ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Perancangan & Percaturan Baru di Timur Tengah/Asia Barat ?Perancangan & Percaturan Negara Baru di Asia Barat/Timur Tengah
Hegemoni Barat, Israel & U.S. bagi memecah belahkan dunia asia barat/timur tengah bagi agenda strategik mereka bersama terhadap umat Islam dan kelangsungan Israel Raya 'Great Israel''Israel Kubra'. Paparan peta menunjukkan percaturan seterusnya negara baru Hijaz (Haramayn), Arab Saudi baru(Riyadh), negara Baluchistan meliputi sebahagian Iran dan Pakistan serta Afghanistan, negara Kurdistan meliputi sebahagian Turki, Syria,Iraq dan Iran. Iraq dibahagikan Iraq Sunni dan Iraq Syiah. Yaman utara dan Yaman selatan.Jordan baru, Afghanistan baru, Label baru bagi Daulat Sunni iaitu Hijaz(Haramayn), Daulat Syiah iaitu Iran dan Daulat Wahabi iaitu Saudi Arabia.