ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Hadiqah al-azhar (mukadimah iii)

........

(لما فى ذلك من الفوائد العظيمة * والمقاصد السنية الكريمة )

…kerana barang yang ada pada demikian itu daripada beberapa banyak faedah yang besar-besar dan beberapa maksud yang elok-elok lagi yang mulia

(من تثبيت القلوب * والتنفير الذنوب * والحث على الطاعات واستنزال البركات * والوعظ والتذكير * وغير ذلك من خير كثير )

Daripada menetapkan segala hati atas berpegang dengan agama Islam dan meliarkan daripada mengerjakan segala dosa dan menyunggah-nyunggahkan atas taat dan menuntuti turunkan berkat dan mengajar dan mengingatkan dan lain daripada demikian itu daripada kebajikan yang banyak

(فقد قال تعالى* وكلا نقص عليك من انباء الرسل لنثبت به فؤادك )

Ertinya maka sesungguhnya telah berfirman Allah Taala didalam kitabnya yang Aziz dan akan tiap-tiap itu kami ceriterakan atas engkaui hai Muhammad daripada segala ceritera segala Rasul supaya kami tetapkan dengan dia akan hati engkau

(وقال صلى الله علبه وسلم اذكروا الصالحين يبارك عليكم وقال ايضا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة)

Dan bersabda nabi SAW sebut oleh kamu akan segala orang yang solihin nescaya diberi berkat atas kamu dan bersabda ia pula tatakala meyebutkan segala orang yang solihin itu turunlah rahmat

(ونقل غير واحد من العلماء عن الجنيد رضى الله عنه انه سئل عن الحكايات الصالحين فقال هى جند من جنود الله تعالى يقوم بها احوال المريدين ويحيى بها معالم اسرار العارفين ويهيج بها خواطر المحبين ويجرى بها دموع المشتاقين )

Dan telah menaqal oleh bukan seorang daripada ulama’ daripada syeikh Junaid R.A bahawasanya ditanyakan dia dariapda segala hikayat segala orang yang solihin maka katanya iaitu tentara daripada beberapa tentara Allah taala dibetukan dengan dia akan segala hal murid dan dihidupkan dengan dia akan segala bekas tanda beberapa rahsia segala yang arif dan digerak-gerakkan dengan dia akan segala khatir akan sekelian yang kasih akan Allah SWT dan mengalirkan dengan dia akan segala air mata segala murid yang rindu kepadanya

(ثم اسطردت بعد ذلك بذكر تواريخ وسير دولة سلاطين دولة ال عثملن * الذين شرفهم الله تعالى بجعلهم خلفاءه الحامين لبيضة الاسلام الى اخر الزمان )

Kemudian menggangu-ganggu aku kemudian daripada demikian itu dengan meyebutkan tawarikh dan beberapa kelakuan daulat segala sultan anak cucu sultan Osman yang memuliakan meraka itu Allah taala dengan dijadinya akan meraka itu segala khalifahnya yang memelihara sekeliannya bagi agama Islam hingga kesudahan zaman dan dikehendaki dengan Osman itu moyang meraka itu yang mula-mula mendirikannya daulat mereka itu tiada Saidina Osman tolan Nabi SAW itu

واعقبت ذلك بما لقطته من رياض الكتب وحياض الزبر لقط العجلان * من فرائد فرائد شتى كانهن اللؤلؤ والمرجان * وعرائس نفائس مفرقة كانهن الحور الحسان * ربما تمس الى معرفتهن حاجات الانسان * ومواعظ مأثورة نشاكل الدر المنثور * وتستحق ان تكتب فى صحائف القلوب بمداد من النور)

Dan aku iringkan demikian itu dengan barang yang aku pungutkankan dia daripada beberapa kebun kutub dan beberapa kolam zibar akan sebagai pungut orang yang sangat bersegera daripada segala yang tiada baginya bandingan daripada beberapa banyak faedah yang bercerai-cerai seolah-olehnya segala mutiara dan marjan dan beberapa pengantin segala yang indah-indah yang berhamburan seolah-olahnya anak-anak bidiadari yang elok terkadang-kadang menyentuh kepada mengetahui kan dia oleh beberapa banyak kehendak manusia dan beberapa pengajaran yang dating daripada athar yang menyerupakan mutiara yang berhamburan dan patuh bahawa disuratkan pada segala kertas hati dengan dawat daripada nur

(وقدمت قبل ذلك جمعية فوائد * تحاكى درارى السماء ودرر العرائد )

Dan aku mendahulukan atas demikian itu sekeliannya akan beberapa banyak faedah yang menyerupa ia dengan sebab eloknya dengan segala bintang langit dan segala mutiara dukuh

(ينبغى التبرك بها والعمل عليها لاولى النهى)

Yang sayugia mengambil berkat dengan dia dan beramal atasnya bagi segala yang mempunyai akal

(كما أذيله بخاتمة بها حسن هذا الجمع انتهى)

Seperti lagi aku mendatangkan insyallah Taala pada akhirnya dengan satu khatimah yang dengan dialah keelokkan ini perhimpunan kesudahan ia

(وسميت هذا المجموع الحديقة الآزهار والرياحين * فى مناقب اخيار واخبار الصالحين * وانيقة السرور والآستحسان * فى نفائس شتى يرغب فيها كل انسان)

Dan aku namakan perhimpunan dengan Hadiqatul Azhar wa ar-Rayahin ertinya kebun bunga-bungaan dan pohon-pohon yang mempunyai bau yang baik pada menyatakan beberapa manakib Akhyar ertinya beberapa kelebihan orang yang baik-baik dan beberapa banyak ceritera auliyaa’ dan solohin dan Aniqah as-surur al-Istihsan ertinya tempat yang elok lagi indah yang mencengangkan yang disediakan bagi bersuka-suka hati dan mengelokkan barang yang dilihat oleh mata pada menyatakan faedah beberapa banyak faedah yang berhamburan yang gemar padanya oleh tiap-tiap manusia

(واسال الله تعالى ان يمدنا ببركاتهم * وينفعنا بحكاياتهم * واستمده سبحانه وتعالى أحسانه * والتوفيق منه والاعانة)

Dan aku pohonkan Allah Taala bahawa mengunjuk ia akan kita dengan segala berkat meraka itu dan memberi manfaatkan kita dengan segala hikayat mereka itu dan karamat mereka itu dan aku pohonkan dia SWT akan kebajikannya dan taufik daripadanya dan penolong

انه على ما يشاء قدير بالاجابة جدير)(

....................