ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Kesultanan Khilafah Osmaniah

. Sultan Osman (Osman Bey / Osman Gazi)Bapa: Ertuğrul GaziIbu: Halime HatunTarikh / Tempat Lahir: Söğüt (1258M / 656 H.)Tarikh / Tempat Meninggal: Bursa (1326M / 726H.)Tempoh Pemerintahan: 1299 - 1326 (27 tahun)

2. Sultan Orhan (Orhan Gazi)Bapa: Osman GaziIbu: Mal HatunTarikh Lahir: (680 H. / 1281 M.)Tarikh Meninggal: (761 H. / 1360 M.)Tempoh Pemerintahan : 1326 - 1359 (33 tahun)

3. Sultan Murad I (I. Murad Hüdavendigar)Bapa: Orhan GaziIbu: Nilüfer HatunTarikh Lahir: 1326 M.Tarikh Meninggal: 1389 M.Tempoh Pemerintahan: 1359 - 1389 (30 tahun)

4. Sultan Bayazid I (Yıldırım Bayezid)Bapa: Sultan I. MuradIbu: Gülçiçek HatunTarikh Lahir: 1360 M.Tarikh Meninggal: 1403 M.Tempoh Pemerintahan: 1389-1403 (13 tahun)

5. Sultan Muhammad I (I. Mehmed Çelebi)Bapa: Sultan Yıldırım BayezidIbu: Devlet HatunTarikh Lahir: 1389 M.Tarikh Meninggal: 26 Mei 1421 M.Tempoh Pemerintahan: 1413 - 1421 (8 tahun)

6. Sultan Murad IIBapa: Celebi Sultan MehmedIbu: Dulkadiroglu Emine HatunTarikh Lahir: 1402 M.Tarikh Meninggal: 3 Februari 1451 M.Tempoh Pemerintahan: 1421 - 1451 (30 tahun)
7. Sultan Muhammad II (Fatih Sultan Mehmed)Bapa: Sultan II. MuradIbu: Hüma HatunTarikh Lahir: 29 Mac 1432 M.Tarikh Meninggal: 3 Mei 1481 M.Tempoh Pemerintahan: 1451 - 1481 (30 tahun

8. Sultan Bayazid IIBapa: Fatih Sultan MehmedIbu: Gülbahar HatunTarikh Lahir: 3 Disember 1447 M.Tarikh Meninggal: 26 Mei 1512 M.Tempoh Pemerintahan: 1481 - 1512 (31 tahun

Sultan Salim I (Yavuz Sultan Selim)Bapa: Sultan II. BayezidIbu: Ayse HatunTarikh Lahir: 10 Oktober 1470 M.Tarikh Meninggal: 22 September 1520 M.Tempoh Pemerintahan: 1512 - 1520 (8 tahun)

10. Sultan Sulaiman I (Kanuni Sultan Süleyman)Bapa: Yavuz Sultan SelimIbu: Hafsa SultanTarikh Lahir: 27 April 1495 M.Tarikh Meninggal: 7 September 1566 M.Tempoh Pemerintahan: 1520 - 1566 (46 tahun

11. Sultan Salim II (Sarı Selim)Bapa: Kanuni Sultan SüleymanIbu: Hürrem SultanTarikh Lahir: 28 Mei 1524 M.Tarikh Meninggal: 15 Disember 1574 M.Tempoh Pemerintahan: 1566 - 1574 (8 tahun)

12. Sultan Murad IIIBapa: Sultan II. SelimIbu: Hasekisi Nur-Banu SultanTarikh Lahir: 4 Julai 1546 M.Tarikh Meninggal: 16 Januari 1595 M.Tempoh Pemerintahan: 1574 - 1595 (21tahun)

13. Sultan Muhammad III (III. Mehmed)Bapa: Sultan III. MuradIbu: Safiye SultanTarikh Lahir: 26 Mei 1566 M.Tarikh Meninggal: 21 Disember 1603 M.Tempoh Pemerintahan: 1595 - 1603 (8 tahun)

14. Sultan Ahmad I (I. Ahmed)Bapa: Sultan III. MehmedIbu: Handan SultanTarikh Lahir: 18 April 1590 M.Tarikh Meninggal: 22 November 1617 M.Tempoh Pemerintahan: 1603 - 1617 (14 tahun)

15. Sultan Mustafa IBapa: Sultan III. MuradIbu: Handan SultanTarikh Lahir: 1592 M.Tarikh Meninggal: 20 Januari 1639 M.Tempoh Pemerintahan: 1617 - 1623 (5 tahun)

16. Sultan Osman II (Genc Osman)Bapa: Sultan I. AhmedIbu: Hasekisi Hatice Mahfiruze SultanTarikh Lahir: 3 November 1604 M.Tarikh Meninggal: 10 Mei 1622 M.Tempoh Pemerintahan: 1617 - 1622 (5 tahun)

17. Sultan Murad IVBapa: Sultan I. AhmedIbu: Mah-peyker (Kösem) SultanTarikh Lahir: 27 Julai 1612 M.Tarikh Meninggal: 9 Februari1640 M.Tempoh Pemerintahan: 1623 - 1640 (17 tahun)

18. Sultan İbrahim IBapa: Sultan I. AhmedIbu: Mahpeyker (Kösem) SultanTarikh Lahir: 5 November 1616 M.Tarikh Meninggal: 18 Ogos 1648 M.Tempoh Pemerintahan: 1640 - 1648 (8 tahun)

19. Sultan Muhammad IV (IV. Mehmed Avcı)Bapa: Sultan I. IbrahimIbu: Turhan Hatice SultanTarikh Lahir: 2 Januari 1642 M.Tarikh Meninggal: 6 Januari 1693 M.Tempoh Pemerintahan: 1648 - 1687 (39 tahun)

20. Sultan Sulaiman II (II. Süleyman)Bapa: Sultan I. IbrahimIbu: Hasekisi Saliha Dil-asub Valide SultanTarikh Lahir: 15 April 1642 M.Tarikh Meninggal: 22 Jun 1691 MM.Tempoh Pemerintahan: 1687 - 1691 (4 tahun)

21. Sultan Ahmad II (II. Ahmed)Bapa: Sultan I. IbrahimIbu: Hasekisi Hatice Mu’azzez SultanTarikh Lahir: 25 Februari 1643 M.Tarikh Meninggal: 6 Februari 1695 M.Tempoh Pemerintahan : 1691 - 1695 (4 tahun)

22. Sultan Mustafa IIBapa: Sultan IV. MehmedIbu: Emetullah Rabia Gülnüs SultanTarikh Lahir: 5 Jun 1664 M.Tarikh Meninggal: 1 Januari 1704M.Tempoh Pemerintahan: 1695 - 1703 (8 tahun)

23. Sultan Ahmad III (III. Ahmed)Bapa: Sultan IV. MehmedIbu: Emetullah Rabia Gülnus SultanTarikh Lahir: 31 Disember 1673 M.Tarikh Meninggal: 1 Julai 1736M.Tempoh Pemerintahan: 1703 - 1730 (27 tahun)

24. Sultan Mahmud IBapa: Sultan II. MustafaIbu: Saliha Sebkati SultanTarikh Lahir: 2 Ogos 1696 M.Tarikh Meninggal: 13 Disember 1754 M.Tempoh Pemerintahan: 1730 - 1754 (24 tahun)

25. Sultan Osman IIIBapa: Sultan II. MustafaIbu: Sehsüvar Valide SultanTarikh Lahir: 2 Januari 1699 M.Tarikh Meninggal: 30 Oktober 1757 M.Tempoh Pemerintahan: 1754 - 1757 (3 tahun)

26. Sultan Mustafa IIIBapa: Sultan III. AhmedIbu: Emine Mihrisah SultanTarikh Lahir: 28 Januari 1717 M.Tarikh Meninggal: 21 Januari 1774 M.Tempoh Pemerintahan: 1757 - 1774 (17 tahun
27. Sultan Abdülhamid IBapa: Sultan III. AhmedIbu: Rabi’a Sermi SultanTarikh Lahir: 20 Mac 1725 M.Tarikh Meninggal: 7 April 1789 M.Tempoh Pemerintahan: 1774 - 1789 (15 tahun)

28. Sultan Selim IIIBapa: Sultan III. MustafaIbu: Mihrisah SultanTarikh Lahir: 24 Disember 1761 M.Tarikh Meninggal: 28 Julai 1808 M.Tempoh Pemerintahan: 1789 - 1807 (18 tahun)

29. Sultan Mustafa IVBapa: Sultan I. AbdülhamidIbu: Ayse Sineperver Valide SultanTarikh Lahir: 8 September 1779M.Tarikh Meninggal: 16 November 1808 M.Tempoh Pemerintahan: 1807 - 1808 (1tahun)

30. Sultan Mahmud IIBapa: Sultan I. AbdülhamidIbu: Naks-i Dil Valide SultanTarikh Lahir: 20 Julai 1785 M.Tarikh Meninggal: 30 Jun 1839 M.Tempoh Pemerintahan: 1808 - 1839 (31 tahun)

31. Sultan Abdul Majid (Abdülmecid)Bapa: Sultan II. MahmudIbu: Bezm-i Alem Valide SultanTarikh Lahir: 25 April 1823 M.Tarikh Meninggal: 25 Jun 1861 M.Tempoh Pemerintahan: 1839 - 1861 (21 tahun)

32. Sultan AbdülazizBapa: Sultan II. MahmudIbu: Pertev-niyal Valide SultanTarikh Lahir: 9 Februari 1830 M.Tarikh Meninggal: 4 Jun 1876 M.Tempoh Pemerintahan: 1861 - 1876 (15 tahun)

33. Sultan Murad VBapa: Sultan I. AbdülmecidIbu: Sevket-efza Valide SultanTarikh Lahir: 21 September 1840 M.Tarikh Meninggal: 29 Ogos 1904 M.Tempoh Pemerintahan: in 1876 (93 hari)

34. Sultan Abdul Hamid II (II. Abdülhamid Han)Bapa: Sultan I. AbdülmecidIbu: Tir-i Müjgan KadınefendiTarikh Lahir: 21 September 1842 M.Tarikh Meninggal: 10 Februari 1918 M.Tempoh Pemerintahan: 1876 - 1909 (33 tahun
35. Sultan Muhammad V (V. Mehmed Reşad)Bapa: Sultan I. AbdülmecidIbu: Gülcemal KadınefendiTarikh Lahir: 2 November 1844 M.Tarikh Meninggal: 3 Julai 1918 M.Tempoh Pemerintahan: 1909 - 1918 (9 tahun


36. Sultan Muhammad VI (VI. Mehmed Vahidüddin)Bapa: Sultan I. AbdülmecidIbu: Gülistü KadınefendiTarikh Lahir: 2 Februari 1861 M.Tarikh Meninggal: 15 Mei 1926 M.Tempoh Pemerintahan: 1918 - 1922 (4 tahun)