sahaja kaki itu tertarik semula ke dalam tanah. Kejadian itu berlaku berturut-turut sebanyak tiga kali. Pada malam itu, Sultan Muhammad al-Fateh bermimpi bertemu dengan Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari menjelaskan bahawa kejadian itu berlaku disebabkan rasa malu dan hormat kepada Sultan Muhammad al-Fateh. Padanya, tidak layak orang yang telah berjaya menawan Kota Constantinople mencium kakinya. Selain itu, beliau banyak mengkaji dan mempelajari pengalaman Rasulullah s.a.w. dalam peperangan. Malah semangat kepahlawanan dan pengorbanan panglima perang Islam dahulu, banyak mempengaruhi jiwanya. Namun, Sultan Muhammad al-Fateh mewarisi sifat keberanian, kegagahan, kesabaran, dan semangat tidak putus asa ayahnya. Bahkan beliau juga mewarisi pengetahuan yang luas serta berkemahiran dalam menyusun strategi peperangan.


Di sini ternafilah tohmahan golongan orientalis Barat dan musuh-musuh Islam bahawa beliau menegakkan Islam dengan kekerasan. Walhal mata pedang digunakan sebagai jalan terakhir. Tujuan orientalis itu hanyalah untuk mengelirukan masyarakat terhadap Islam. Dr. Abd. Salam bin Abd Aziz dalam bukunya yang bertajuk Sultan Muhammad al-Fateh Pembuka Constantinople Menundukkan Rom, menjelaskan bahawa Sultan Muhammad al-Fateh memiliki keyakinan diri yang kuat. Selain itu, dia juga mempunyai pandangan jauh serta kepintaran yang tinggi. Malah Sultan Muhammad al-Fateh mampu menghadapi tekanan, keperitan, dan bebanan yang dihadapinya. Beliau seorang pemuda yang warak. Malah, jarang sekali beliau menunaikan solat, melainkan di masjid. Sultan Muhammad al-Fateh digambarkan sebagai pemimpin berjiwa rakyat. Beliau lebih mengutamakan urusan negara dan masyarakat mengatasi kepentingan diri. Pada masa yang sama, beliau sering mendampingi ulama-ulama dan ilmuwan. Kedudukannya sebagai Sultan tidak menghalang minatnya untuk terus menimba ilmu dan pengalaman.


Kehidupan beliau sebagai pemimpin digambarkan cukup sederhana. Malah beliau sangat memusuhi pembaziran. Oleh sebab itu, hidangan makanan dan cara berpakaiannya tidak terikat dengan peraturan-peraturan istana. Selain kejayaan dalam bidang ketenteraan dan penaklukan wilayah, Sultan Muhammad al-Fateh juga berjasa dalam mengembangkan dakwah Islam ke benua Eropah. Melalui akhlak dan keperibadian beliau, ramai yang tertarik dan memeluk Islam. Hal ini berlaku pada hari kemenangan tenteranya, iaitu apabila beliau telah mengampunkan penduduk Kristian Kota Constantinople.


Dengan sikap toleransi yang ditunjukkan itu, menyebabkan ada dalam kalangan paderi terus menyatakan keislaman mereka. Sepanjang pemerintahannya, beliau tidak lupa membangunkan aspek fizikal dan rohani rakyatnya. Beliau telah membina Masjid al-Fath yang terkenal dengan gelaran Blue Mosque. Selain itu, beliau juga telah memulihkan semula peranan Masjid Aya Sofia sebagai mercu dan syiar Islam di Turki. Sultan Muhammad al-Fath meninggal dunia pada bulan Mei 1481 dan jenazahnya dikebumikan di Kota Constantinople.

Sayyid Ahmad al-BadawiKota Fas rupanya beruntung sekali karena pernah melahirkan seorang ulama sufi & wali Allah yang namanya semerbak di dunia sufi pada tahun 596 H.


Sang sufi yang mempunyai nama lengkap Ahmad bin Ali Ibrahim bin Muhammad bin Abi Bakr al-Badawi ini ternyata termasuk zurriyyah baginda Nabi, karena nasabnya sampai pada Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, suami sayyidah Fatimah binti sayyidina Nabi Muhammad SAW.Keluarga Badawi sendiri bukan penduduk asli Fas (sekarang termasuk kota di Maroko). Mereka berasal dari Bani Bara, suatu kabilah Arab di Syam sampai akhirnya tinggal di Negara Arab paling barat ini. Di sinilah Badawi kecil menghafal al-Qur'an mengkaji ilmu-ilmu agama khususnya fikih madzhab syafi'i. Pada tahun 609 H ayahnya membawanya pergi ke tanah Haram bersama saudara-saudaranya untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka tinggal di Makkah selama beberapa tahun sampai ajal menjemput sang ayah pada tahun 627 H dan dimakamkan di Ma'la.


Sayyid Badawi masuk Mesir Sang sufi yang selalu mengenakan tutup muka ini suatu ketika ber-khalwat selama empat puluh hari tidak makan dan minum. Waktunya dihabiskan untuk meihat langit. Kedua matanya bersinar bagai bara. Sekonyong-konyong ia mendengar suara tanpa rupa. "Berdirilah !" begitu suara itu terus menggema, Carilah tempat terbitnya matahari. Dan ketika kamu sudah menemukannya, carilah tempat terbenamnya matahari. Kemudian…beranjaklah ke Thantha, suatu kota yang ada di propinsi Gharbiyyah, Mesir. Di sanalah tempatmu wahai pemuda".Suara tanpa rupa itu seakan membimbingnya ke Iraq. Di sana ia bertemu dengan dua orang yang terkenal yaitu Syekh Abdul Kadir al-Jailani dan ar-Rifa'i. "Wahai Ahmad " begitu kedua orang itu berkata kepada Ahmad al-Badawi seperti mengeluarkan titah. " Kunci-kunci rahasia wilayah Iraq, Hindia, Yaman, as-Syarq dan al-Gharb ada di genggaman kita. Pilihlah mana yang kamu suka ". Tanpa disangka-sangka al-Badawi menjawab, "Saya tidak akan mengambil kunci tersebut kecuali dari Dzat Yang Maha Membuka.Perjalanan selanjutnya adalah Mesir negeri para nabi dan ahli bait. Badawi masuk Mesir pada tahun 34 H. Di sana ia bertemu dengan al-Zahir Bibers dengan tentaranya. Mereka menyanjung dan memuliakan sang wali ini. Namun takdir menyuratkan lain, ia harus melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dimaksud oleh bisikan gaib, Thantha, satu kota yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dunia. Di sana ia menjumpai para wali, seperti Syaikh Hasan al-Ikhna`I, Syaikh Salim al- Maghribi dan Syaikh Salim al-Badawi. Di sinilah ia menancapkan dakwahnya, menyeru pada agama Allah, takut dan senantiasa berharap hanya kepada-Nya. Badawi yang alimDalam perjalanan hidupnya sebagai anak manusia ia pernah dikenal sebagai orang yang pemarah, karena begitu banyaknya orang yang menyakit. Tapi rupanya keberuntungan dan kebijakan berpihak pada anak cucu Nabi ini. Marah bukanlah suatu penyelesaian terhadap masalah bahkan menimbulkan masalah baru yang bukan hanya membawa madarat pada orang lain, tapi diri sendiri. Diam, menyendiri, merenung, itulah sikap yang dipilih selanjutnya. Dengan diam orang lebih bisa banyak mendengar. Dengan menyendiri orang semakin tahu betapa rendah, hina dan perlunya diri ini akan gapaian tangan-tangan Yang Maha Asih. Dengan merenung orang akan banyak memperoleh nilai-nilai kebenaran. Dan melalui sikap yang mulia ini ia tenggelam dalam zikir dan belaian Allah SWT.Laksana laut, diam tenang tapi dalam dan penuh bongkahan mutiara, itulah al-badawi.


Matbuli dalam hal ini memberi kesaksian, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, " Setelah Muhammad bin Idris as-Syafiiy tidak ada wali di Mesir yang fatwanya lebih berpengaruh daripada Ahmad Badawi, Nafisah, Syarafuddin al-Kurdi kemudian al-Manufi.Suatu ketika Ibnu Daqiq al-'Id mengutus Abdul Aziz al- Darini untuk menguji Ahmad Badawi dalam berbagai permasalahan. Dengan tenang dia menjawab, "Jawaban pertanyaan-pertanyaan itu terdapat dalam kitab “Syajaratul Ma'arif” karya Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam. Karomah Ahmad BadawiKendati karomah bukanlah satu-satunya ukuran tingkat kewalian seseorang, tidak ada salahnya disebutkan beberapa karomah Syaikh Badawi sebagai petunjuk betapa agungnya wali yang satu ini.Al-kisah ada seorang Syaikh yang hendak bepergian. Sebelum bepergian dia meminta pendapat pada Syaikh al-Badawi yang sudah berbaring tenang di alam barzakh."Pergilah, dan tawakkallah kepada Allah SWT"tiba-tiba terdengar suara dari dalam makam Syekh Badawi. Syaikh Sya'roni berkomentar, "Saya mendengar perkataan tadi dengan telinga saya sendiri ".Tersebut Syaikh Badawi suatu hari berkata kepada seorang laki-laki yang memohon petunjuk dalam berdagang. "Simpanlah gandum untuk tahun ini. Karena harga gandum nanti akan melambung tinggi, tapi ingat, kamu harus banyak bersedekah pada fakir miskin”. Demikian nasehat Syekh Badawi yang benar-benar dilaksanakan oleh laki-laki itu. Setahun kemudian dengan izin Allah kejadiannya terbukti benar.


WafatPada tahun 675 H sejarah mencatat kehilangan tokoh besar yang barangkali tidak tergantikan dalam puluhan tahun berikutnya. Syekh Badawi, pecinta ilahi yang belum pernah menikah ini beralih alam menuju tempat yang dekat dan penuh limpahan rahmat-Nya. Setelah dia meninggal, tugas dakwah diganti oleh Syaikh Abdul 'Al sampai dia meninggal pada tahun 773 H.

Khazanah Peradaban Dan Intelektual MelayuKhazanah Peradaban Dan Intelektual Melayu

Alam Melayu yang merangkumi sebahagian besar rantau Asia tenggara iaitu Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, SelatanThailand, Selatan Filipina dan Wilayah Champa, Kemboja. Yang dikenali juga alam nusantara. Masyarakat gugusan ini majoritinya berkongsi satu rumpun Melayu iaitu satu agama dan bahasa. Justeru Bahasa Melayu merupakan bahasa besar dunia dimana bilangan penutur ke-4 terbesar di dunia dengan penuturnya melebihi 300 juta orang.

Sebelum lahirnya konsep negara bangsa seperti hari ini umat Melayu saling merantau dari suatu tempat dan berulang-alik sekitar gugusan alam nusantara. Justeru bukti arkeologi membuktikan bangsa Melayu adalah berasal dari rantau ini jua.

Dalam konteks pegangan Islam umat Melayu berkongsi semangat ukhuwwah dengan akidah sama iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, Mazhab as-Syafei dan mengikuti manhaj Tasawuf Imam al-Ghazali atau mengikuti mana-mana tariqat sufi yang muktabar.

Menyingkap peradaban dan tamadun Melayu sememangnya bangsa Melayu suatu bangsa bertamadun dan bahasa Melayu merupakan bahasa global. Umat Melayu sememangnya mempunyai daya intelek yang tinggi dimana budaya ilmu bangsa Melayu dahulu telah menghasilkan lebih 10,000 naskah manuskrip Melayu yang kini banyak tersimpan di luar Negara. Ini membuktikan budaya menulis dan merekod adalah menjadi budaya orang Melayu dahulu dan daya pemikiran yang cintakan ilmu dalam pelbagai bidang.

Alam Melayu telah melahirkan sistem pemerintahan yang tersendiri dengan wujudnya lebih 70 kerajaan pemerintahan di alam Melayu yang mempunyai system pentadbirannya yang sistematik dan undang-undangnya tersendiri. Dimana urus tadbir yang baik oleh pemerintah yang berpaksi kepada istana dan kesultanan Melayu.

Keilmuan bangsa Melayu dapat diketahui dimana manuskrip Melayu dalam bidang seperti agama, perubatan, sastera, pemerintahan, undang-undang, sains, falak, teknologi, pertukangan, perdagangan, pelayaran, ekonomi, sejarah dan sebagainya. Yang kini tersimpan di lebih 57 negara dan di 151 buah perpustakaaan Negara asing. Iaitu penjajah dan barat khususnya mengumpul dan membawa balik ke negara mereka. Iaitu bagi membuat kajian dan penyelidikan terhadap ilmu, maklumat dan pemikiran bangsa Melayu.

Bangsa yang bertamadun sememangnya mencintai ilmu sebagaimana umat Melayu dahulu sukakan ilmu dari banyaknya manuskrip Melayu. Bangsa yang bertamadun ialah bangsa yang berilmu .Bahkan di alam Melayu wujudnya pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan perkapalan yang menjadi tumpuan masyarakat asing dan antarabangsa. Alam Melayu menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan tersohor suatu ketika dahulu. Dimana bahasa Melayu mencapai kegemilangan sebagai bahasa perhubungan dan urusan disamping bahasa ilmu.

Istana dan sultan memainkan peranan utama kearah mendokong budaya ilmu dan urus tadbir yang baik. Dokongan pemerintah dan sokongan rakyat begitu penting kepada kemakmuran dan kemananan serta kemajuan masyarakat.

Melayu Islam Beraja merupakan tradisi yang berakar umbi di alam Melayu yang memacu kearah peradaban dan wujudnya tamadun Melayu Islam. Tradisi maritim mewujudkan pusat perdagangan dan pelabuhan serta mewujudkan sistem pelayaran. Umpamanya sejarah mencatat Panglima Awang Selamat sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia dan bukannya orang barat.

Alam Melayu semangnya berada di kedudukan strategik dan mempunyai hasil bumi yang banyak. Justeru ianya menarik minat orang ramai dan dalam masa sama menaruh minat orang barat untuk datang bersama agenda kepentingan mereka.

Kehebatan dan keintelektualan bangsa Melayu dikaji oleh barat sehinggalah mereka berusaha dan berjaya menjajah tanah Melayu iaitu pihak Belanda, Portugis, Sepanyol, Jepun dan British. Penjajah melalui penaklukan dan penjajahan telah mengubah minda orang Melayu kearah berfikiran negatif, kerdil dengan bangsa sendiri. Selama lebih 400 tahun dijajah akhirnya mereka berjaya mengubah minda orang Melayu yang suatu ketika dahulu hebat dan berjiwa besar. Sehingga kini masih kedapatan ramai orang Melayu terjajah mindanya yang merasa kerdil dan samar terhadap keupayaan bangsa dan bahasa sendiri.

Sejarah harus dikaji dan dibongkar bagi mengambil iktibar dan pengajaran. Kehebatan dan rahsia kehebatan orang Melalayu harus diterokai dan kembali dimartabatkan bagi membina peradaban baru. Berpegang kepada akar bangsa dan nusa sendiri merupakan acuan penting bagi menjadi umat dan negara yang maju.

Pengasas PENGKAJI (Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik dan Moden Ulama Melayu) almarhum Ustaz Wan Mohd Saghir Abdullah seorang tokoh pengkaji karya ulama nusantara bagi mamartabatkan kehebatan keilmuan ulama dan bangsa sendiri. Hasilnya beliau menerbitkan karya-krya kajiannya bagi tatapan masyarakat melalui penerbitan khazanah al-Fhataniyyah. Penulis dimaklumkan bahawa kajiannnya telah menarik minat pihak kedutaaan Amerika Syarikat untuk membeli hasil kajiannya bagi kajian mereka seterusnya. Demikian bangsa maju sememangnya sukakan ilmu dan mempraktiikkan budaya mengkaji dan meyelidik apa sahaja. Bagi mereka khazanah Melayu penting sebagai sukmber maklumat dan ilmu dan mempunyai khazanah mutiara yang sangat bernilai.

Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas melalui kajianya mengesahkan antara manuskrip tertua Melayu ialah ‘Aqaid al-nasafi’ . Beliau juga mengesahkan bahawa Islam masuk ke tanah Melayu melalui tanah arab dan peranan utama golongan sufi dan tariqat sebagai pendakwah yang berhikmah dan berjaya.

Di zaman kesultanan Melaka pernah mencapai zaman kegemilangannya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan utama dunia. Bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan dan perantara saudagar asing bagu urusan di Melaka. Sistem pentadbiran yang cekap dimana wujudnya jawatan bendahara, bendahari, laksamanna dan temenggong yang mentabir urus dengan baik dan menjaga kemananan serta menyelia kemudahan.

Istana juga memainkan peranan sebagai pusat keilmuan dan halaqah pengajian khususnya pengajian agama. Sultan Mansur Syah,Sultan Muzafar Syah berguru dengan ulama sufi Syeikh Abdul Aziz yang berasal dari Mekah.
Konsep pemerintah mendapat nasihat dan bimbingan daripada ulama yang arif merupakan suatu pemerintahan yang baik.

Bangsa Melayu sememangnya sudah mempunyai kemajuan dalam bidang keilmuan sains, teknologi, perubatan, astronomi, matematik, lebur logam, pertukangan dan persenjataan. Bahkan orang Melayu telah mencipta senjata ,meriam dan peluru senapang sebelum datangnya penjajah Eropah lagi.

Antara tempat tersimpannya Manuskrip Melayu iaitu di Perpustakaan Negara, Perpustakaan Universiti Malaya, Perpustakaan DBP, Pejabat PENGKAJI, Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Jogjakarta, Indonesia. Dan di 151 buah perpustakaan di 28 buah Negara. Antaranya di Afrika, Australia, Austria, Belgium, Brunei, Checkoslavakia, Denmark, Perancis, German, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Itali, Malaysia, Belanda, Norway, Poland, Portugal, Rusia, Singapura, Sepanyol, Sweden, Switzerland, Thailand, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Vatican.

Kesimpulan

Alam Melayu adalah alam yang sudah bertamadun suatu ketika dahulu dan bangsa Melayu sememangnya hebat dari segi ilmu dan peradaban, kukuh pegangan agama dan akidah serta ukhuwah. Tamadun Melayu Islam adalah berpaksikan kepada akar tradisi iaitu Melayu Islam Beraja sebagai hakikat leluhur. Jati diri Melayu adalah penting dalam mendepani arus cabaran semasa. Rantau ini berpegang kuat kepada agama yang berpaksikan ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab as-Syafei dan bertasawuf serta mengikuti mana-mana tariqat sufi yang muktabar . Bangsa Melayu menghasilkan karya intelek yang merupakan gedung maklumat bagi tatapan dan kajian anak bangsa sendiri bagi kehidupan semasa. Sejarah penting sebagai panduan dan iktibar dalam kehidupan . Alam Melayu sememangnya berada pada kedudukan strategik . Dalam membina kembali ketamadunan Melayu adalah penting potensi terhadapa bangsa dan bahasa sendiri dan inilah acuan umat rantau ini. Kehebatan bangsa Melayu perlu diuar-uarkan agar timbul rasa kagum dan hebat terhadap bangsa sendiri yang boleh maju dan berdaya saing. Ini bagi membangkit potensi akal pemikiran nusa bangsa menuju ketamadunan dan negara maju.
Rujukan:

Hashim Musa ‘Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia’ Penerbit UM, Cet. Ke-5 2005.
Ding Choo Ming ‘Manuskrip Melayu Sumber Maklumat Peribumi Melayu’ UKM, 2008.
Mohd Koharuddin M.Balwi ‘Peradaban Melayu’ Penerbit UTM, 2005.
A.Aziz Deraman et. ‘Tamadun Islam di Malaysia’ DBP, 2000.