ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Manhalush Shafi Syeikh Daud al-Fathani: Membicarakan Rumus-Rumus Shufi Dan Istilah-Istilah Tasawuf.Tajuk: Manhalush Shafi Syeikh Daud al-Fathani: Membicarakan Rumus-Rumus Shufi Dan Istilah-Istilah Tasawuf.
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah
Penerbit: Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Muqaddimah

Transliterasi Arab Ke Rumi! Dan Keterangan Tanda

Bahagian Pertama

Maklumat Penyelidikan Kitab Manhalush Shafi

Riwayat Hidup Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin al-Fathani

Riwayat Hidup Syeikh Wan Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathan

Bahagian Kedua

Transliterasi Kitab Manhalush Shafi

Tujuh Martabat

Berjalan Kepada Allah

Istilah-istilah Shufi

Khatimah

Mauizah

Bahagian Ketiga

Transliterasi Kitab Tasawuf Koleksi Pusat Manuskrip Melayu

Faedah Pada Menyatakan Martabat Tauhid

Masalah

Bahagian Keempat

Transliterasi Bahagian Kitab Tuhfatur Raghibin

Murtad

Bahagian Kelima

Cetakan Daripada Bahagian Manuskrip Tuhfatur Raghibin (Hendaklah baca dari kanan ke kiri dari halaman 124 hingga ke halaman 109) Sebaiknya baca dari kitab Manhalush Shafi

Cetakan Manuskrip Ilmu Tasawuf MS 666 (Hendaklah baca dari kanan ke kiri dari halaman 195 hingga halaman 127) Sebaiknya baca dari kitabManhalush Shafi.

Cetakan Manuskrip Manhalush Shafi (Hendaklah baca dari kanan ke kiri dari halaman 221 hingga halaman 197)

sumber:thereadingroup