ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

SUFI & KETAMADUNANSufi dan Ketamadunan

Sufi merupakan insan pilihan Ilahi yang dipilih untuk berkhidmat kepada agama Allah Taala di muka bumi ini. Ianya dimaksudkan insane yang suci hatinya yang dikenali ahlillah, beribadat kerana ubudiah dan mahabbah bahkan bukan tujuan duniawi atau ukhrawi iaitu hanya keredhaan Ilahi. Mereka merupakan pengikut hakiki dan sejati Saidina Rasulullah SAW.

Sufi agong dan pertama ialah Saidina Rasulullah SAW yang diwarisi oleh para sahabat, ahli bait, para tabiin, tabi tabiin dan auliyaa. Mereka merupakan pejuang hakiki. Begitu banyak ayat Quran dan Hadis yang menyatakan perihal insan suci ini.

Tamadun Islam suatu yang unik kerana ianya berpaksiakn akidah yang benar yang berpandukan keda al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang menepati fitrah umat manusia dan kehidupan sejagat. Tamadun Islam mencapai kemuncak kapabila akal bercantum dengan rohani yang berpaksikan kepada syariat( bersumber wahyu)

Sejarah memaparkan kegemilangan Islam dimainkan oleh insan sufi. Konsep perjuangan para sufi ialah memahami perkara aulawiyyat dan menekankan aspek kerohanian agar ianya menepati tuntutan agama dan petunjuk Ilahi. Pendekatan dakwah sufi secara hikmah. Hati yang suci menjadi pemacu kearah kebaikkan dan kesehjahteraan hakiki.

Dakwah sufi ialah bagi menmbina keinsanan manusia dan membentuk insan rabbani yang merupakan aset utama dalam membina peradaban insani. Tamadun Islam berbeza dengan tamadun lain dari segi perkara tersebut. Melalui hidayat dan petunjuk Islam mengerakkan akal kepada kemajuan dan kesejahteraan hakiki bahkkan kekuataan rohani menjadi benteng utama insan bagi menghadapai segala ujian, cabaran dan dugaan hidup dan ancaman luar.

Pendekatan sufi ialah mengislah pusat terpenting dengan mencari punca, konsep ini begitu penting bagi kaedah mencari dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan semasa. Musuh insan ialah hawa, nafsu, syaitan dan tipudaya dunia dan seumpamanya.

Aspek keilmuan merupakan asas penting dalam pembinaan tamadun yang mencakupi ilmu pelbagai bidang kehidupan. Dengan membina hati yang suci, akal yang bijak sudah pasti ianya dapat digunakan untuk membina peradaban dan ketamadunan yang didiinginkan. Kemajuan rohani, keilmuan, pemikiran dan pembangunan merupakan teras membina tamadun.

Sejarah telah merekodkan peranan sufi dalam peradaban ummah, dakwah , keilmuan dan jihad.bahkan Islam tersebar ke pelusok alam diatas sumbangan dan peranan mereka. Ukhuwah hakiki telah dibina dan pentingnya mahabbah kalangan umat Islam.
- Sufi Pewaris Nabi : Khulafah ar-Rasyidin dan ahli bait serta para sahabat.
- Sufi Pemimpin Agong : khulafa ar-Rasyidin, Khalifah Omar Abd Aziz, Sultan Solahuddin al-Ayubi dan Sultan Mohd Fateh
- Sufi Sahabat : Saidina Ibn Omar, Saidina Ibn Zubair, Saidina Ibn Abbas, Saidina Ibn Mas’ud
- Sufi Periwayat Hadis : Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai. IbnMajah, Imam Tirmizi, dan Abu Daud
- Sufi Imam Feqh : Imam Ahmad Hanbali, Imam Maliki, Imam Syafei dan Imam Hanafi
- Sufi Imam Tasawuf : Syekh Ahmad ar-Rifaei, Syekh Ahmad al-Badawi, Syekh Abdul Qadir al-Jilani dan Syekh Ibrahim ad-Dusuqi
- Sufi pejuang perang ; Ibn Arabi, Abdul Qadir al-Jaszair, Syekh Abu Hasan as-Syazili, Saidina Uwais al-Qarni, Said Nursi, Omar Mokhtar, Syekh Syamil
- Sufi Pemikir : Imam al-Ghazali, Ibn Khaldun, Syekh Abdul Halim Mahmud dan Muhammad Iqbal dll..