ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

SALAM MAAL HIJRAH

Taqwim hijrah merupakan idea daripada Saidina Ali yang kemudiannya dipersetujui dan dilaksanakan oleh Saidina Omar . Peristiwa hijrah Rasul ke Madinah dijadikan asas bagi kalendar ini.

sebelum penggunaan taqwim hijrah dan semasa hayat Nabi SAW, taqwim yang digunakan ialah sistem taqwim qamariah (sistem hitungan bulan). Seterusnya mula tahun ke 17 hijrah iaitu tahun keenam kewafatan Rasulullah SAW mula dilaksanakan saidina Omar hasil sahabatnya saidina Ali yang terkenal empunya ilmu huruf dan gedung ilmu. Saidina Othman pulamencadangkan supaya bulanMuharam dijadikan bulan pertama dalam taqwim hijrah. seterusnya dijadikan taqrim rasmi hijrah.

Perhitungan taqwim hijrah adalah berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi yang setiap pusingan mengambil masa selama 29.53059 hari dalam hitungan falak. Ini berbeza dengan hitungan taqwim syamsiah yang merujuk kepada peredaran matahari.

Firman allah dalam Surah al-Kahfi::250 bermaksud:
Danmereka ti ngal dalam gua mereka selama 300 tahun dan sebahagian manusia menambah sembilan (tahun kepadanya)

Mengikut perkiraan ahli falak ayat tersebut menunjukkan bahawa 300 tahun bagi tahun masihi (syamsiah) adalah menyamai 309 tahun qamariah atau tahun hijrah yang digunakan sebagai taqwim Islam sekarang. Ini terbukti melalui kiraan jumlah hari yang berkitar 29-30 hari bagi satu pusingan pergerakan bulanmengelilingi bumi, bersamaan dengan satu tahun mempunyai 354 hari iaitu 11 hari kurang dari tahun Syamsiah iiatu kalendar masihi yang berjumlah 365 atau 366 pada tahun lompat.


Justeru taqwim hijrah mula digunakan pad atahun 622 masihi.

* apapun keduanya diguna pakai olehumat Islam sedunia dan masyarakat global. sempena hijrah ini pentingnya kepada asetiap individu daripada dan kepada lebih baik bagi diri, keluarga, masyarakat, negara dan ummah dan dalam apa jua bidang.
'Kullu Am Bikhair'