ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Risalah berkaitan Tok Padang Jelapang





RUJUKAN :

 1. Abdul Razak Mahmud ‘Ikhtisar Sejarah Kelantan’ Pustaka Aman Press, 2005.
 2. Ahmad Fathy al-Fatani ‘Ulama Besar Dari Patani’ Penerbit UKM, 2002.
 3. Auni Abdullah ‘Islam dan Sejarah Politik dan Pemerintahan Alam Melayu’ Nurin Enterprise, 1991.
 4. Ismail Awang ‘Tok Padang Jelapang’ Pengasuh bil. 416/1976 hal. 27 Jun/Julai 1976.
 5. Abdul Rahman Abdullah ‘Pemikiran Islam Di Malaysia :Sejarah dan Aliran’ DBP dan PPJJ USM, 1998.
 6. Dato’ Hj Ibrahim Hj Mohd Yusuf Mufti Ke-6 Kelantan Darul Naim, Utusan Malaysia, m/s 14, 30 Mac 2009.
 7. Hashim Hj. Musa ‘Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia’ Penerbit UM, cet. Ke-2, 2005.
 8. Hj Abdul Halim Bashah ‘Wali Songo’ Pustaka Kafilah Enterprise 1996.
 9. Ismail Che Daud ‘Tokoh Ulama Semenanjung (1), MAIK, 1992.
 10. Ismail Che Daud ‘Tokoh Ulama Semenanjung (2), MAIK, 2007.
 11. Mohd Yunan Mahmud ‘Tokoh-Tokoh Ulama’ Kelantan’ Yayasan Islam Kelantan, 1988.
 12. Md. Taib Osman dan A. Aziz Deraman sebagai Penyelenggara ‘Tamadun Islam Di Malaysia’ DBP, 2000 .
 13. Nazir Dewan Tok Kenali ‘ Tok Kenali’ cet. ke-2, 2005.
 14. Muhammad Uthman el-Muhammadi ‘Islam dan Pembinaan Peradaban Kawasan Timur Laut’.
 15. Tuan Guru Hj Ahmad Hj Ismail, Risalah Dilalah al-Awam’
 16. Zaidi Abdullah ‘Pondok Lubok Tapah: Antara Pusat Pengajian Terpenting di Kelantan’.
 17. Zaidi Abdullah ‘Menuju Kebahagiaan Sejati: Koleksi Hadith Serta Sanad Riwayat Tuan Guru Hj Abdullah b Tuan Guru Hj Abdurrahman’ Syathariyah Niagajaya sdn bhd, 2002.
 18. Zaidi Abdullah‘Pegangan Sejati ASWJ suatu keluhuran dan kemurniaan pegangan hidup’ Syathariyah Niagajaya sdn bhd, 2000.
 19. Ensiklopedia Keseniaan & Warisan, Jilid 13, Anzagain sdn bhd, cet ke-2, 2010.
 20. Ensiklopedia Ulama, Jilid 11, Putrajaya:Jakim 2012.