ASPIRASI / INSPIRASI

Ilmu Massa, Turath, Sejarah. Analisa Kajian Budaya Pemikir. Peradaban Insani Kalbu Akal Mencerah. Hakikat Amal Zikir Dan Fikir. Ilmu, Amal, Hikmah Menjana Pencerahan. Ulul-Albab Rausyanfikir Irfan Bistari. Tautan Mahabbah Mursyid Bimbingan. Alam Melayu Alam Islami Tamadun Melayu Peradaban Islami. Rihlah Ilmiah Menjana Pencerahan Pemikiran, Kefahaman & Ketamadunan (Ilmu,Amal,Hikmah & Mahabbah) - Inspirasi: Rizhan el-Rodi

Agenda kajian 4


Waqaf: Suatu Kajian Waqaf Tunai & Kepentingannya Di Abad ke-21

Mukaddimah

Bab 1
- Makna Waqaf
- Syarat Dan Ciri-cirinya
- Kedudukan dan Kepentingan
- Jenis-Jenis Waqaf

Bab 2
- Sistem Waqaf Dalam Kerajaan Turki Osmaniah
- Sistem Waqaf al-Azhar as-Syarif
- Sumbangan Waqaf dalam Perdaban Islam

Bab 3
- Makna Waqaf Tunai
- Bentuk dan tatacara
- Kedudukan dan Kepentingan
- Potensi dan Cabaran
- Analisis Sistem Waqaf di Malaysia

Bab 4
- Yayasan Waqaf: Satu Kajian
- Kesimpulan dan Cadangan

Penutup
Bibliografi