ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

'Hadiqatul Azhar war Riyahin'- Syeikh Wan Ahmad al-Fathani


Karya agung ini Kandungannya mencakupi pelbagai bidang keilmuan yang ditulis oleh Syeikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Sewajarnya ianya dibaca, dikaji dan dianalisis kandungannya yang bermanfaat bagi pengkaji, penyelidik, ahli akademik, pelajar dll.

Hadiqatul Azhar war Riyahin (antara versi-versi karya tersebut):

  1. Manuskrip: halaman 156, saiz ukuran 25.5x18 cm. (tulisan tangan penulis sekarang berada di Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia MSS 1673)
  2. Hadiqatul Azhar war Riyahin, cet.1.Matba'ah al-Miriyah, Mekah, 1307. Halaman 231. saiz 26.5x19.5 cm.
  3. Hadiqatul Azhar war Riyahin, cet.2.Matba'ah al-Miriyah, Mekah, 1321.
  4. Hadiqatul Azhar war Riyahin, Persama Press, Pulau Pinang,1354. Halaman 274 saiz 26x19 cm .
  5. Hadiqatul Azhar war Riyahin, Istanbul, Turki. Saiz 27x18.8 cm.

* Koleksi yang ada dengan saya ialah seperti di atas dan salinan terbitan Persama Press.Dibawah merupakan senarai kandungan karya tersebut: