ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Hisbah Dan Pentadbiran Negara.

Sistem Hisbah meruapakan khazanah pengurusan pentadbiran dalam sistem pemerintahan Islam daripada faham Quran dan sunnah. Yakni bagi kemaslahatan ummah serta kebajikannya. Sistem ini mampu melindungi rakyat dan keparatan pemerintah. Sistem ini berfungsi bagi menapis , menyaring, mengawal dalam konteks apa sahaja mencakupi bidang kehidupan manusia sama ada perdagangan, urusana harian rakyat, sosial, ekonomi, teknologi, pendidikan, pengurusan, pentadbiran DAN SEBAGAINYA. Ianya mampu menyahkan faham negatif akal pemikiran dengan menyadung apa dari barat untuk ambil yang positif atau islamisasiKANNYA. Sistem ini juga membawa konsep pencerahan akal mengikut faham fitrah manusia sejagat serta pencerahan kalbu mengikut faham addin.

karya ini wajar dihayati dalam konteks semasa hari ini bagi konsep amr bi ma;ruf wa nahyi an munkar'...Berikut antara penulisan bernas dan mantapebn  berkenaan sistem Hisbah & Pentadbiran  Negara .


Tajuk: Hisbah Dan Pentadbiran Negara.
Penulis: Auni Bin Haji Abdullah.
Penerbit: IKDAS.

Buku Hisbah dan Pentadbiran Negara adalah usaha pengarang untuk mengetengahkan salah satu aspek daripada khazanah pengurusan dan pentadbiran Islam yang pernah diamalkan di zaman silam. Institusi Hisbah ialah jentera pengawasan untuk memantapkan sisstem pengurusan dan pentadbiran yang terdiri daripada kawalan dalam serta luaran untuk membendung kecuaian kelalaian manusia. Hari ini dengan berleluasanya penyelewengan dalam pentadbiran kerajaan dan pengurusan koprat, mungkin ada sesuatu yang dapat dipelajari oleh pentadbiran dan pengurusan moden dari Institusi Hisbah ini.

Kandungan

Pengantar.

Pendahuluan.

Bab 1. Prinsip Hisbah Dan Matlamat Pengawasan.
- Pengertian Hisbah.

- Sistem Pengawasan Islam.

- Tahap-Tahap Pengawasan.

- Hisbah Sebagai Wahana Pengawasan.

Bab 2. Hisbah Dalam Tradisi Pemerintahan Islam.
- Pertumbuhan Awal.

- Faktor-Faktor Perkembangan.

- Perkembangan di Tanah Arab.

- Perkembangan di Turki dan Iran.

- Perkembangan di Indo-Pakistan dan Alam Melayu.

- Perkembangan pada Zaman Akhir.

Bab 3. Karya-Karya Hisbah Dalam Khazanah Persuratan Islam.
- Kekayaan Khazanah.

- Karya-Karya Khusus Mengenai Hisbah.

- Karya-Karya Fiqah dan Pemikiran Politik Islam.

- Karya-Karya yang Berbentuk Ensiklopedia.

- Pengukur Pencapaian Sosio-Ekonomi, Sains dan Teknologi.

Bab 4. Kewibawaan, Bidang Kuasa Dan Pengkhususan Fungsi Uhtasib.
- Kewibawaan Muhtasib.

- Bidang Kuasa Muhtasib.

- Syarat dan Kelayakan untuk menjadi Muhtasib.

- Struktur Organisasi Hisbah 98 Pengkhususan Fungsi Muhtasib.

- Tanggungjawab yang Berat.

Bab 5. Hisbah Dan Prinsip Pengurusan Moden.
- Sistem Pengurusan Islam.

- Pertembungan dengan Sistem Pengurusan Barat.

- Sumbangan dan Keistimewaan Hisbah.

Bab 6. Hisbah Dan Cabaran-Cabaran Pengurusan Moden.
- Keupayaan Hisbah.

- Hisbah dan Etika Pengurusan Moden.

- Hisbah dan Sistem Pengawasan Konvensional.

- Hisbah sebagai Wahana Penyelamat.

Epilog.

Bibliografi.

Indeks.