ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

MELAYU ISLAM BERAJA (MIB)MELAYU ISLAM BERAJA

Pendekatan gagasan MELAYU, ISLAM dan BERAJA.

Hakikatnya tiga golongan umat Islam mempunyai peranan yang amat penting sebagai tonggak sebenar kekuatan ummah. Mengembalikan MARUAH, SEMANGAT dan KEDAULATAN BANGSA dan AGAMA. Ketiga-tiga golongan ini telah pernah menerajui kepimpinan ummah pada suatu masa dahulu sehingga mencapai mercu kegemilangan, dan berpotensi untuk bangkit semula memainkan peranan tradisinya, insyaAllah."
Golongan yang dimaksudkan ini adalah;

Institusi Umara Tradisional (Institusi Raja-raja Melayu )
    Sebagai sebahagian dari mata rantaian sistem khalifah dalam peranannya sebagai penerus Rasulullah (SAW) dalam hal ehwal menjaga kepentingan Islam, khususnya untuk umat Islam berbangsa Melayu.

Institusi Ulama Muktabarah  (Ulama Syariat dan Tariqat)
Aliran Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai warathatul anbiyya' (pewaris Nabi SAW)

Institusi Ahlul-Bait Rasulullah (SAW)
Sebagai sarana keselamatan ummah' sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sendiri dan dibuktikan melalui kajian sejarah perkembangan Islam di seluruh dunia

sumber: karya 'Melayu Islam Beraja'