ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

MANHAJ & PENDEKATAN SYEIKH AHMAD AL-FATANI DALAM PEMBENTUKAN SOSIAL ISLAM DI ALAM MELAYU
MANHAJ & PENDEKATAN SYEIKH AHMAD AL-FATANI DALAM PEMBENTUKAN SOSIAL ISLAM DI ALAM MELAYU

-Aspek Siasah & Keilmuan.

-Penekanan Pendidikan & Pengajian serta Penguasaan pelbagai bidang ilmu.

- Teras ad-Din: Akidah, Fiqh, Tasawuf. Pendekatan faham akidah mengiku manhaj Asyirah, Praktikal Fiqh mengikut Mazhab as-Syafei, Amaliah Tasawuf dengan Tariqat Syatariah.

- Pemikiran Strategis dan Futuristik.

- Peka dan Keprihatinan umat Islam dan Umat bangsa Melayu & alam Melayu.

- Pengasas Organisasi Melayu  Pertama di Mekah iaitu Jam’iyah Fathaniyah pada tahun 1873.

- Pengkader Ulama dan Pejuang Kemerdekaan alam Melayu dan Pejuang Pendidikan.

- Kepentingan Pendidikan dan Pengajian ilmu.

- Aspek Mengkaji, Menganalisa, Mentahqiq, Mentashih, Menulis, Mengajar, Menterjemah dan Membaca.

- Memartabatkan Bahasa Melayu dan Penulisan Melayu (jawi).

- Penyebaran Persuratan Melayu Islam melalui Penerbitan dan Percetakan.

- Pemupukan Semangat Nasionalisme dan Patriotisme Melayu & alam Melayu.

- Kesedaran Siasah.

- Pembimbing & Penggerak Aqliyyah Ulama Melayu.

- Pendekatan Mendampingi, Mentaati dan Menasihat Ulil Amri (Kesultanan dan Sultan Patani, Kelantan, Riau,-Lingga, Johor, Terengganu, Kedah, Deli, Langkat, Pontianak, Sambas dan Khilafah Turki Othmaniah.

- Rihlah Ilmiah.