ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

50 Idea Ekonomi Yang Patut Anda Ketahui.Tajuk: 50 Idea Ekonomi Yang Patut Anda Ketahui.
Penulis: Edmend Conway.
Penerbit: Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM)

Kandungan

Pengenalan

Asas

01. Tangan Ghaib

02. Penawaran dan permintaan

03. Perangkap Malthus

04. Kos melepas

05. Insentif

06. Pembahagian kerja

07. Kelebihan berbanding

Gerakan

08. Kapitalisme

09. Keynesianisme

10. Monetarisme

11. Komunisme

12 Individualisme

13. Ekonomi sudut penawaran

14. Revolusi marginal

Bagaimana Ekonomi Berfungsi

15. Wang

16. Mikro dan makro

17. Keluaran dalam negara kasar

18. Bank pusat dan kadar faedah

19. Inflasi

20. Hutang dan deflasi

21. Cukai

22. Pengangguran

23. Mata wang dan kadar pertukaran

24. Imbangan pembayaran

25. Kepercayaan dan undang-undang

26. Tenaga dan minyak

Kewangan Dan  Pasaran

27. Pasaranbon

28. Bank

29. Saham dan syer

30. Perniagaan berisiko

31. Ledakan dan kehancuran

32. Pencen dan negara kebajikan

33. Pasaran wang

34. Meniup gelembung

35. Luluhkredit

Isu

36. Pemusnahan kreatif

37. Pemilikan rumah dan harga rumah

38. Defisit kerajaan

39. Ketidaksamaan

40. Globalisasi

41. Multilateralisme

42. Proteksionisme

43. Revolusi teknologi

Ekonomi Alternatif

44. Ekonomi pembangunan

45. Ekonomi alam sekitar

46. Ekonomi perilaku

47. Teori permainan

48. Ekonomi kriminal

49. Ekonomi kebahagiaan

50. Ekonomi abad ke-21

Glosari