ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Syeikh Ahmad al-Fathani: Pemikir Agung Melayu Dan IslamTajuk: Syeikh Ahmad al-Fathani: Pemikir Agung Melayu Dan Islam (Jilid 1)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Dari Huruf Arab ke Huruf Latin/Rumi

Muqaddimah Cetakan Pertama

Muqaddimah Cetakan Kedua

Bahagian Pertama: Biografi Syeikh Wan Ahmad Bin Muhammad Zain al-Fathani

Asal Usul

Syeikh Faqih Wan Musa AI-Fathani

Catatan Keluarga Kampung Sena Dan Kubur Faqih Wan Musa AI-Fathani

Syeikh Haji Wan Mushthafa AI-Fathani

Dua Kali Lailatul Qadar Dan Kubur Tok Bendang Daya

Syeikh Wan Muhammad Zain AI-Fathani

Syeikh Shafiyuddin AI-’Abbasi

Wan Muhammad AI-Fathani

Wan ’Abdul Lathif AI-Fathani

Kelahiran Syeikh Ahmad AI-Fathani

Terjemahan Puisi Syeikh Ahmad AI-Fathani

Guru-Gurumya Di Makkah Dan Madinah

Syeikh ’Abdul Qadir Asy-Syibli Ath-Tharablusi

Syeikh Ibrahim Ar-Rasyidi

Syeikh Ahmad Ad-Dandarawi

Syeikh Muhammad Bin Ismail Daud AI-Fathani @ Syeikh Nik Mat Kecik AI-Fathani

Syeikh ’UmarAsy-Syami AI-Baqa’ie

Saiyid Husein AI-Habsyi

Saiyid Abu Bakri Syatha

Saiyid Ahmad BinZaini Dahlan

Syeikh Muhammad Bin Sulaiman Hasbullah

Syeikh Muhammad Haqqi An-Nazili

Saiyid Muhammad Amin Ar-Ridhwan

Saiyid Muhammad ’Ali AI-Watri

Syeikh’Abdul Qadir Bin ’Abdur Rahman AI-Fathani

Syeikh Wan ’Ali Kutan AI-Kalantani Dan Ulama-Ulama Kelantan Selainnya.

Ulama Kabul Afghanistan: Syeikh ’Abdur Rahim AI-Kabuli

Gelar-Gelar Yang Diberikan Kepada Syeikh Ahmad al-Fathani

Karya-Karya

Bahagian Kedua: Pemikiran Tentang Melayu

Tafsiran Pemikiran Syeikh Ahmad al-Fathani Tentang Pendidikan Dan Pelbagai Kemajuan Di Dunia Melayu

Pemikiran Dan Ilmu-Ilmu Yang Dibicarakan Syeikh Ahmad al-Fathani Dalam Penulisan

Pemikiran Pathani Darussalam

Tafsiran Tentang Fathani Darus Salam Daulah Islamiyah Yang Telah Lama Wujud Di Dunia Melayu

Pemikiran Bahasa Melayu

Bahasan Pemikiran Tentang Bahasa Dan Persuratan Melayu.
Bibliografi

Bahagian Ketiga: Syair-Syair Syeikh Ahmad al-Fathani Yang Dikumpulkan Dan Disalin Oleh Tuan Guru Haji Mahmud Bin Yusuf al-Juani

Bahagian Keempat: Syair-Syair Syeikh Ahmad al-Fathani Pada Kitab-Kitab Yang Ditash-hih.


Tajuk: Syeikh Ahmad al-Fathani: Pemikir Agung Melayu Dan Islam (Jilid 2)
Penulis: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Penerbit: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara Dan Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Transliterasi Dari Huruf Arab ke Huruf Latin/Rumi

Muqaddimah

Bahagian Pertama: Syeikh Wan Ahmad al-Fathani Dan Pelbagai Ilmu

Transliterasi Nazham Nur AI-Anam

Syarah Puisi Menuntut llmu Di Mesir.

Puisi Pujian dan Pengharapan Kepada Sultan Terengganu

Terjemahan Maksudnya

Syarah Puisi Pujian dan Pengharapan

Syeikh Ahmad AI-Fathani Sebagai Pentashhih dan Filolog Melayu

Syeikh Ahmad AI-Fathani dan Media Cetak

Pemikiran dan Jasa-Jasa Bidang Percetakan dan Penerbitan Kitab-Kitab Melayu/Jawi

Mathba’ah Yang Menerbitkan Kitab-Kitab Melayu/Jawi

Syeikh Ahmad AI-Fathani, Organisasi dan Politik

Pemikiran Politik

Transliterasi Doa Syeikh Ahmad AI-Fathani Pelantikan Sultan Mansur Kelantan

Pentafsiran dan Analisis Khusus Pemikiran Siasah/Politik

Syeikh Ahmad AI-Fathani Tentang Sains dan Teknologi

Syeikh Ahmad AI-Fathani dan Falsafah

Pemikiran Tentang Waktu

Syeikh Ahmad AI-Fathani dan llmu Hisab/Falakiyah

Syeikh Ahmad AI-Fathani dan llmu Perubatan

Syeikh Ahmad AI-Fathani dan Sejarah

Bahasan Tentang Keturunan Bugis Yang Tersebar Di Kerajaan Melayu.

Bahagian Kedua: Syeikh Ahmad al-Fathani Dan Ilmu-Ilmu al-Quran

Puisi Syeikh Ahmad AI-Fathani pada Kitab AI-Mawahib AI-Makkiyah.

Puisi Syeikh Ahmad AI-Fathani pada Kitab Maurid Azh-Zhammaan

Puisi Syeikh Ahmad AI-Fathani Pada Kitab Mujarrabat AI-Fawaid

Puisi Syeikh Ahmad AI-Fathani Mengenai Khatam AI-Quran

Bahagian Ketiga: Syeikh Ahmad al-Fathani Dan Ilmu-Ilmu Hadith

Puisi Syeikh Ahmad AI-Fathani Pada Kitab Kasyful Ghummah

Puisi Syeikh Ahmad AI-Fathani Pada K\tabAI-Jauhar AI-Mauhub

Puisi Syeikh Ahmad AI-Fathani Pada Kitab AI-Kaukab Ad-Durriy

Bibliografi


Tajuk: al-Allamah Syeikh Ahmad al-Fathani: Ahli Fikir Islam Dam Dunia Melayu (Guru Kepada Hampir Semua Ulama Dan Tokoh Asia Tenggara Abad Ke 19-20)
Penulis: Hj Wan Mohd Saghir Abdullah.
Penerbit: Khazanah Fathaniyah.

Kandungan

Muqaddimah

Transliterasi Arab Ke Rumi

Bahagian Pertama

Biografi Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani

Kelahirannya

Guru-gurunya di Mekkah dan Madinah

Karya-karyanya

Bahagian Kedua

Pemikiran Tentang Melayu

Pemikiran Tentang Fathani

Pemikiran Bahasa Melayu

Pembahasan Pemikiran Tentang Bahasa Melayu Dan Persuratan Melayu

Pemikiran Dan Jasa-jasa Syeikh Ahmad al-Fathani Di bidang Percetakan Dan Penerbitan Kitab-Kitab Melayu/Jawi

Mathba’ah/Percetakan Yang Pernah Menerbitkan Kitab-kitab Melayu/Jawi

Pemikiran Politik

Transliterasi Doa Syeikh Ahmad al-Fathani Waktu Perlantikan Sultan Mansur Kelantan.

Pemikiran Sains Dan Teknologi

Pemikiran Tentang Filsafat

Pemikiran Tentang Waktu

Pemikiran Ilmu Hisab/Falakiyah

Pemikiran Kedoktoran/Perubatan

Pemikiran Tentang Sejarah

Bahagian Ketiga

Lampiran 1. Pelbagai nazham-syair Syeikh Ahmad al Fathani yang dikumpulkan oleh Tuan Guru Hj. Mahmud bin Yusuf

Bahagian Keempat

Lampiran 2. Perkataan Syeikh Ahmad al-Fathani yang terdapat pada pelbagai kitab yang beliau tash-hih