ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

PANDUAN UMUM DAN CIRI-CIRI ALIRAN FAHAMAN BERCANGGAH DENGAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH (ASWJ).

CARTA 2: PANDUAN UMUM DAN CIRI-CIRI ALIRAN FAHAMAN BERCANGGAH DENGAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH (ASWJ).

BIL.

PERKARA

SYIAH

Kahwin Mut'ah

konsep Imam 12

Mencela Sahabat

Mendakwa Kasih Ahli Bait (Ghuluw)

Imam Maksum

Saidina Ali dianggap Setaraf Nabi Alaihisalam (A.S.)

Konsep Taqiyyah

WAHABI

Tuhan Diatas Langit

Tuhan Bersemayam Di Arash

Menolak Mazhab (Tanpa Mazhab)

Doktrin Bid’ah,Syirik,Kufur)

Tashbih dan Tajsim

Orang Kafir Ada Tauhid (Rububiyyah)

Tawasul Syirik

Tolak Sifat 20

Sambutan Maulid Bid’ah

LIBERAL / PLURALISME

Quran adalah Makhluk

Semua Agama kepada Kebaikan

Tafsir Quran dengan Akal (Logik)

Persamaan Gender

Nabi Manusia Biasa

Menghina Hukum Syariat

Persamaan Agama

Hadis: Cerita Nabi SAW

BATINIAH / AJARAN SESAT

Ittihad

Hulul

Penyatuan Tuhan dengan Makhluk (Wahdatul Wujud menurut Ahli Falsafah)

Solat Batin

Tinggal Syariat

Tanasukh

Puja Kubur

Khurafat/Tahyul

Nikah Batin

Solat Niat

LAIN-LAIN

Menghina peribadi Nabi SAW

Hadith palsu

Menghina al-Quran

Penyelewengan fakta

Dakyah agama lain