ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Iktibar Sejarah dlm 'Hadiqah al-Azhar' Syeikh Ahmad al-Fathani


Sheikh Ahmad al-Fathani seorang ulama, ilmuwan, pemikir, strategis, budayawan Melayu menyingkap Pemikiran falsafah sejarah sebagai iktibar sebagaimana peri pentingnya ilmu tarikh...dalam karya agungnya 'Hadiqah al-Azhar' dinyatakan kepentingan ilmu tarikh/sejarah dan beberapa aspek sejarah penting dicatatkan sebagai rujukan dan iktibar kepada umat Melayu Islami. 

antaranya Sirah Nabi Muhammad
- Sejarah khilafah Osmaniyyah
- Sejarah manaqib Imam Mujtahid seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Syafei
- Manaqib/riwayat imam Sufi antaranya Sheikh Ahmad Rifaei, Sheikh Abd Qadir Jilani, Sheikh Sayyid Ahmad Badawi, Sheikh Ibrahim al-Dusuqi, Sheikh Abu al-hasan as-Syazuli dan ramai lagi.
- Sejarah  Bugis dan Riau,
- Perang Patani dan Siam
- Perkembangan Islam di Hindia Belanda(Indonesia)
- Ancaman Wahabi dr sudut akidah dan ummah