ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

100 Tahun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)


100 Tahun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) ditubuhkan pada 17 Safar 1334 bersamaan 24 Disember 1915 melalui satu perisytiharan oleh KDYMM Sultan Muhammad Ke IV. Penubuhannya bertujuan untuk menasihati KDYMM Al-Sultan selaku ketua agama berkenaan dengan hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan.
PERISYTIHARAN PENUBUHAN MAIK

" bahawasa di dalam mesyuarat Council pada hari Selasa, 30 Muharram 1334 bersamaan dengan 7 Disember 1915, sesungguhnya telah suka kita mekurniakan kepada anak-anak negeri kita satu majlis yang bernama "Majlis Ugama dan Istiadat Melayu" kerana menimbangkan bagi kebajikan negeri Kelantan. Maka dengan sebab demikian itu, inilah hari yang kita mulai buka Majlis ini kepada pengetahuan anak negeri kita supaya mereka itu mengetahui akan maksud kita kurniakan Majlis ini. Adalah tujuan kita perkataan "ugama" itu ialah tiap-tiap perkara yang mendatangkan muslihat kepada sekalian anak negeri kita lagi menambahkan bagi kebajikan Kelantan. Dan kita kehendaki bagi perkataan "Istiadat Melayu" itu ialah yang melengkapi atas adat dan adab Melayu yang dengan elok dan sayodia diperlihara akan dia mengikut bagaimana peredaran masa....."


Menurut kajian, KDYMM Sultan Muhammad Ke-IV mengampuni perkenan penubuhan MAIK setelah mendapat cadangan dan pandangan daripada tiga orang ulama dan cerdik pandai Melayu (inteligensia). Mereka ialah :
·Haji Nik Mahmud bin Haji Ismail (Qadhi)
·Haji Muhammad bin Khatib Hj. Muhammad Said
·Haji Awang Muhd. Yusoff bin Ahmad (Tok Kenali)
Pada 24 Disember 1915 bersamaan 17 Safar 1334, MAIK dimasyurkan penubuhannya oleh KDYMM Sultan Muhammad Ke-IV dalam suatu istiadat gilang gemilang di Pejabat Tanah lama Kota Bharu, di hadapan orang-orang kenamaan negeri, dengan disaksikan oleh sebahagian besar rakyat Kelantan.

Titah Yang dibaca oleh Almarhum Sultan Muhammad Ke Iv

Majalah PENGASUH (MAIK) 1976/1979/1980/1991

Naskah sulung majalah Pengasuh mula diterbitkan pada 11hb Julai 1918 bersamaan 1hb Syawal 1336.

Bil 406
Artikel
Penulis
406
Kelemahan Sistem Pengajian Islam Di Malaysia
Ustz. Sofian Mohamad An Ustz. Zainal Abidin B Abdul Kadir
406
Ke Mana Manusia Dibawa Agama?
Mohamad Qutub
406
Mesir Dan Indonesia Akan Menjadi Negara Kristian
Ustz. Fauzi Hj Awing
406
Perundangan Islam
Alsyed Sabak
406
Getaran Sukma
406
Kesiksaan Jiwa Kaum Mufafiqin (Di Bawah Gema Al Quran
406
Kelebihan Istiqfar (Sabda Suci)
406
Berwudhu' Sebelum Mengadap Allah (1) (Taman Fekah)
Imam Shafie
406
Disekeliling Dunia Islam-Islam Ke alam Melayu Di Bawa Oleh Ahli-Ahli Sufi
Wan Ngah Wan Dagang
406
Fekah Islam Tidak Beku
Mahmood Zuhdi Abd. Majid (MA)
406
Adakah Islam Melarang Wanita Berhias?
Munawar Khalil
406
Dakwah Itu Jihad
Drs. Hamzah Yaacob
406
Belajar Bahasa Alquran
406
Khutbah Jumaat
406
Berita Majlis Agama Islam KelantanBil 416 (Jun/Jul 1976)
Artikel
Penulis
416
Tinjauan Kita
Ridaksi Pengasuh
416
Tugas Utama Manusia
Prof. Yusoff Al Qardawi
416
Dakwah Di Zaman Moden
Bakhtiar Jamili
416
Getaran Sukma
416
Sajauh Mana Kita Boleh Bertaklid?
Al Imam Mohd Mustaffa Almara'i
416
Penggilan Dan Jawapan
Bapa Mohamad Nasir
416
Senjata Dakwah
Mahmood B Daud
416
Wali Sultan (Undang-Undang Perkahwinan Islam)
Sf Hj Ismail Yusoff
416
Tok Padang Jelapang
Ismail Awang
416
Belajar Bahasa Al Quran
416
Umat Yahudi Yang Tidak Bersyukur (Di Bawah Gema Al Quran)
Yusoff Zaky Yaacob
416
Hadith-Hadith Pilihan
416
Disekeliling Dunia Islam
M. Zain Salleh
416
50% Kemalangan Berpunca Dari Arak
Wan Ngah Wan Dagang
416
Tarikat Nakshabandi Dari Syara' Atau Tidak?-2 (Sudut Tasauf)
Ahmad Khatib B Abdul Latiff
416
Kata-Kata Untuk Dimenung
416
Perlembagaan Madinah
Mohd Zaman Mohd Tahir
416
Implikasi Dari Bermain Pantai
Fathan Ismail
416
Khutbah Jumaat
416
Kamus Bilangan Ini
Rahman Hassan
416
Berita MajlisBil 447 (Dis 1979)
Artikel
Penulis
447
Jantung Bilangan Ini
447
Fikiran Pembaca
447
Gambar Yang Menanamkan Khurafat
447
Disekeliling Dunia Islam
Abdullah Yusoff
447
Ibadah Yang Menjadi Syiar Islam Yang Terbesar
Prof. Yusoff Al Qardawi
447
Dr Fuad M Fakhruddin
Dr Fuad M Fakhruddin
447
Ucapan Sehari-Hari Di Tengah Keluarga
Abdul Hadi Al Ahmadi
447
Tarekat Mufradiyyah (3)
Sf Hj Ismail B Omar Abd Aziz
447
Tok Guru Haji Wan Ahmad Fatani
Ismail Daud
447
Hadith - Hadith Pilihan
Al Syed Ahmad Alhashmi
447
Prinsip Makanan Halal
(Di Bawah Gema Al Quran Al Karim) Yusof Zaki Yaacob
447
Mengenali Agama Qadiyani
Abul Hasan An Nadawi
447
Doa Sempena Awal Muharam 1400 Hijrah Rasul
(Getaran Sukma) Muhammad Isa Abdul Hamid
447
Belajar Bahasa Al-Quran
447
Mari Bercakap Arab
Us Haji Hasan Idris
447
Kemasukan Kaum Imigran Ke Tanah Melayu
Muhammad Tajudin Haji Abdur Rahman
447
Khutbah Jumaat
Khatib Undangan
447
Kamus Bilangan Ini
Abdullah Yusoff

Bil 454 (Ogs/Sep 1980)
Artikel
Penulis
454
Jantung Rencana-Rencana Bilangan Ini
454
Fiikiran Pembaca
454
Disekeliling Dunia Islam
Abdullah Yusoff
454
Kelebihan Bulan Ramadhan
Muhammad Zain Haji Musa
454
Zakat Dipungut Oleh Kerajaan
Prof. Yusoff Al Qardawi
454
‘Edul Fitri Dalam Pembinaan Umat Wahidah
Dr Fuad Muhammad Fakhruddin
454
Hati
Ismail Awang
454
Bidaah Tafsir Dan Kufur (Tarekat Mufradiyyah)
Sf Hj Ismail B Omar Abd Aziz
454
Anatomi Wanita
Maxine Davis
454
Belajar Bahasa Al-Quran
Us Haji Hasan Idris
454
Getaran Sukma
454
Pengeliruan Terhadap Islam
Abdul Aziz Bin Muhammad Zain (Ar Riyadh)
454
Fitnah (Drama Nabi Yusof)
Muhammad Talabah Rezeki
454
Islam Dalam Alam Melayu
Prof Dr Syed Najib Al ‘Attas
454
Keluarga Dan Kekeluargaan Islam
Dr Fuad Muhammad Fakhruddin
454
Khutbah Jumaat
454
Kamus Bilangan Ini
Abdullah Yusoff
454
Berita
Bil 510 (Mac 1991)
Artikel
Penulis
510
Di Sekeliling Dunia Islam
Muhammad Zain Soleh
510
Mara Kesima Menentang Nilai-nilai Yang Tetap
As Syahid Sayyid Qutb
510
Anugerah Allah Yang Teragung
Hj.Ibrahim Hj. Abdullah
510
Guru Agama Kelantan Yang Meninggal Dunia Pada Tahun 1984
Ismail Cik Daud
510
Sekularisme Di Israel
Maryam Jamilah
510
Imam Syafie Sebagai Pengasas Ilmu Usul Fiqh
Dr Mohmood Zuhdi Hj. Ab.Majid
510
Hadiqatulazhar Warriyahina
Abdul Razak Mahmud
510
Kedudukan Tasawuf Dalam Skema Ilmu-Ilmu Islam
Ustaz Muhammad Usman Al-Muhammady
510
Penemuan Injil Barnabas
Dr Khalil Sa'adah
510
Khutbah Jumaat
-
510
Menyambut Aidilfitri
Mohamed Hatta Abu Bakar
510
Membasmi Amalan Khurafat Dan Bid'ah
Abdul Hayei Abdul Sukor

 http://www.e-maik.my