ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Biografi Ulama Kedah Darul Aman
Tajuk: Biografi Ulama Kedah.
Penyelenggara: Syeikh Niamat Yusoff Dan Haji Shamsuddin Mohd. Yusof
Penerbit: Lembaga Muzium Negeri Kedah.

Kandungan

Kata Pengantar
> Dato Dr. Ismail Haji Ibrahim

Mukaddimah
> Syeikh Niamat Yusoff Dan Haji Shamsuddin Mohd. Yusof

Ulama 1. Haji Ishak Bin Mohamad Hashim
> Zakaria Ahmad

Ulama 2. Tok Syeikh Jarum Derga
> Wan Shamsudin Mohd. Yusof

Ulama 3. Tuan Mat Salleh Kelonghoi
> Ismail Salleh

Ulama 4. Haji Hussain Bin Hasan
> Zakaria Ahmad

Ulama 5. Haji Omar Merbok
> Ismail Restu

Ulama 6. Tuan Husain Kedah
> Ismail Salleh

Ulama 7. Haji Yaakob Bin Haji Ahmad
> Zakaria Ahmad

Ulama 8. Haji Ahmad Tampong
> Ismail Restu

Ulama 9. Haji Mohamad Salleh Bin Haji Hashim
> Zakaria Ahmad

Ulama 10. Haji Mohamad Salleh Bin Haji Idris
> Baharuddin Abdul Majid

Ulama 11. Haji Mohd. Arif Bin Haji Ishak
> Zakaria Ahmad

Ulama 12. Haji Wan Sulaiman Bin Wan Sidek
> Wan Shamsuddin Mohd. Yusof

Ulama 13. Haji Mohd. Said Yan
> Ismail Restu

Ulama 14. Haji Sulong Bin Haji Chik
> Abdul Halim

Ulama 15. Haji Ismail Bin Che Abu
> Ismail Salleh

Ulama 16. Haji Salleh Masri
> Ismail Salleh

Ulama 17. Haji Abdul Ghani Bin Haji Awang
> Ismail Salleh

Ulama 18. Sheikh Abdullah Masri
> Niamat Yusoff

Ulama 19. Haji Wan Ibrahim Bin Wan Abdul Kadir
> Ismail Salleh

Ulama 20. Sheikh Ismail Bin Haji Mohd. Salleh
> Zakaria Ahmad


sumber:thereadinggroup