ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

FIQH TAMADUN: Gagasan Peradaban Insan Rabbani


FIQH TAMADUN: Gagasan Peradaban Insan Rabbani

Gagasan Fiqh Atau Faham Tamadun/Peradaban/Hadhari/ Madani/Umran Dan Seumpamanya. Beberapa aspek bagi membentuk kearah suatu tamadun sperti modal insan, pemerintah, ilmu, kemajuan sains teknologi dan sebagainya sebagai ukuran. Pada pandangan saya Berikut Beberapa perkara yang perlu dihayati, dikaji, diamalkan dan fokus bersama:

Pembentukan Peradaban Insan/ Insan Rabbani

Tradisi Keilmuan
Aulawiyyat Fardu Ain
Madrasah/Zawiah/Pondok/Markaz/Ribat/
Halaqah Ilmu
Sanad Dan Salsilah
Kesepaduan Ilmu
Ilmu Ad-Din Dan Ilmi Duniawi
Khazanah Turath Dan Moden
Pusat Ilmu Dan Kajian

Tarbiah Sufi
Konsep Syeikh Mursyid Dan Kepentingannya
Baiah,Aurad,Zikir Dan Hadrah
Mahabbah Nabi, Ahli Bait
Pendekatan Ulama Pewaris Nabi
Aspek Islah Qalbu
Faham Agama
Islam, Iman Ihsan
 Maqasid Syariyyah
Hikmah


Sejarah Kegemilangan Tamadun
Zaman Nabi Saw
Zaman Sahabat
Zamam Umawiah
Zaman Abbasiah
Zaman Othmaniyyah
Zaman Mughal
Alam Melayu
Pusat Tamadun: Baghdad, Kaherah, Damsyik, Istanbul, Andalus, Esfahan Dan Insititusi Al-Haramain
Tokoh Pemikir Tamadun: Ibnu Khaldun

Tamadun Di Alam Melayu
Insitusi Pentadbitran
Undang-Undang
Perdagangan
Senibina Dan Persenjataan
Pusat Pengajian
Khazanah Ilmu
Tokoh Ulama Dan Karya

Khazanah Pemikiran Tamadun Melayu Islami
Raja Ali Haji ‘Tuhfat Al-Nafis’
Syekh Ahmad Al-Fathani ‘Hadiqah Al-Azhar’

Gagasan Mengembalikan Ketamadunan Melayu Islami

Mursyid Bimbingan
Mahabbah Dan Ukhuwwah
Tarbiah Dan Amal
Kesepaduan Ilmu
Budaya Mengkaji Turath Dan Moden
Menjana Ilmu Massa
SWOT Analisis Dan Muhasabah